ระบบกล้ามเนื้อ (muscle)-ภายในร่างกาย

ระบบกล้ามเนื้อ  หรือว่า muscle ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีการหดตัวในอวัยวะของร่างกาย  โดยมีการเปลี่ยนแปลงมาจาก เมโซเดิร์ม  เป็นเนื้อเยื่อส่วนด้านในของตัวอ่อนทั้งในระบบของร่างกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนนั่นก็ คือ 

กล้ามเนื้อของหัวใจ   เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจของจิตใจที่ถูกควบคุมด้วยระบบประสาท และเซลล์ของกล้ามเนื้อมีลักษณะที่เป็นลายพาดขวางมีหลายนิวเคลียสเช่นเดียวกัน

กล้ามเนื้อโครงร่าง  เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจ โดยมีการควบคุมระบบประสาทส่วนกลางกล้ามเนื้อลายจะเกาะอยู่ติดกับกระดูกมีบทบาทที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย   โดยเป็นเซลล์ประสาทของกล้ามเนื้อลาย ระบบกล้ามเนื้อ   จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกมีหลายนิวเคลียสที่เราเรียกว่าเส้นใยกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจของจิตใจที่พบในอวัยวะภายใน อย่างเช่น หลอดอาหาร หลอดเลือด ลำไส้ ที่มีเซลล์ของนิวเคลียสเดียว มีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณที่ถ่ายทอดไปยังกระแสประสาทเพียงเซลล์ข้างเดียวควรพึงการหดตัวของเนื้อประเภทนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ 

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ ความสำคัญและประโยชน์  

ระบบกล้ามเนื้อ   โดยการทำหน้าที่หลักก็ คือ สามารถหดตัวเพื่อให้เกิดแรงและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งการหดตัวของอวัยวะภายใน  ยังจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก   เช่น การบีบตัวของหัวใจเป็นการเกิดผลักดันอาหารเข้าไป  สู่ภายในทางเดินอาหารกล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวอยู่ได้อำนาจจิตใจมีประโยชน์ใ  นการเคลื่อนไหวต่ออวัยวะร่างกายที่สามารถควบคุมการหดตัวได้อย่าง เช่น การกลอกตา  

ก็กล้ามเนื้อที่เราส่วนมากมักพบบ่อยนั่นก็ คือ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง   กล้ามเนื้อเสื่อม กล้ามเนื้อเอ็นอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ เป็นต้น 

คุณสมบัติทั่วไปของกล้ามเนื้อจะมีความสามารถที่จะหดตัวได้อย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นนั้น กล้ามเนื้อสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สั้นหรือว่าหนาและแข็งแรงได้ท่านยังยืดหยุ่นหรือยืดตัวได้  อย่างที่เรานั้นออกกำลังกายเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ยาวขึ้น ของความยาวปกติของตัวมันเองเมื่อถูกดึง เช่น กระเพาะอาหาร มดลูก กระเพาะปัสสาวะ เมื่อมีความรู้สึกต่อเสียงเร้าสามารถรับรู้ได้และตอบสนองต่อโดยมีการหดตัวกล้ามเนื้อเส้นประสาทที่กล้ามเนื้อเวลาที่จับโดนความร้อน หรือว่ากระแสไฟฟ้าเราจะเกิดการหลบหนีโดยอัตโนมัติ   ระบบกล้ามเนื้อ    กล้ามเนื้อหดตัวมักมีการเกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุ้น และกลไกของการทำงานกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจจะคล้ายกันกับมนุษย์มีการทำงานเกิดขึ้นได้  มีการกระตุ้นระบบประสาทดูความร้อนและสารเคมีนั่นเอง    

รวมถึงกล้ามเนื้อตะคริวจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเกร็งชั่วคราวของกล้ามเนื้อหมัดเล้กหรือว่าทั้งหมด ขณะที่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อมักจะมีลักษณะที่แข็งเป็นลูกขึ้นมาสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากนอกเหนืออำนาจของจิตใจจะเกิดขึ้น  ในระยะเวลาที่ไม่นานแล้วก็จะหายไปเองสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้  ในบางครั้งกล้ามเนื้อจะเป็นตะคริวบ่อย ๆ สาเหตุ มันก็คือสภาวะแวดล้อมในอากาศหรือว่าร่างกายขาดสารหาเลขตัวใดบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียม  รวมถึงกล้ามเนื้อนั้นขาดการฝึกซ้อมหรือว่าการออกกำลังกาย   

ระบบกล้ามเนื้อ

อย่างไรก็ตามแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็น  อย่างเช่น การตอบสนองที่ไวของอินซูลินซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ทางกล้ามเนื้อจะช่วยป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน ร่างกายสามารถป้องกันโรคอ้วนลงพุงได้ด้วยตัวเองและโรคเบาหวานที่เกิดจากการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ที่ไม่พอเพียงพร้อมกับกักเก็บคาร์บที่มีมาต่อร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ   ทั้งนี้นักวิจัยยังศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่มีกล้ามเนื้อน้อยมีโอกาส การต่อต้านอินซูลินได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีและกล้ามเนื้อปกติ 

กล้ามเนื้อสามารถให้คุณได้ด้วยอายุที่น้อยกว่าเพราะเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นมักเกิดการเคลื่อนไหว ร่างกายได้น้อยเสี่ยงต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อที่จำเป็นต่อร่างกาย   หากผู้ใดที่มีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำถือว่ามีการยกน้ำหนักทำกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อพร่องยังช่วยชะลอวัยได้อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  Click>>> arki-online