ท่องเที่ยว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ท่องเที่ยว วัดพราตุซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่อันธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขา สูงสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามของเจดีย์ ลวดลายที่ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่าง ๆ ดูงดงามแปลกตา ทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาว เป็นที่โดดเด่นมาก ประดิษญาณเรียงกัน 5 องค์

 สถานที่สำคัญภายในวัดนั้นวัตถุประสงค์ในการสร้างวเจดีย์เพื่อการถวายพระราชกุศลในวโรกาส ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ที่สืบศาสนาให้ดำรงอยู่ในแผ่นดินไทย แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสในการเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์ท่องเที่ยว พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระถราชทานแก่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ด้วยความตัวเจดีย์นี้มีความพิเศษ คือ ลวดลายที่ใคร ๆ เห็นนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่ามีความวิจิตรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยหินต่าง ๆ ที่ดูงดงามแปลกตา บริเวณใต้พระราชเจดีย์นั้น ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งให้กับยใครหลาย ๆ คน ได้เป็นอย่างดี

ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ท่องเที่ยวด้วยภาพที่ปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญภาวนาจิต สำหรับชาวพุทธทั่วไปถสานที่เที่ยวยแห่งนี้นั้นเป็นที่พึ่งทางใจด้านการปฏิบัติธรรมโดยมีศาลให้สงบจิตใจเป็นศาลาที่รูปทรงโปร่งรายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่เพื่อสร้างสัมผัสทางด้านธรรมชาติของขุนเขาเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งสวนดอกไม้นานพันธุ์

พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ พระหยกเขียว แป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน มีหน้าตัก 65 นิ้ว ด้วยพระองค์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลักหยกสีเขียวทั้งก้อน พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสารีริกธาตุที่รับเมตตาประทาน

ท่องเที่ยว

ลานโพธิ์ สถานที่อันมงคลพุทธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ซึ่ง ณ บริเวณกว้างล้านโพธิ์นั้น ปลูกไว้เพื่อ โดยการนำไปกล้าขนาดความสูง 3 นิ้วมาจาก พระครูธรรมศาสตร์อุโมษ  วัดท่ากระชัย ท่านได้นำมาจากบริเวณเจดีย์พุทธคยา และ ได้รับความเมตตาผ่านทางศิษย์

พระอาจารย์อำนาจโอภาโสเพื่อให้นำพามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธา พร้อมทั้งมีการทำพีรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันที่สำคัญทาง ศาสนา มาโดยตลอดนอกจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนำยังมีสถานที่ให้คนที่เดินจงกรม เพื่อได้สงบจิตใจในทางธรรมท่องเที่ยว   สำหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมทางวัดนั้นก่อสร้างอาคารสัจปารมี กุฏิที่พัก เรือนไทย หอฉัน หากท่านใดที่ไม่สามารถจะลงทะเบียนการจองที่พักได้นั้น  ไม่ควรจะเข้าก่อนได้รับอนุญาต เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างจริง ควรใช้สถานที่เกื้อกูลสถานที่ต่อกันให้มากที่สุด ไม่สมควรได้พักในทันทีท่องเที่ยว หรือหาพักใกล้ ๆ การสถานปฏิบัติธรรม และส่วนสุดท้ายและที่อยากจะให้ชมวิวบริเวณรอบ ๆ ซึ่งหากได้มาเยือนเจดีย์นี้นั้น ก็จะได้เห็นตาเปล่าว่าวิวที่นี่คือที่สุดจริง ๆ เป็นการชมวิวแบบ 360 องศา ด้านหน้าจะเป็นหมู่บ้านทางแดง ซึ่งมีหมู่บ้านมาสร้างเพื่อไล่เรียงไปตามหุบเข้าเวลามองลงมาจากที่สูงนั้นก็จะพบภูเขาลูกเล็กน้อย ที่ทอดยาวไปจนถึงถนนใหญ่ 

แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ในช่วงฤดูฝนจะเห็นหมอกได้อย่างชัดเจนสวยงวามสุด ๆ นักท่องเที่ยวตามรอคอยช่วงเวลามานานหลายท่านที่จะเข้ามาดูหมอกที่ในระยะใกล้ เพราะหมอกนั้นมารวมตัวกันตลอดทั้งวัน ด้านหลังเจย์ดีย์นั้นเป็นหุบเขาที่ใหญ่มาก ทั้งเป็นเขตป่าสงวน ด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามตระการตา พื้นผนังของพระธาตุถูกประดับประดาไปด้วยปิดแก้ว เครื่องเบญจรงค์ เครื่องประดับ ลูกแก้ว กระเบื้องสี ตั้งระหง่านอยู่บนภูเขาท่องเที่ยว ล้อมรอบด้วยภูเข้าอันน้อยใหญ่ และอีกข้อสำคัญที่จะขึ้นไปเที่ยวบนผ่าซ้อนแก้วนั้นควรแต่งกายให้เรียบร้อย การแต่งกายด้วยการสุภาพ  เช่น การสวมกางเกงขายาว กระโปรง หรือการนุ่งผ้าถุงผ้าซิ่น ให้เรียบร้อยด้วยการเคารพสถานที่นั้น ๆ เสมือนการให้เกียรติสถานที่อันศักดิ์สิทธิ arki-online

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ 3 อันดับแรก

สิงคโปร์ จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ     ที่สำคัญก่อนการเดินทางเลยนั้นก็      คือ    การเตรียมตัวการเตรียมความพร้อม ดูสภาพอากาศ การหาชุด ซึ่งการเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้าน     นั้นไม่ค่อยลำบากใน    เรื่องของการเตรียมตัวสักเท่าไหร่      สภาพอากาศไม่ค่อยแตกต่างจากบ้านเรา    เพราะเป็นพื้นที่ใกล้เคียง    สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี     

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่ยอดนิยม

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ   สามารถบินตรงถึง  สนามบินของชางงี     ได้เลย    หรือ หากท่านจะนั่งเรือไม่ค่อยรีบสักเท่าไหร่       มีเรือบริการท่องเที่ยวชิมวิวแหลมมลายูจากภูเก็ตแล้วลัดเลาะไปยัง   ท่ามารีน่า        การเดินทางไปเที่ยวยังสิงคโปร์สะดวกมาก และ    ทันสมัยแบบสุด ๆ นับเป็นเมืองที่เจริญก้าวหน้าได้ไกลมาก      มีบริการนักท่องเที่ยวทั้ง   รถโดยสารประจำทาง    แท็กซี่   รถไฟฟ้าใต้ดิน   และรถสามล้อถีบ       

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

1.มารีนาเบย์แซน   เป็นรีสอร์ทที่มีขนาดใหญ่        ที่ครบวงจร ที่ตั้งอยู่ที่อ่าวมารีน่า ประเทศสิงคโปร์  เป็นอาคารกาสิโน   ที่มีราคาที่แพงที่สุดในโลก   ราคาประมาณ 5.7 ล้านบาท   หรือราว ประมาณ 1.71 แสนล้านบาท   จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

เหตุผลที่อาคารแห่งนี้มีราคาที่สูง     เนื่องมากจากพื้นที่ที่มีราคาสูงตามไปด้วย     ได้ถูกพัฒนาโดยบริษัทลาสเวกัสแซน  ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก  Moshe safdie     อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซน  นั้น เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์   เลยก็ว่าได้ ที่ใคร ๆ     ต่างก็เข้ามาเยี่ยมชมต่างเป็นที่น่าสนใจ     ให้กับชาวต่างชาติ   เป็นสถานที่ complex ขนาดใหญ่ที่ต่างนำรวม รีสอร์ทหรูหรา  ศูนย์การค้า  สวนลอยฟ้า      พร้อมทั้งสระว่ายน้ำขนากดที่ใหญ่   และยังไม่มีเพียงเท่านี้ยังมีจุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย     นอกจากนี้ในยามค่ำคืนจะมีการแสดงแสงสีเสียง   และ    น้ำพุอีกด้วย      ซึ่งเรียกได้เลยว่าน้ำพุนี้เป็นน้ำพุที่มีขนาดใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้     ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก มีชื่อเรียกว่า   Wonder full     ที่ต่างได้รับชมกันแบบฟรี ๆ ที่ด้านหน้าตัวอาคาร      เป็นหนึ่งการแสดงที่มีผู้ชมมากกว่า 4.2 ล้านคน ต่อปี

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

2.อะควาเรียมระดับ 5   ที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก     มีชื่อเสียงในเรื่องของอุโมงค์        ใต้ทะเลขนาดมหึมาที่จัดการแสดงสัตว์น้ำจากทั่วทุกมุมโลก        มารวมกันไว้ที่นี่   มากกว่า 10,000ตัว ตั้งแต่ก้าวแรกที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม 

  จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นจะเสมือนว่าท่านได้หลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่ง        ที่มีพวกพันธ์สัตว์น้ำที่หลากหลาย    ไม่เพียงแค่ท่านจะได้รับชมสัตว์น้ำนั้น         ยังได้เที่ยว สวนสนุก  พิพิธภัณฑ์ 3 มิติอีกด้วย

จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

3.ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เป็นสวนสนุกที่เปิดสาขาไปได้ทั่วโลก      โดยเปิดสาขาแรกเลยจะอยู่ที่    ประเทศสหรัฐอเมริกา     และ   ได้ทยอยเปิดไปยังต่างประเทศต่าง ๆ ที่มีความเจริญทางด้านเศรฐกิจ       รวมถึงประเทศสิงคโปร์อีกด้วย     ภายในเครื่องเล่นสวนสนุกจะมีเครื่องเล่นและโชว์ต่าง ๆ         ให้กับเด็กและคนที่เข้ามา ในธีมของภาพยนตร์ แอนิเมชั่น       ชื่อดังหลายเรื่อง เช่น   ทรานสฟอร์มเมอร์  จูลาสสิคปาร์ค  เป็นต้นจัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

โซนที่1 จะเป็นถนนที่จะเดินผ่านเข้าไป      ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ   ทั้งสองข้างทางระหว่างที่เดินเข้าไป     จะมีการขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ  ทุก ๆ ร้านจะตกแต่งร้านตกได้สวยงามมาก      เป็นที่ให้ความสนใจนักท่องเที่ยวตั้งแต่แรกที่      เดินเข้าไปเลยทีเดียว  

โซนที่2   นิวยอร์ค   ให้อารมณ์ในการเดินอยู่ที่     เมืองการค้าใหญ่ๆ และครึกครื้นไปกับแสงสีเสียงยามค่ำคืน

โซนที่3 เมืองอนาคต   เป็นธีมที่ดูล้ำสมัยมาก   เป็นเครื่องเล่นผจญภัย  

หวาดเสียว      เป็นเครื่องเล่นที่ 3D ส่วนมาก โดยจะมีแว่นให้ใส่ก่อนเริ่มเล่น   เราจะสวมบทบาทเป็นออฟติมัส   ทำให้รู้สึกว่ากำลังจะต่อสู้อยู่กับหุ่นยนต์  ในหนัง   และ      รถไฟเหาะที่สุดจะหวาดเสียว ซึ่งมีความสูงถึงตึก 14 ชั้น  จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ

โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ   เป็นเหมือนการค้นหาสมบัติ     ในดินแดนของเมืองเก่า          ซึ่งที่จะได้พบกับสุสานฟาโรห์ต้องคำสาป  โดยเครื่องเล่นที่ต้องลองเล่นนั้นก็คือเครื่องเล่น  Revenge of the mummy   รถไฟเหาะที่พร้อมจะพาไป      ท่องดินแดนนักรบมัมมี่  และยังมีอีกหลายโซนให้นักท่องเที่ยวได้ชม arki-online