จิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเด่นชัด

จิตวิทยาวัยรุ่น ในช่วงวัยเด็กตอนต้นหรือว่าวัยกำลังเรียนรู้นั่นก็ คือวัยรุ่นนั่นเองจากเด็กโตแล้วสูงวัยที่กำลังเรียนรู้ต่อสิ่งต่าง ๆ เป็นการพัฒนาจากทารก และเริ่มรู้จักบุคคลและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ สามารถที่จะรู้จักอวัยวะร่างกายของตัวเองได้เริ่มเข้าใจ ลักษณะการสื่อสารสามารถที่จะเรียนรู้ได้หลายภาษาในเช่นเดียวกัน จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ และมีความสามารถ ดังกล่าวกระตุ้นให้เด็กนั้นต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวของคนนั้น ๆ และมีลักษณะที่เด่น และความชอบความสามารถ อาสาช่วยเหลือ ซุกซนอยากรู้อยากเห็น ช่างถาม มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบปฏิเสธและต้องการอิสระ เป็นตัวของตัวเอง การพัฒนาของเด็กในวัยตอนต้นจนถึงวัยตอนปลายพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาทางกายจะเห็นได้ชัดกว่าด้วยเด็กวัยนี้จะเป็นไปอย่างช้า ๆ เมื่อเปรียบเทียบกับทารกการเจริญเติบโต จิตวิทยาวัยรุ่น จะเป็นไปในลักษณะเพื่อที่อวัยวะต่าง ๆ สามารถทำงานได้เต็มที่ตามหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างรวดเร็วอัตราการเจริญเติบโตของด้านน้ำหนัก และส่วนสูงการเพิ่มน้ำหนักของเด็กแรกเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูก และกล้ามเนื้อจะค่อนข้างรวดเร็ว ซึ่งต่างจากทารกที่มีการเพิ่มน้ำหนักจากเนื้อเยื่อไขมันประกอบด้วยเด็กวัยนี้ จะรับประทานอาหารได้น้อยเรื่องรับประทานอาหารเลือกทานแต่สิ่งที่ของตัวเองชอบเท่านั้น ลักษณะร่างกายและสัดส่วนของเด็กวัยนี้จะเปลี่ยนแปลงไป ตามลักษณะของทารกได้อย่างชัดเจนนั่นก็ คือ ช่องท้องบางลง หน้าอกและไหล่กว้างขึ้นแขนขายาว ศีรษะได้ขนาดกับลำตัว มือและเท้าใหญ่ขึ้น โครงสร้างกระดูกแข็งแรงมากขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น มีการเพิ่มความสูงอย่างสม่ำเสมอ 3 นิ้วต่อปี และน้ำหนักสม่ำเสมอเพิ่มปีละ 1.5 กิโลกรัม 

จิตวิทยาวัยรุ่น

จิตวิทยาวัยรุ่น การสังเกตุถึงการเปลี่ยนทางด้านอารมณ์ได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ในช่วงปลายของวัยนี้จะมีฟันแท้ ขึ้น 1-2 ซีกเด็กวัยนี้นั้นจะมีทักษะต่อการเคลื่อนไหวจิตวิทยาวัยรุ่น และสามารถที่จะใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาททำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเด็กจะชอบช่วยเหลือตนเองในการปฏิวัติประจำวัน อย่างเช่น การป้อนข้าว แต่งตัว อาบน้ำ หวีผม อ่านหนังสือ หยิบจับของต่าง ๆ โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะการได้เล่นกับเพื่อนจะช่วยให้รู้สึกอบอุ่นและไม่ถูกทอดทิ้ง การพัฒนาการทางด้านอารมณ์จะแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างชัดเจน เปิดเผยอิสระทางอารมณ์ในการพึงพอใจและไม่พึงพอใจ แล้วตัวจะเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจดื้อรั้นโมโหร้ายชอบปฏิเสธอารมณ์ในทางลบของเด็กจะค่อยๆแสดงออกมาและถูกลดลงเมื่อต้องเข้าสังคมในกลุ่มเพื่อนใหม่ ๆ แต่อย่างไร ก็ตามเด็กวัยนี้สามารถที่จะสร้างความรักความผูกพันของบุคคลอื่นได้ด้วยดี อย่างเช่น เพื่อนสนิท ผู้เลี้ยงดู เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัยทางด้านอารมณ์จิตวิทยาวัยรุ่น สำหรับอารมณ์ที่เด่นมาก ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นในเด็กวัยนี้นั่นก็ คือ อารมณ์โกรธเพราะเด็กวัยนี้นั้นจะโกรธง่ายมาก ๆ ต้องการเป็นตัวของตัวเองแต่บางครั้งโกรธตัวเองหรือว่าโกรธคนอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมด้วยอารมณ์โกรธ เมื่อเด็กได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการการแสดงออก โดยการร้องไห้กลิ้งบนพื้นหรือว่าทิ้งตัวลงนอนและทุกสิ่งของต่าง ๆ ทำร้ายตัวเอง เป็นต้น  ในเรื่องของอารมณ์รักเด็กวัยนี้จะรักบุคคลที่ให้การตอบสนอง ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแสดงอารมณ์รักอย่างเปิดเผยและก็ คือ รักสิ่งของของตัวเองและการกอดจูบบุคคลนั้น ๆ แสดงอารมณ์ทั้งด้านการร่าเริงดีใจสนุกสนานอารมณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้น เมื่อเด็กได้รับการตอบสนองทางด้านอารมณ์ได้ทันเวลาสม่ำเสมอถือว่าประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่าง ๆ ท่านใดออกด้วย การหัวเราะ ส่งเสียง ปรบมือ ยิ้มกระโดดโลดเต้น เป็นต้น การพัฒนาทางด้านสติชอบแก้ไขปัญหาตามความคิดและวิธีของตัวเองชอบอิสระแสวงหาความรู้ และวิธีการต่าง ๆจากการทดลองปฏิบัติลองผิดลองถูก และการซักถามเปรียบเทียบการคิดเจริญงอกงามทางด้านประสิทธิภาพ อันสามารถที่จะสังเกตได้จากลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ จิตวิทยาวัยรุ่นในการแสดงออกถึงท่าทางการเล่นและการสามารถจดจำสิ่งของต่อบุคคลนั้นอย่างถูกต้อง สามารถที่จะบอกความแตกต่าง และความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกนำสิ่งที่มีอยู่นั้นมาสัมพันธ์กันประกอบกับช่วงนี้นั้นสามารถที่จะเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสติที่เหมาะสม จากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ให้ใช้ชีวิตและวิธีคิดเรียนรู้ที่เหมาะสม 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ตับแข็ง (Liver Cirrhosis)วิธีการป้องกันและการรักษา

ตับแข็ง   เป็นโรคที่มาจากเนื้อเยื่อตับถูกทำลายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอยู่ด้วยกันจนเกิดแผล ที่เป็นพังผืดขึ้นมาทำให้ตามนั้นไม่สามารถที่จะทำงานได้ปกติ และอาจจะหยุดการทำงานจนทำให้จากนั้นนำพาสู่ภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยตามนั้นเป็นอวัยวะภายในที่มีความสำคัญต่อการทำงานในด้านร่างกาย อย่างเช่น กันของสารอาหารที่สำคัญกับเข้าไปสู่กระแสเลือด และกรองของเสียออกนอกร่างกายผลิตโปรตีนที่มีส่วนช่วย ในการแข็งตัวของเลือดขนส่งออกซิเจนหรือส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันผลิตน้ำดี ที่เป็นสารสำคัญในการช่วยย่อยไขมันเป็นแหล่งผสมน้ำตาล สำหรับการใช้พลังงานสำรองที่ร่างกายนำอยู่ในรูปแบบของไกลโคเจน และเมื่อมีการทำงานของตับที่ลดลงแต่หากเกิดความปกติใด ๆ จะทำให้ตับม้ามทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ  อาการของโรคตับแข็งไม่มีอาการที่เฉพาะเจาะจง โดยส่วนมากในช่วงแรกของการเกิดโรค ตับแข็ง แทบจะไม่พบอาการถือว่าการแสดงที่น้อยลงผู้ป่วยจึงไม่ทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เมื่อทำนั้นถูกทำร้ายมากจึงพบอาการที่ผิดปกติดังต่อไปนี้นั่นก็ คือ เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมีเลือดออกง่ายเกิดรอยช้ำ หรือเลือดได้ง่ายคันตามผิวหนังตัวเหลืองตาเหลืองไม่อยากอาหารน้ำหนักลด เกิดเส้นเลือดฝอยมากผิดปกติตามตัว และฝ่ามือมีอาการทางสมองหรือว่าสมองที่เสื่อมทำให้ผู้ป่วยแล้วรู้สึกสับสนพูดจาไม่ชัดเจน 

ตับแข็ง

ตับแข็ง การวินิจฉัยอาการและสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค

หากผู้ป่วยพบความผิดปกติของร่างกายจากอาการเบื้องต้นแล้วเข้าพบและปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงและความผิดปกติของร่างกายให้แน่ชัดบางอาการอาจเป็นสัญญาณของโรคตับแข็ง ที่ทำให้เกิดการรักษาทำให้ง่ายขึ้น และเมื่อใดที่เป็นครั้งแรกแต่อาการมันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นได้

สาเหตุของโรคตับแข็ง ส่วนได้หลายสาเหตุส่งผลต่อร่างกายของตับแข็งนำสู่การเกิดโรคตับแข็งได้มากที่สุด มาจากสาเหตุใหญ่ๆดังนี้ คือ

•ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจาก Alcohol ก็ คือ ภาวะไขมันพอกตับ คือโรคอ้วนดูอายุเบาหวาน

•การดื่มสุราที่มากจนเกินไปติดต่อกันหลาย ๆ ปี

•เกิดจากโรคเรื้อรังและการติดเชื้อของตับ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซีที่พบบ่อย

สาเหตุที่มาอาจนำไปสู่โรคตับแข็งมันก็ คือโรคคนอื่นที่ทำให้เกิดภาวะท่อน้ำดีอุดตัน อย่างเช่น โรคบิริอารียะทีเรีย ในทารกแรกเกิดจะไม่มีท่อน้ำดีมากมาตั้งแต่กำเนิด โดยโรคตับแข็งที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่อีกด้วย เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง จนทำให้น้ำไหลเข้าตับ โรคทางพันธุกรรมมันก็ คือ โรคหลอดลมของโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกที่ไม่สามารถที่จะสะสมไกลโคเจนไว้ใน พลังงานร่างกายได้ การรับประทานยา หรือว่าสมุนไพรบางชนิดเป็นเวลานาน การติดเชื้อปรสิต การได้รับสารพิษ

การวินิจฉัยโรคตับแข็ง โดยทั่วไปในระยะแรกอาจไม่พบอาการที่ผิดปกติของร่างกายแต่ในบางราย อาจจะมีการตรวจพบโรคตับแข็งในระหว่างการตรวจสุขภาพของปีแรก จะมีการตรวจพบอาการในเบื้องต้นด้วยการสอบถาม หรือ ว่าซักประวัติอาการผิดปกติที่จะพบ

โดยจะมีการตรวจสอบพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือ การตรวจร่างกายโดยทั่วไป โดยเฉพาะคำดูขนาดและตำแหน่งของตับ เพื่อประเมินให้มีการตรวจสอบในลักษณะที่พิเศษ  จะมีดุลพินิจในการตรวจร่างกายมันก็คือการตรวจเลือดขั้นตอนที่ จะเป็นการตรวจสารเคมีในเลือดเพื่อวัดประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในตับ 

การสแกนตับ เป็นการถ่ายภาพของตับด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อดูสภาพของเนื้อเยื่อว่าเกิดพังผืดหรือรอยแผลหรือไม่ 

การอัลตร้าซาวด์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องซีทีสแกน การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเป็นชิ้นเนื้อตัวอย่างบางส่วนของเนื้อเยื่อตับที่ได้ จากผู้ป่วยไปตรวจหาทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยยืนยัน การวินิจฉัยของแพทย์และช่วยหาสาเหตุของโรค 

การผ่าตัดผ่านกล้อง จะใช้ในบางกรณีที่ต้องใช้กล้องส่องบริเวณช่องท้องเพื่อให้เห็นทั้งหมดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

การป้องกันโรคตับแข็ง และลดโอกาสในการพัฒนาต่อโรคด้วยการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเอื้อต่อการเกิดโรคไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยตามคำแนะนำก็ คือ การหลีกเลี่ยงและข้อจำกัดของการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัจจัยหลักของการเกิดโรคตับแข็งเป็นอันดับ 1 

โดยไม่ควรดื่มเกิน 14 หน่วยมาตรฐานต่อสัปดาห์ตับแข็ง และควรกระจายความเสี่ยงกันหรือไม่ให้คืนมากเกินไปในแต่ละวัน ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี โดยปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบซี ควรป้องกันตนเองก่อนใช้ หรือว่าสัมผัสสารเคมีต่าง ๆ อย่างเช่นยาฆ่าแมลงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดภาวะไขมันพอกตับนำพาไปสู่โรคได้ควรระมัดระวัง การใช้สมุนไพรดูเห็ดบางชนิดอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อตับหลีกเลี่ยง การรับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆเนื่องจากจะมีพยาธิใบไม้ในตับมิอาจ เป็นสาเหตุที่ทำให้ตับเกิดการแข็งตัวได้ในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ค่านิยม (Value) ปัจจัยสำคัญหลักและประเภท

ค่านิยม   ค่านิยมเป็นตัวเปลี่ยนแปลงของหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างนี้อีกมากมายของผู้คนที่เกิดจากทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความหมายของค่านิยมเมื่อประมวลขึ้นมาแล้ว สรุปได้ว่าคำว่าค่านิยมนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการคงอยู่ในสังคมของมนุษย์ค่านิยมที่มีบทบาทต่อความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมทำให้สังคมนี้มีแนวโน้มเอียงไปในทางเดียวกัน ซึ่งในสังคมนั้น ๆอันเป็นแนวทางที่มนุษย์นั้นปฏิบัติตนไป ในแนวทางที่ต้องการได้รับการพิจารณาไต่ตรองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง ค่านิยม หรือสังคมนั้นยอมรับนับถือการปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ตามกาลเวลาสมัยและการพัฒนาความคิดของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ดูเรามักจะแบ่งแยกออกได้ 6 ประเภทนั่นก็ คือ 

1.ค่านิยมทางด้านสังคม ที่จะช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจกันความต้องการ ทางด้านอารมณ์ของบุคคล 

2.ค่านิยมทางวัตถุ เป็นค่านิยมที่ช่วยให้ชีวิตของร่างกายเรานั้นสามารถดำเนินอยู่ภายในต่อไปได้แก่ปัจจัย 4 อย่างได้แก่ คือ อาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรค 

3.ค่านิยมทางความเป็นจริง เป็นค่านิยมเกี่ยวกับความจริงซึ่งจะเป็นค่านิยมที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ และนักวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะค้นหาของกฎแห่งธรรมชาติ

4. ค่านิยมจริยธรรม เป็นค่านิยมทำให้เกิดความรับผิดชอบแล้วความสำนึก

5. ค่านิยมทางสุนทรียะ เป็นความซาบซึ้งใจในความดีและความงามของสิ่งต่าง ๆ ในรอบรอบข้าง

6.ค่านิยมทางด้านศาสนา เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับความปรารถนาและความต้องการความเชื่อ 

ค่านิยม

ค่านิยม หน้าที่และบทบาททั่วไป

หน้าที่ของค่านิยมนี้มักจะมีบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลของคนคนหนึ่ง และคนจำนวนมากโดยค่านิยมจะเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรม หรือเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรมเราว่าบุคคลควรทำหรือไม่ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะช่วยกำหนดจุดยืนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภาวะทางสังคมการเมืองและยังทำหน้าที่ประเมินพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งตัวบุคคลเองและตัวคนอื่นทั้งนี้ยังเป็นแผลในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ ในบางกรณีของบุคคลต้องเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกันทำให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง อย่างเช่น การปฏิบัติความคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดกับความเป็นส่วนตัว หรือว่ารักษาอิสรภาพของตัวเองการปฏิบัติงานด้วยความเชื่อสุจริตแต่ยากจนกับการปฏิบัติงานในที่ไม่สุจริต แต่ทำให้ร่ำรวยกว่าอีกทางหนึ่งบุคคลนั้น ๆจะเลือกเดินทางไปทิศทางไหนขึ้นอยู่กับค่านิยม ที่คนคนนั้นยืนอยู่เป็นตัวกำหนดหรือว่าคนนั้นจะอยู่ในค่านิยมอื่น ๆ และมีจุดยืนอยู่แล้วพร้อมจะฉี่กความคิดออกมา โดยธรรมชาติกระบวนการของค่านิยมให้เห็นแนวทางและกรอบทฤษฎีนาน ๆ ตั้งอยู่บนฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งค่านิยมของมนุษย์อยู่ 5 ประการนั่นก็ คือ

1.จำนวนของค่านิยม แต่ละคนมีไม่มากนักแต่อยู่กับเครือข่ายที่จะนับถือและศึกษา

2. ความแตกต่าง ค่านิยมการแสดงออกในระดับต่าง ๆ

3. ค่านิยมและสามารถจะรวมกันเป็นระบบค่านิยม

4. ค่านิยมของมนุษย์สามารถสืบไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์เกือบในทุกรูปแบบที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 

5. ค่านิยมของมนุษย์ แสดงออกทางจิตคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกรูปแบบสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์

ปกติแล้วค่านิยมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความนิยมกันอย่างยาวนานค่านิยม และมักจะมีการพัฒนาและเกิดขึ้นรวมถึงการต่อยอดของความคิดของมนุษย์ เพื่อที่จะเกิดค่านิยมใหม่ ๆ แม้กระทั่งเรื่องวิธีคิดวิเคราะห์ค่านิยมเหมือนกับผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้น จากกิจการมันไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายรองรับจ้างบริษัทนั้นจ่ายเงินซื้อในราคาที่แพงจะเป็นการจ่ายเสมือนค่านิยมเอาไว้เยอะ ๆ และทำต่อ ๆกันมาเรื่อย ๆ

ความสำคัญของค่านิยม เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ควบรวมควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพนิสัยใจคอของคนส่วนมาก เพราะบุคคลในสังคมนี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของคนส่วนใหญ่ ในสังคมจะช่วยให้คนในสังคมและมีจุดมุ่งหมาย ในแนวทางเดียวกันทำให้มีความเชื่อในเรื่องราวต่าง ๆ เช่นเดียวกันอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ระบบเผาผลาญ ที่พังเกิดจากอะไร?

ระบบเผาผลาญ นั้นสำคัญมาก ๆ ต่อร่างกายของเราอย่างที่เราเข้าใจกันดีว่าเรามีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลกระทบของระบบการเผาผลาญที่ทำงานช้าลง แต่บางคนนั้นรับประทานอาหารที่น้อยแต่ทำไมยังอ้วนเนื่องจากการอดอาหาร หรือการรับประทานอาหารที่น้อยลงจะลดอัตราระบบการเผาผลาญของร่างกายได้ ทั้งนี้ร่างกายยังสลายไขมันกล้ามเนื้อเพื่อนำเอามาใช้ในพลังงาน เมื่อมวลกล้ามเนื้อนั้นน้อยลงจะส่งผลกระทบต่อการทำงานกระบวนการเผาผลาญ ทำให้เกิดการระหว่างที่ช้าลงซึ่งส่งผลทำให้การสะสมของไขมันนั้นง่ายขึ้นส่งผลกระทบให้ระบบเผาผลาญเสื่อมนั้นเอง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการแพทย์เข้ามาช่วยทำให้เราสามารถที่จะวัดค่า และตรวจสอบการมีปัญหาของระบบการเผาผลาญ ในร่างกายว่ามีความปกติหรือว่าไม่ดีอย่างไรหรือว่าระบบเผาผลาญ ของเรานั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าเสื่อมและลดลง ปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสะดวกสบายรวดเร็วต่อการวัดและอัตราการเผาผลาญของร่างกาย โดยการวัดอัตราการเผาผลาญของร่างกายนั้นสามารถวัดได้ด้วย วิธีการวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของร่างกาย และอัตราการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ว่าสามารถที่จะสร้างได้เท่าไหร่ ซึ่งจะบอกได้ว่าร่างกายมีอัตราการเผาผลาญอยู่ที่เท่าไหร่ การควบคุมอาหารที่ผิดวิธีก็เป็นหนึ่งวิธีและกระดาษปัจจัยที่ส่งผลให้ระบบการเผาผลาญของเรานั้น เสื่อมลงทำให้เราไม่สามารถที่จะสลายอาหารที่รับประทานเข้าไป กลายเป็นพลัง ได้ตามปกติการควบคุมอาหาร โดยใช้วิธีการอดอาหารหรือว่าน้ำหนักลดลงในเฉพาะช่วงแรก ๆ เท่านั้นแต่พอผ่านไปเวลานานที่ไม่ได้รับอาหารได้เพียงพอก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน และเก็บสะสมอาหารทุกอย่างที่คิดไว้อยู่ ในรูปแบบของไขมันซึ่งผลที่จะได้นอกจากไม่ยอมผอมแล้วก็ยังจะทำให้ระบบเผาผลาญของเรา และเสื่อมลงนั่นเองและอาจจะกลายเป็นปัญหาร่วมด้วยในอนาคต 

ระบบเผาผลาญ

ระบบเผาผลาญ การทำงานที่ดี

เราจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเผาผลาญ ของร่างกายเสียงดีก่อนโดยปกติคนเรานั้นจะมีการเผาผลาญอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะเป็นเวลาที่นอนนิ่งอยู่กับที่ร่างกายก็จะมีการเผาผลาญอยู่ด้วยเรียกว่า อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน โดยแต่ละบุคคลจะมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป เมื่อร่างกายมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือว่าการใช้แรงเดินพูดคุยกันร่างกายจะมีอัตราการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ขณะที่ร่างกายทำการย่อยอาหาร และดูดซึมมีการเผาผลาญที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน อัตราการเผาผลาญของร่างกายสามารถวัดได้จากที่เราทำผู้ที่จะมีแนวโน้ม หรือว่าอัตราการเกิดปัญหาของเรื่องระบบการเผาผลาญที่ผิดปกติเท่านั้น หรือว่าคนไข้ที่มีโรคต่างโลกที่จะทำให้เกิดอัตราการเผาผลาญที่ได้ไม่แม่นยำ ก็ใช้งานวิจัยซึ่งจะต้องมีการผ่านพิจารณาทางแพทย์ โดยตรงอย่างเช่นคนที่พยายามลดน้ำหนักแต่ไม่เป็นผลสำเร็จหรือผู้ป่วยที่วิกฤต มีอาการบาดเจ็บสาหัส อย่างเช่นแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกขั้นรุนแรงเป็นต้น 

โดยก่อนการวัดจะต้องเตรียมตัวมาก่อนอย่างเช่น การเจาะเลือดงดน้ำงดอาหารวิธีการตรวจวัดจะให้คนไข้นอนนิ่งประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นการวัดอัตราการให้ออกซิเจนของคนไข้ ระบบเผาผลาญ  และอัตราการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สามารถที่จะสร้างได้เท่าไร ซึ่งจะเหมาะได้ว่าร่างกายมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่ หรือว่าระบบการเผาผลาญพลังงานได้กี่แคลอรี่ 

วิธีการสังเกตระบบเผาผลาญที่เสื่อมคือรับประทานอาหารน้อยหรือเท่ากับคนอื่นแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าคือว่าอ้วนผิดปกติพยายามจะลดน้ำหนักแต่น้ำหนักไม่ยอมลงสักที 

สาเหตุที่เกิดให้ระบบการเผาผลาญที่เสื่อม นี้คือผู้ป่วยมีบางรูปบางชนิดอย่างเช่น ไทรอยด์ทำงานผิดปกติอายุที่เพิ่มขึ้นอัตราการเผาผลาญพื้นฐานมากต่ำลงคนที่ตัวเล็กกว่า มักจะมีอัตราการเผาผลาญที่ต่ำกว่าคนที่ตัวใหญ่คนที่มีน้ำหนักมากขึ้น วิธีการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีส่งผลให้อัตราการเผาผลาญขั้นต่ำมันลดลงอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> vnlabcode

ของสะสม การลงทุนที่มีคุณค่าทางจิตใจ

ของสะสม  คือการลงทุนที่มีคุณค่าทางจิตใจ ในเรื่องของความผันผวนของมูลค่าการซื้อขาย ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยราคาที่ประเมินค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของและความปรารถนาของผู้ครอบครองไม่มีมาตราการวัด หรือชั่งวัดดวงที่ตายตัวแต่จะเอาทำนองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องเป็นคอลเลคชั่นที่ ไม่ควรพลาดผู้ที่มีแต่สังคมที่จะผลักดันและแสวงหาเป็นของตัวเอง และนี่จึงเป็นปัจจัยในการลงทุนประเภทนี้ มีทั้งเสน่ห์และความประหลาดอยู่ในตัวตนให้ผู้คนภายนอกจำนวนหลายอย่างที่เสมอ เมื่อราคาการศึกษาหรือว่าประมูลของสะสมอุทยาน ของสะสม คือติดแถวหน้าแบบไม่แพ้ทรัพย์สินใดในโลกนอกจากนี้ยังมีของสะสมเป็นสิ่งของอย่าง นาฬิกา อัญมณี กระเป๋า รถคลาสสิค หรือว่าเครื่องประดับต่าง ๆนานาที่เป็น Item ยอดนิยม อย่างเช่นหนังสือที่หายาก ลองสังเกตกันไหมว่าจะมีหนังสือคำว่าหนังสือพิมพ์ที่วางขายในแผงครั้งแรก ๆทำให้คนต่อคิวยาวไม่ต่างอะไรจากการเข้าแถวรอซื้อโทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพงสูง นอกจากนี้ยังมีความยาวรู้เนื้อหาเป็นคนแร กตามประสาหนอนหนังสือที่มีคำอ่านและคำตีพิมพ์ตั้งแต่ครั้งแรกเท่านั้น เป็นมนต์ขลังเสมอสำหรับผู้ที่เป็นความชอบในการสะสมหนังสือตัวยุงยิ่งหาก ได้ฉบับการตีพิมพ์ครั้งแรกแล้วเราก็จะมีลายเซ็นของผู้เขียนอีกด้วย ในหนังสือเล่มนั้นอาจจะเพิ่มมูลค่าหลาย ๆ ตัวเข้าไปในอนาคตเธอว่าผู้เขียนได้รับความนิยมขึ้นมาจากบวกเพิ่มมูลค่าของหนังสือเพิ่มขึ้นอีกด้วย วันนี้เราจะมายกตัวอย่างของสะสม ที่ส่วนมากชอบ

ของสะสม

ชุดของเล่น คือว่าตัวต่อเลโก้ มีความฝันของเด็ก ๆใหม่ๆจะต้องมีของสะสมเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เป็นของเล่นหรือว่าชุดต่อตัวเลโก้กว่าจะเป็นผลตอบแทน เพราะว่าของเล่นนั้นสามารถเสริมสร้างจินตนาการจากแบรนด์ดัง ๆ ในรายการและขึ้นแท่นเป็นของสะสม เพื่อการลงทุนราคาที่ส่งเหล็กไม่แพ้กับตลาดมือ 2 โดยมีงานวิจัยเมื่อในปี พ.ศ2563 นี้มีการลงทุนในตัวต่อเลโก้ที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง กว่าหุ้นบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าทองคำเสียอีกเพราะมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนขั้นต่ำอยู่ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเก็บตัวอย่างวิจัยระหว่างปี 1987 แถมยังเป็นการลงทุนที่ลอยตัวเหนือความเสี่ยง ที่การลงทุนประเภทอื่นมักจะเจอด้วยด้วยการเล่น ของสะสม และระดับตำนานจะอยู่ที่เด็กทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 1958 ซึ่งมีโมเดลรุ่นที่ทำให้นักสะสมต่าง ค้นหาเอามาครอบครองอยู่ หลายรุ่นที่หายากโดยเฉพาะรุ่น Lego ที่ร่วมมือกันกับภาพยนตร์มีการผลิตหมายออกมาเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ควรจะเลิกจำหน่ายกลายเป็นของหายากที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย ยิ่งหากคุณมีเซตเราเองไม่เคยเปิดเผยว่าภายในกล่องแล้วก็ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 

ภาพถ่ายในงานศิลปะถือว่าเป็นภาพยอดฮิตจะเป็นของสะสมของมหาเศรษฐีโดยทั่วโลก เป็นการสะสมภาพถ่ายในการลงทุนที่เป็นกระแสซึ่งเติบโตขึ้นมาในยุคต่าง ๆจากเหตุที่ทำให้นักสะสมนั้นหันมาสนใจในภาพถ่ายนี้อาจเป็นเพราะมุมมอง และความคิดในการถ่ายภาพสามารถที่จะทำซ้ำได้ง่ายกว่าศิลปะประเภทอื่น และอาจทำให้การลงทุนเพื่อครอบครองถ่ายภาพนั้นไม่คุ้มค่ามากพอ ช่วงในยุคหลังมีการประมูลภาพถ่ายเริ่มคึกคัก แล้วแตกแขนงไปสู่ภาพถ่ายในสาขาหลากหลายวิชาไม่ใช่เฉพาะจากศิลปินชื่อดังเท่านั้นและยังมีภาพช่างภาพที่โดดเด่น ในเรื่องของการถ่ายทางธรรมชาติขาวดำแต่จะขยายไปจนถึงการถ่ายภาพเพื่อแฟชั่นอีกด้วย 

การสะสมรองเท้าเป็นของสะสมที่หรือว่าตามกระแสเพิ่มมูลค่าของตลาดที่ไม่เล็กเลย เมื่อพบว่ามีขนาดที่มากกว่าและราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะเป็นรุ่นที่หายากแล้วก็ราคาจะเกินคาดและทะยานแตะไปสู่ 7 หลักปัจจัยที่ทำให้คนนั้นหันมาสนใจ และหากมีคนสนใจในคู่ใดคู่หนึ่ง ที่หายากและมีจำนวนจำกัดในการผลิตออกมา นอกจากจะไม่เคยสงสัยแล้วนักสะสมรองเท้ามักถนอมไม่อยากมีชีวิตที่ไร้รอยต่อ เพราะความเป็นรุ่น Limited Edition ของแบรนด์ ๆ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> vnlabcode

Ice cream ประเภทรสชาติต่าง ๆ ที่นิยม

เรามาดูต้นกำเนิดของ Ice cream กันว่ามาจากไหนและมีไอศกรีมประเภทไหนบ้างเราต้องย้อนไปก่อนสมัย 200 ปีในคริสตศักราชของชาวจีนในสมัยกษัตริย์ของราชวงศ์ที่มีการผสมนมแกะ นมวัว ผสมแป้งและนมควาย ในการบูทอัดใสแท่งเหล็กแช่ไว้ให้แข็งตัวแล้วนำเอามารับประทาน  โดยต่อมาก่อนปีคริสตศักราชเหล่าธาตุไปขุดน้ำแข็งจากถ้ำมาผสมกับน้ำผึ้งและผลไม้ และในปี ค.ศ 1254 มีนักเดินทางชาวอิตาลีได้นำวิธีการทำไอศกรีมอย่างเอร็ดอร่อย มาจากเมืองจีนกลับไปยังยุโรปมีการปรับสูตรจนกลายมาเป็นเจรจาต่ออันโด่งดังในสมัยนั้น ไอศกรีมเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในราว พ.ศ 1700 เป็นที่โปรดปรานของคนเป็นอย่างมาก ด้วยจุดที่เปลี่ยนทำให้ผู้คนนั้นได้ลองรสชาติของ ความเย็นและความชื่นใจแก้หายร้อนและหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีการคิดเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงผลอย่างแรงงานต่าง ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาและการทำสูตรไอศกรีมที่เข้าง่ายกับผู้คนมากยิ่งขึ้น

Ice cream

Ice cream อาหารหวานช่วยกระตุ้นความสดชื่น

ประเภทของไอศกรีมนี้เป็นของหวานที่ชื่นใจแล้วยังเรียกติดปากว่าเป็นของหวานที่แสนอร่อยสามารถที่จะแบ่งประเภทและส่วนผสมตามขั้นตอนออกมาได้อีกเยอะแยะมากมาย ทั้งนี้จะขอมายกตัวอย่างไอศกรีมยอดฮิตให้ทุกคนรู้จักกัน

Ice cream ที่เป็นรูปร่างเดิมเราต่างชื่นใจดีใส่ครีมและน้ำตาลไข่แต่ถ้าย้อนกลับไปตามสูตรดั้งเดิมแล้วไอศกรีม ในอเมริกาแต่ก่อนจะไม่ใส่ไข่แต่มีการปรับสูตรมาในปัจจุบันแต่ไข่อยู่ที่ 10 ถึง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นรสชาตินี้ส่วนมากจะทำเป็นรสนม และช็อกโกแลตวนิลาทำให้ทุกคนต่างชื่นชอบกันมากในหมู่เด็ก ๆ เพราะว่าเป็นรสชาติที่ทานง่าย

Gelato จะมีสัดส่วนของไขมันอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นเนื่องจากไม่ใส่นมมากกว่าครีมมีการปั่นอย่างช้า ๆ วิธีทำเพื่อให้ได้สัมผัสผิวของครีมกันอย่างเข้มข้นและเหนียวนุ่ม เป็นการคิดค้นของชาวอิตาลีซึ่งข้างในเจลาโต้มาก ในระดับที่เรียกว่าหากินได้ทุกหัวมุมของเมืองอิตาลีเลยก็ว่าได้

Sorbet เป็นไอศกรีมที่มีส่วนผสมเพียงแค่ผลไม้ และน้ำตาลโดยไม่มีผลิตภัณฑ์จากนมเข้ามาใส่เพิ่มรสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานจะได้รสชาติของความเป็นผลไม้กันอย่างเต็มที่ Ice cream แถมยังมีไขมันน้อยอีกด้วยมักจะนำมาครีมคั่นกลางระหว่างเมนู เพื่อเปิดรสชาติการสัมผัสกั้นเข้าสู่อาหารจานหลัก

Sherbet เป็นไอศกรีมของดื่มที่เราใส่นม และไข่บวกกับเจลาตินทำให้เนื้อสัมผัสนั้นนุ่มมากยิ่งขึ้นจะออกรสครีมมีความรู้สึกเบาบางไม่หนานุ่มมากจนเกินไป โดยไอศกรีมประเภทนี้จะมีส่วนผสมของไขมันที่น้อยกว่า 2% ส่วนมากจะเป็นพวกที่รักสุขภาพ และสัดส่วนเพราะว่ามันสามารถที่จะทานง่ายกว่าไม่เปรี้ยวจนเกินไป 

soft cream ยอดฮิตในปัจจุบันเป็นการสัมผัสฟองนมที่นุ่มฟูถูกอกถูกใจเป็นอย่างมาก กับหมู่วัยรุ่นยิ่งกินยิ่งเพลินเพราะว่าครีมนั้นจะถูกปั่นให้ละเอียดโดยจะใช้ตู้เฉพาะที่เรียกว่าซอฟครีมฟรีเซอร์ ช่วยในการปรับระบายอากาศเรียกว่า overrun ถ้าปริมาณอากาศมันน้อยจนเกินไปจะทำให้เก็บน้ำแข็งไม่เนียนนุ่ม ถ้าเกินจะทำให้ฟองอากาศตอบครีมจะเหลวมีไขมันเพียง 3-6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

โดยการทำ Ice cream จะมีวิธีการทานที่แตกต่างกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการทานแบบผสมผสานดื่มด่ำรสชาติไอศกรีมผสมกับกาแฟที่เราเรียกว่า  อัฟโฟกาโต เป็นการทานไอศกรีมวนิลากับกาแฟซึ่งสามารถที่จะรวมตัวกันอย่างประหลาดใจ หรือว่าครีมคุกกี้มีการใส่ท็อปปิ้งคุกกี้เข้าไปในไอศกรีมวนิลาเป็นรสชาติที่โปรดปรานอีกรสชาติใดที่มีการสัมผัสคุกกี้กับไอศกรีมประกบเข้าหากัน โดยไอศกรีมคุกกี้ประเภทหินมีมานานตั้งแต่ยุค 40 และเริ่มเฉลิมฉลองวันครบรอบของไอศกรีมคุกกี้แห่งชาติด้วยในวันที่ 2 สิงหาคม และอีกหลากหลายเมนูที่นำเอาผลไม้มาเป็น Toppingหรือว่าแต่น่าจะคีย์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามสูตรที่เราเห็นตามท้องตลาดและร้านไอศกรีมชั้นนำ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่>>> vnlabcode

กีฬา ดำน้ำ (diving)เพื่อกิจกรรมและผ่อนคลาย

กีฬา การดำน้ำหรือว่าเริ่มต้นการทำและกีฬาชนิดอื่น ๆ ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกฝนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถดำน้ำให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการเรียนรู้อยู่ภายใต้การดูแลของครูสอน ใช้ความสามารถในการเอาตัวรอดให้ได้ ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินด้วยนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาที่มีความสนุก และความท้าทายความน่าตื่นเต้นนักกีฬาดำน้ำมาที่จะสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพเติมเงินได้อยู่ในอีกมุมนึงของโลกที่มีความวุ่นวายของผู้คนคนส่วนใหญ่ที่มีรูปส่วนตัวค่อนข้างสูงจะชอบอยู่ใต้น้ำ หรือว่าชอบค้นหาเหมือนได้อยู่อีกมุมนึงตัวได้ที่มีความมั่นคงวางของผู้คนสักเท่าไหร่ ปล่อยความคิดไปกับปลาและสัตว์น้ำ และพืชที่มีความสวยงามขอธรรมธรรมชาติที่สร้างขึ้นเอง และนักกีฬาดำน้ำจิตสำนึกที่ดี 

กีฬา

ในการช่วยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำอีกด้วย โดยเฉพาะใต้ทะเลน้ำลึกที่มีคนช่วยอนุรักษ์ให้คงอยู่ในความสวยงามอีกต่อไป โดยในปัจจุบันนี้การดำน้ำได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งได้มีการจัดนักกีฬาได้หลายประเภท และเป็นสายการออกไป กีฬา ดูประเภทของกีฬาดังนี้สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆได้ก็ คือ

1. การดำน้ำแบบ scuba diving เป็นการดำน้ำที่อาศัยอุปกรณ์ช่วย หรือว่าเสื้อชูชีพหน้ากากดำที่มีเครื่องช่วยหายใจ คล้ายกับอุปกรณ์ในการฝึกดำน้ำของ Snorkeling ทำให้สามารถที่จะดำน้ำได้อย่างไม่รู้สึกอึดอัด มีความแตกต่างทั้งระดับความลึกของการดำและสามารถที่จะดำน้ำได้ลึกกว่าถึง 30 เมตร ถือว่าเพิ่มระดับความชำนาญและสั่งสมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

2. การดำน้ำแบบ Snorkeling ซึ่งเป็นการดำน้ำตื้น โดยบริเวณการดำน้ำจะอยู่แค่ผิวน้ำลึกประมาณ 1 เมตร เหมาะสำหรับนักดำน้ำมือใหม่มาก ๆ เป็นการฝึกการดำน้ำ แต่ต้องจำเป็นต้องสวมแว่นและอุปกรณ์เซฟตี้ ท่อช่วยหายใจชูชีพ แต่มักไม่เน้นเรื่องการแข่งขันให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาส และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ของผิวน้ำทะเล

3. การดำน้ำแบบ freediving การดำน้ำประเภทนี้ต้องอาศัยความชำนาญความแข็งแรงของปอดกีฬา ที่มีประสบการณ์และสภาวะของร่างกายที่ดีมาก ๆ เพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์หลาย ๆ ชนิดในส่วนของการดำน้ำจะอาศัย และการสะสมอยู่ที่บ่อเท่านั้นจึงจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อย ๆแล้วค่อย  ๆเพิ่มความลึกลงไปใต้น้ำเพื่อ ที่จะให้สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานและฝึกสมาธิได้ดีอีกด้วย

เปิดประสบการณ์ กีฬา ดำน้ำที่ถูกต้อง

ข้อดีของใครหลายๆคนที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการดำน้ำและสัมผัสใต้ท้องทะเลถือว่าดีมาก ๆ กีฬาเพราะว่ากีฬานี้ได้ทั้งฝึกสมาธิและจิตใจก็จะได้สงบจดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะเจอในใต้น้ำ แบบนักกีฬามืออาชีพแนะนำให้มีการฝึกฝนเป็นอย่างดี ควรที่จะลงได้น้ำลึกเป็นการฝึกหายใจอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มการฝึกดำน้ำ และการให้ออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดโดยเฉพาะการฝึก freediving ใดเพื่อเกิดความเคยชิน  เมื่อเราอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ๆ ก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นควรฝึกและ warm up ร่างกายยืดคลายกล้ามเนื้อเหมือน กับการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ แต่เน้นกล้ามเนื้อช่วงปอดจะเป็นกรณีพิเศษเพราะปอดนำสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ และทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายจากการตึงเครียดที่มีอยู่นอกจากอารมณ์ ของความเครียดจะเป็นศูนย์ผลเสียของออกซิเจนในลมหายใจได้มาก จนทำให้มีประสิทธิภาพของการดำน้ำไม่ดีเท่าไหร่ และมีแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมการดำน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เพื่อที่จะตอบโจทย์และหยิบเอาความนิยมประเภทนี้ขึ้นมาเปลี่ยนกิจกรรม ในการบริการลูกค้าในหลายๆด้านกีฬา อย่างเช่น หมู่เกาะที่อยู่บริเวณติดแถบทะเล คือ เกาะจานเกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะช้าง เกาะแสรแสบ เป็นการพานักท่องเที่ยวลงไปชมในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัมผัส 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ระบบภูมิคุ้มกัน โครงสร้างทางชีวภาพกำจัดเชื้อโรค

ระบบภูมิคุ้มกัน   ที่ประกอบขึ้นด้วยโครงสร้างใด ๆ อย่างทางชีวภาพที่กำจัดเชื้อที่เข้ามาอยู่ในร่างกาย เชื้อโรคนั้นสามารถที่จะปรับตัวและมีวิวัฒนาการเพื่อหลบซ่อน และทำลายภูมิคุ้มกันของเราได้ระบบภูมิคุ้มกันจึงมีการพัฒนากลไกขึ้นมาในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อที่จะตรวจจับเชื้อโรคแบคทีเรีย หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ถูกทำลายลงส่งผลเสียต่อระบบสุขภาพภายใน ดูระบบภูมิคุ้มกันจะมีมาตั้งแต่กำเนิดจัดเป็นกลไกการป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่จำเพาะเจาะจงที่ได้แก่พื้นผิวที่สัมผัสโดยตรงนั่นก็ คือผิวหนังหรือว่าเยื่อบุต่าง ๆ มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการป้องกันการกำจัดสิ่งแปลกปลอมซึ่งส่วนใหญ่นั้นก็คือเชื้อโรคนั้นเอง 

โดยระบุว่าคุ้มกันเริ่มต้นจากผิวหนังเชื้อ โรคไม่สามารถที่จะบุกรุกผิวหนังปกติที่ไม่มีบาดแผลเข้ามาสู่ร่างกายของเราได้อีก ทั้งความเป็นกรดของไขมันที่ออกมา จากต่อมไขมันผิวหนังจะช่วยยับยั้งและทำลายเชื้อโรคหากผิวหนังชั้นนอกของเราถูกเปิดออก และมีบาดแผลไฟไหม้หรือมีดบาดน้ำร้อนลวกแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ ในผิวหนังจะเพิ่มตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะมีอาหารอันอุดมสมบูรณ์ และสิ่งแวดล้อมที่พอเหมาะเป็นเหตุที่จะเกิดให้การอักเสบและแผลเล็ก ๆ ในน้อยระบบภูมิคุ้มกันของเราจะกำจัดเชื้อโรคนั้นออกไป เพียงแค่ผ่านการล้างแผลที่สะอาดรวมถึงการรักษาแผลให้แห้งปกติ ระบบภูมิคุ้มกัน แต่ถ้าเป็นแผลที่มีขนาดใหญ่หรือถูกความร้อนเป็นบริเวณที่กว้างเกินกำลัง ที่ภูมิคุ้มกันของเรานั้นจะจัดการออกไหวเชื้อโรคจะถูกแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ง่าย จึงทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดรวมถึงเป็น สาเหตุที่จะทำให้เกิดภาวะช็อกและเสียชีวิต ในเวลาต่อมาซึ่งในมาในปัจจุบันนี้จึงจำเป็นต้องมีการแยกผู้ป่วยที่ป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่ดูแลผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยและหมวกล้างมือให้สะอาดสวมถุงมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากผู้ดูแลอีก ป้องกันการติดเชื้อจากผู้ที่ดูแลล้างมือให้สะอาดและให้ยาปฏิชีวนะควบคุมเชื้อโรคให้ครบทุกชนิด  

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกัน ตั้งแต่กำหนัดและการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันที่ผ่านทางลูกจากแม่สู่ลูกในขณะที่ตั้งครรภ์ในส่วนใหญ่แล้วIgG จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ค่อย ๆ ลดลงและหมดไปเมื่อทารกนั้นอายุครบ 6 เดือน ทารกแรกคลอดจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเองได้ต่อเชื้อโรคต่าง ๆ ในขณะที่ร่างกายอ่อนแอและภูมิคุ้มกันอีกอย่างหนึ่งจากนมแม่ ที่ทารกจะได้รับควรดื่มนมแม่และให้ทารกน้อยนั้นอย่างน้อย 8 เดือนครบถ้วน เพื่อที่จะสร้าง ภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในนมแม่นั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วน ภูมิคุ้มกันที่เรานั้นสามารถสร้างขึ้นเองได้ที่มีการติดเชื้อตามธรรมชาติ ระบบภูมิคุ้มกัน โดยการต้านทานเชื้อเหล่านี้ส่วนใหญ่คงจะอยู่ในร่างกายของเราตลอดชีวิตหากเชื้อเดิมเข้าสู่ร่างกายอีกก็จะถูกกำจัดออกไปโดยที่ไม่ต้องทำให้เกิดโรคอีก อย่างเช่น ไข้หัด เยอรมัน คางทูม อีสุกอีใส ไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงภูมิคุ้มกันที่เราจะได้รับเสริมอย่างเช่นวัคซีนที่เป็นการเรียนแบบการติดเชื้อในธรรมชาติ โดยจะมีเชื้อโรคทำให้อ่อนฤทธิ์ในบางชนิดเชื้อที่มีคุณสมบัติที่เป็นออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย เพื่อที่จะกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นสร้างภูมิคุ้มกันได้โดย ไม่เกิดโรคได้แก่วัคซีนที่ให้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดประมาณ 20 ชนิด และในผู้ใหญ่อีกหลาย ๆ ชนิดรวมถึงวัคซีนเสริม เมื่อมีโรคมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจะมีการทำวัคซีน รักษาและกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะเชื้อโรค ในปัจจุบันนี้มีการข้ามสายพันธุ์อาจจะรุนแรงอย่างที่เราคาดไม่ถึง วัคซีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ ในการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน   

ในรอบตัวเราในปัจจุบันมีจุลินทรีย์ที่ล่องลอยอยู่ในอากาศในน้ำ หรือว่าดินเราจึงจำเป็นมาก ๆ ที่จะป้องกันให้ร่างกายไม่สัมผัสต่อเชื้อโรคและแบคทีเรีย เพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี คือ การรับประทานอาหารที่สะอาดทำสุกใหม่ รวมถึงการตัดเล็บให้สั้นล้างมือสม่ำเสมอ 7 ขั้นตอนโดยเฉพาะการหยิบจับเข้าปาก  ทั้งการหลีกเลี่ยงไม่ให้อยู่ในสถานที่อัด ระบบภูมิคุ้มกัน หรือว่าแหล่งชุมชนพร้อมกับอากาศที่ถ่ายที่แสงแดดส่องถึงเพราะจะทำให้เชื้อโรคนั้นตายง่ายเป็นการดูแลตัวเองขั้นพื้นฐาน หากใครที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีอยู่แล้ว ควรที่จะออกกำลังกายร่วมอีกด้วยไม่กินยาพร่ำ เพื่อเกินความจำเป็นถึงแม้จะติดเชื้อก็มีอาการไม่รุนแรงและหายในช่วงเวลาที่ไวกว่าคนที่ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click >>> vnlabcode

ไอดอลเกาหลี Jackson wang (แจ็คสัน หวัง)สุดฮอต

ไอดอลเกาหลี แจ็คสัน หวัง ได้เริ่มต้นเป็นรับเบอร์นักร้องและนักแต่งเพลงตั้งแต่ยังเด็กโดยเขาเป็นสมาชิกวงของ GOT7 ที่มีบอยแบนด์เกาหลีใต้ก่อตั้งขึ้นภายใต้สังกัดของ JYP Entertainment มีสมาชิกทั้งหมด 7 คน ประกอบไปด้วย JB Mark แจ็คสัน จินยอง แบมแบม ยุคยอม ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกเมื่อไหร่ วันที่ 16 มกราคมพ.ศ 2557 โดยมีอัลบั้มแรกชื่อว่า got it ซึ่งขึ้นสูงสุดถึงลำดับที่ 2 และติดชาร์ตหลาย ๆ รายการรวมถึงมีการติดชาร์ทอันดับ 1 ของรายการ Billboard World album ต่อมาไม่นานก็จะได้หมดสัญญาลงไป เมื่อในไม่นานนี้และ Jackson ได้ก่อตั้งบริษัทของเขาเองขึ้นมาในชื่อของทีมหวัง Teamwang 

Jackson เกิดที่ เก๋าลูนตง ฮ่องกงเป็นลูกชายคนเล็กของริกกี้หวังและโซเฟียโชว์ แจ็คสันมีพี่ชาย 1 คน พ่อของแจ็คสันเป็นอดีตนักกีฬาฟันดาบทีมชาติของประเทศจีน ส่วนแม่ของของแจ็คสันหวังนั้นเป็นอดีตนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติของประเทศจีนไอดอลเกาหลีซึ่งก็เหมือนเส้นทางนักกีฬาของแจ็คสันหวัง ที่ได้เริ่มต้นด้วยการเล่นยิมนาสติกอายุประมาณ 7 ขวบ แล้วหลังจากนั้นเขาค่อยเปลี่ยนมาเล่นเป็นกีฬาฟันดาบในอายุ 10 ขวบ ภายใต้คำแนะนำของพ่อแม่ผู้เป็น ผู้ให้คำปรึกษาจนกระทั่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบของประเทศทีมชาติของฮ่องกง และแจ็คสันนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันรายการ Asia junior and fencing championship และได้ติดอันดับที่ 11 ของนักกีฬาฟันดาบเยาวชนระดับโลกใน ปี พ.ศ2010  ได้เหรียญเงินเดียว รวมถึงเหรียญทองของทีม ก่อนที่จะเปิดตัวเป็นไอดอลของประเทศเกาหลีแจ็คสันนั้นเป็นนักกีฬาฟันดาบของประเทศจีนทีมชาติของฮ่องกงเป็นระยะเวลาถึง 2 ปี หลังจากนั้นได้เข้าโรงเรียนนานาชาติของอเมริกัน American International School 

แจ็คสันพูดได้ถึง 5 ภาษา คือ ภาษาจีนกวางตุ้ง ภาษาจีนกลางภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี ต่อมาแจ็คสันเข้าไปเป็นเด็กฝึกของค่าย JYP เมื่อไหร่ พ.ศ 2011 แจ็คสันได้เป็นเด็กฝึกอยู่ประมาณ 2 ปีกว่า แล้วเขาเลือกที่จะเดินทางตามเส้นทางวงการบันเทิงโดยมีการย้ายมาอยู่ที่เกาหลีใต้อย่างจริงจัง 

ในฐานะศิลปินฝึกหัดแจ็คสันได้ปรากฏตัวบนสื่อเกาหลีครั้งแรกในรายการ Win who is next ซึ่งการออกรายการทาง Mnet ใน ปี 2013 ในรายการมีการดำเนินไปแบบเรื่องการแข่งขันระหว่างเด็กฝึกจาก JYP นอกจากจะมีแจ็คสันแล้วยังมี มาร์ค แบมแบม ยุคยอม ได้เปิดตัว ไอดอลเกาหลี หลังจากนั้นในฐานะศิลปินของแจ็คสันหวังได้เข้ารายการวาไรตี้มากมาย เริ่มต้นจากรายการ Roommate มีถึง 2 ซีซั่น ทางช่อง sbs จึงทำให้มีความนิยมเป็นอย่างมากและได้รับรางวัล Best Male Rookie award ของสถานีอีกด้วย แจ็คสันยังยังได้รับโอกาสไปออกรายการวาไรตี้อีกมากมายเขาจึงได้ฉายาของเจ้าพ่อวาไรตี้ 

ไอดอลเกาหลี

ไอดอลเกาหลี CEOTeamwang

ช่วงกลางปี 2015 GOT7 เริ่มเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากยิ่งขึ้นทำให้เขานั้นได้รับโอกาสเป็นพิธีกร ไอดอลเกาหลี หรือว่าแขกรับเชิญในรายการต่าง ๆของประเทศจีนซึ่งดำเนินรายการคู่กับเห่อจ่ง ที่เป็นพิธีกรชื่อดังของประเทศจีนคอยให้คำปรึกษาและแนะแนวทางต่าง ๆ ให้เสมอ

แจ็คสันมีเสน่ห์เป็นอย่างมากเมื่อได้ปรากฏบนหน้าจอทีวี หรือว่ารายการต่าง ๆ รวมถึงนิสัยอันน่ารักของเขาและใบหน้าอันหล่อเหลาทำให้เจ้าตัวนั้น ได้รับความสนใจในตัวเขามากยิ่งขึ้นจนมีรายการวาไรตี้ของจีนที่มากมายเรียนเชิญให้แจ็คสันหวังกลายเป็นแขกรับเชิญ และมีคนรู้จักในรายการทีวีของประเทศจีนอีกด้วย ไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้ 

แจ็คสันยังได้กลับไปดูงานที่ประเทศจีน และต่อมามีการตั้งทีมหวังขึ้นมาในรายการหนึ่งที่มีการแข่งขันผ่านสตูดิโอการร้องเพลง ทำให้แฟนคลับนั้นเกิดความระแวงว่าเขาจะทิ้งไปหรือเปล่าซึ่งในต่อมา แจ็คสันได้พิสูจน์แล้วว่าถึงแม้จะมีงานที่จีนเยอะแต่เขาก็ไม่เคยทิ้ง GOT7 ไปเลยเพราะก็อตเซเว่นเป็นครอบครัว ไม่สามารถที่จะทิ้งไปได้และเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เขานั้นได้มีคนรู้จักเยอะมาก

แจ็คสันยังมีความสามารถรวมถึงการร้องการแร็ป และประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อจากรายการเพลงต่าง ๆ ที่เป็นผลงานเพลงที่เขาแต่งขึ้นเองรวมถึงโปรดิวเซอร์หลัก ไอดอลเกาหลี และยังเป็นศิลปินเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้ไปดูใน Hiphop worldstar Hiphop  ถ้าใครเข้าไปดู IG ของแจ็คสันหวังคุณจะเห็นและการเขียนแคปชั่นถึง 3 ภาษา ที่เป็นปกติของเราแฟนคลับได้ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นแล้ว บางครั้งมันอาจจะยาวเหมือนเขียนเรียงความ แต่ถ้าเข้าได้เข้ามาในประเทศไทยและลงรูปเกี่ยวกับงานต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า Jackson จะเขียนภาษาไทยเข้าเป็นภาษาที่ 4 อยู่ใน IG ของเขาอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่จะเรียบเรียงภาษาไทยให้แจ็คสันเป็นอย่างดีก็คงจะเป็นแบมแบม 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> yktcx

party กับการวางแผน ค่ำคืนที่พิเศษ

Party   ต้องยอมรับเลยว่ากิจกรรมเหล่านี้ทั้งองค์กร และสถาบันครอบครัวต่างที่ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะจัดปาร์ตี้ขึ้นในทุก  ๆ เทศกาล โดยส่วนมากคนจะมองเห็นปาร์ตี้ที่สนุกขึ้นมาบ้าง รวมถึงการได้นั่งพูดคุยกันสังสรรค์มีเครื่องดื่มเล็กน้อย เปิดเพลงแต่งตัวตามแฟชั่นแล้วแต่จะจัดขึ้นมามีรายละเอียดยิบย่อย หรือว่าขั้นตอนการเตรียมที่ยุ่งยาก ถ้าหากใครที่จัดในครอบครัวก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าจะเป็นการจัดปาร์ตี้แบบออฟฟิศ แนะนำว่าให้มีการวางแผนอย่างการกำหนดปาร์ตี้และลิสรายชื่อขึ้นมาไว้ให้แขกตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะสิ่งแรกที่ต้องมีคือ กำหนดวันที่ควรจะเตรียมเพื่อให้แขกงั้นมีนัดที่อื่น ที่จะชนกันกับปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นและสิ่งที่สำคัญตลอดการจัดปาร์ตี้นี้ก็ คือ แขกที่พิเศษของคุณประมาณ 2-3 คน ให้ได้วันที่ตรงกันแล้วก็ต้องเตรียมใจไว้เสมอว่าคุณไม่สามารถที่จะเลือกวันที่ทุกคนว่างตรงกันไว้ทั้งหมด จึงยึดวันที่แขกส่วนใหญ่นั้นว่าง   แล้วก็จะมีที่เก็บเล็ก ๆ น้อย ๆ หากคุณนั้นอยากจะขึ้นมาในช่วงปาร์ตี้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส 

หรือว่าปีใหม่ช่วงที่อันตรายที่สุด เราไม่อยากจะแนะนำอย่างเช่นสิ้นปีเพราะว่าแขกหลาย ๆ คนนั้นอาจจะอยากไปเคาท์ดาวน์กับครอบครัวหรือคนที่เขารักมากกว่าก็ต้องเลื่อน มาเป็นจัดก่อนที่จะถึงวันสิ้นปีหรือว่าเลื่อนออกไปในเดือนมกราคมแทน  หลายคนนั้นอาจจะเบื่อการจัดปาร์ตี้ในพื้นที่ซ้ำจำเจ หรือว่ามีกำหนดขึ้นเพียงคนใดคนหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินแบบเป็นขั้นเป็นตอน อย่างการโหวตการแต่งตัวขึ้นมา

Party  

จัด party ให้ลงตัวด้วยการหาสถานที่ง่าย ๆ 

Partyฟังเสียงส่วนมากเหมือนคนมีส่วนร่วม และการจัดสถานที่หากพบว่าการเตรียมอาหารต่าง ๆ รวมถึงเพลงที่จะใช้เปิดทุกอย่างจะลงตัวและเป็นไปในทางเดียวกันก็จะช่วยให้ปาตี้ที่นั่นสนุกสนาน ทั้งยังถ่ายรูปออกมาแล้วสวย หรือว่าอยู่ในงานไม่จำเป็นต้องยุ่งยากหรือว่าเวอร์วังอลังการมากสักเท่าไหร่ เพราะอาจจะสร้างความลำบากใจให้กับแขกลงคิดรูปแบบงานที่ง่าย ๆ คือ ตรีมชุดนอนอ หรือว่า เยอะนิดหน่อยแบบการ์ตูนดิสนีย์ล้อเลียนศิลปินต่าง ๆ ทั้งนี้ยังช่วยสร้างสีสันเป็นอย่างดีส่วนกิจกรรมที่จะทำให้แขกทุกคนนั้นได้มีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ใช่ว่าจะจัดขึ้นมาเพื่อเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่งั้นก็คงจะมีคนเบื่อและหนีกลับก่อน จัดกิจกรรมง่ายๆ อย่างการแสดงบนเวทีร้องคาราโอเกะเล่นเกมเล็ก ๆ ในน้อยเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจความตื่นเต้นให้ผู้ร่วมสนุกจนลืมเวลากลับ 

Party  

สถานที่จัดงานมันก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนจะง่ายแต่ก็ยากนั่นก็ คือ บ้านเจ้าภาพแต่หลักในการหาสถานที่ ต้องคำนึงถึงจำนวนคนที่จะร่วมเข้างานด้วยความสะดวกสบาย ในการเดินทางรวมถึงบรรยากาศงบประมาณที่มีอยู่ปาร์ตี้ของคุณนั้นเพียงเล็ก ๆ ในครอบครัวเครื่องเสด็จอาจจะเป็นสถานที่บ้านคนใดคนหนึ่ง party ที่จะสามารถสนุกกันได้ถึงเช้าแต่ต้องระวังส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้านอีกด้วย แต่ถ้าปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นเป็นงานที่ใหญ่อาจจะต้องลงทุนเช่าสถานที่สักหน่อย อาจเป็นห้องจัดเลี้ยงหรือว่าห้องถูกของโรงแรมโซนริมสระน้ำ เปิดเพลงสถานที่ความเป็นส่วนตัวนิดหน่อยจะต้องเกร็งเวลาเต้น หรือว่าเล่นเกมไว้เป็นอย่าง การตกแต่งภายในงานอาจจะเพิ่มลูกโป่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นสีสันดอกไม้ หรือสายรุ้งความครีเอท หรือว่าไม่อยากจะประดับประดาอะไรเยอะลองใช้แสงร่วมเพื่อสร้างบรรยากาศ ไม่ว่าจะเป็นแสงกับโทนอุ่นๆดูหรูหรา หรือว่าจะย้อมทั้งงานด้วยไฟสีให้เป็นตัวช่วย แต่ระวังอย่าให้หลุดจีนจะทำให้ถ่ายรูปออกมาไม่เป๊ะไม่ปังไปคนละทิศละทาง

Party  

สิ่งที่สำคัญของปาร์ตี้นั้นก็ คือ เครื่องดื่มใยอาหารเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สามารถที่จะชี้ชะตาว่าปาร์ตี้ของคนนั้นจัดขึ้นมาจะพัง หรือว่าพังนั่นก็คือเครื่องดื่มค็อกเทลต่าง ๆ วางแผนดี ๆ ว่าสำหรับปาร์ตี้นี้มีคนไหนที่ชื่นชอบการดื่มแบบไหนบ้าง และโหวตเอาเสียงค่อนข้างมากสำหรับอาหารนั้นควรทำให้อิ่มท้องสักอย่างหรือว่า 2 อย่าง ควรมีอาหารหลักและทานง่าย ๆ อย่างเช่น สปาเก็ตตี้ มักกะโรนี พิซซ่า ส่วนที่เหลืออาจเป็นของทานเล่นนิดหน่อยแบบค็อกเทล สามารถที่จะทานหมดได้ในคำเดียว หรือว่าอาหารที่ถือทานได้สะดวกอยาก เฟรนช์ฟราย บาร์บีคิว อาหารที่เสียบไม้ อย่าลืมของหวานผลไม้สักเล็กน้อยถ้าใครกังวลว่าอาหารที่ถูกจัดขึ้นเอง อาจจะไม่ถูกปากเขตอาจจะต้องสั่ง delivery จากร้านดัง ๆ ลองขอความร่วมมือหรือว่าความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ ช่วยประหยัดงบค่าอาหารและทำให้แขกนั้นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของได้อีกด้วย เคล็ดลับการเตรียมอาหารให้ได้ทั้งรสชาติที่อร่อยและอาหารที่จัดขึ้นมาดูดีถ่ายรูป และออกมาสวยอวดโซเชียลได้แบบสุดปัง

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode