Technical พื้นฐานการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม

Technical  คือบุคลิกของบุคคลโดยส่วนรวมแล้วทางระหว่างทางกายและรูปร่างปฏิกิริยาท่าทาง น้ำเสียง คำพูด รวมถึงความสามารถทางสมองทักษะกิจกรรมต่าง ๆ และลักษณะทางจิตความรู้สึกในจิตติค่านิยมความสนใจ ความมุ่งมั่นเป้าหมายและอุดมคติมีความสามารถในการปรับตัวที่จะเข้าร่วมกับสภาแวดล้อม ในแต่ละคนที่เป็นอยู่ ความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดีนี้ของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ประจำตัว และมีสิ่งที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป แต่จะมีคนที่บุคลิกภาพที่เป็นตัวของตัวเองมาก ๆ ซึ่งผลอาจจะเป็นผลต่อการทำงาน และมีการประสานทางสมองขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและประสบการณ์ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมนั่น ๆ โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีการพัฒนา และส่งผลถึงบุคลิกถ้าบุคคลใดที่มีแรงจูงใจและสัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง เป็นการผลักดันและกระตุ้นดำเนินงานสู่ความสำเร็จทำให้บุคคลนั้น มีความอดทนต่อสู้ใช้ความสามารถลดทุนลงแรง เพื่อที่จะพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าถ้าบุคคลใดที่มีความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำ ก็จะลงทุนแรงน้อยและใช้ทุนเยอะทำให้งานนั้นขาดประสิทธิภาพ เพราะความน่าเชื่อถือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนรักษาคำพูดอะไรมั่นค งมีเหตุผลรวมถึงการวางตัวตามกาลเทศะมีน้ำใจรู้สึกนึกคิดTechnical ถ้าเป็นหัวหน้าทีมก็จะเป็นที่ยอมรับความคิดเห็นลูกน้องและมิตรภาพที่ดี 

Technical

Technical การวางตัวและองค์ประกอบบุคลิก

เป็นการสร้างความรู้สึกและความไว้ใจให้แก่คนรอบข้าง ถ้าคนไหนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี Technical มักจะมีความไม่น่าเชื่อถือและเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ ผู้อื่นอาจไม่ไว้วางใจไม่เชื่อศรัทธาและไม่ยอมรับที่จะร่วมงานอีกด้วย องค์ประกอบหลัก ๆของบุคลิกภาพรวมที่ตัวเรานั้นแสดงออกทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มักจะมองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราแสดงออกนั้นเป็นตัวตนของเราจริงหรือไม่ จึงต้องมีการระมัดระวังและตกแต่งเสริมเติมให้บุคลิกภาพของเรานั้นยิ่งน่ามองเพิ่มอีกด้วย และเป็นที่น่าประทับใจของคนรอบข้างโดยองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่จะกล่าวถึงประกอบนี้นั่นก็ คือ บุคลิกภาพกาย บุคลิกสภาพทางด้านอารมณ์บุคลิกภาพจิตวิทยาทางสังคม บุคลิกภาพทางสติปัญญา  โดยแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการพัฒนาเป็นตัวแปลที่ได้ตามบทบาทและอาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพโดยทั่วไปและบุคลิกภาพในด้านของความเป็นผู้ใหญ่ จึงมีแนวทางในการพัฒนาโดยทั่วไป คือ การใช้เครื่องแบบการแต่งกายให้ดูสะอาดเรียบร้อยเหมาะสม กับรูปร่างของแต่ละคนไม่นำเสนอสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไป เพราะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ประทับใจครั้งแรกที่ได้เจอ ของผู้ที่ดูแลตนเองทั้งเรื่องการแต่งกายความสะอาดควรตรวจสอบสิ่งที่ตนเองนั้นที่มีความสอดคล้อง เกี่ยวกับภาษาและกิริยาท่าทาง 

การเสริมสร้างบุคลิกภาพการมองต้องใช้สายตาด้วยความสุภาพก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึก ความรัก ความเกลียดชัง ความปราณี รวมถึงความโกรธและความเคารพควร ระวังสายตาเหล่านี้และอย่าเกิดความเข้าใจผิดและรู้สึกติดลบ  

หากท่านใดที่มีการพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดเจตคติ รวมถึงความสนใจเมื่อคืนเมื่อบุคคลคิดว่าตนเองมีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษแล้ว ต้องพัฒนาในด้านนำต่อต่อไปให้ประสบความสำเร็จรวมถึงความสะสมความรู้รอบด้าน และความสนใจในสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   

โดยทั่วไปบุคลิกภาพที่มีความสำคัญต่อบุคคลจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Technical โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ ได้แก่ ความคิดริเริ่มความกล้าได้กล้าเสียมีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างจะสูงดำเนินงาน โดยการคิดค้นความแปลกใหม่อยู่เสมอรวมถึงผลผลิตหรือการบริการรวมทั้งการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อลดการตลาดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะเอาคู่แข่งและทำให้งานนั้นก้าวหน้าต่อไป

หากใครที่มีเสน่ห์ในการพูดดูแล้วให้ดึงศิลปะในการพูดมาเอาชนะใจผู้ฟังอยู่แล้ว เพิ่มหละกการใช้คำพูดที่มีเหตุผลสุภาพไพเราะ ร่วมเสริมเพิ่มน้ำเสียงที่ชวนฟัง หรือว่าจะเป็นการดับเสียงคำพูดให้ดูชัดเจนเหมาะสมกับผู้ฟัง โดยคำนึงถึง เพศ วัย อายุ ระดับการศึกษา รวมถึงอาชีพและสถานที่นาน ๆ  เพราะเมื่อคุณนั้นมีสิ่งเหล่านี้จะยกระดับความเป็นมืออาชีพและความมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *