การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และความแปรผัน

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในรุ่นของบรรพบุรุษและมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น ๆ จากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็น สีผม สีผิว ความสูง น้ำหนัก หรือว่าสติปัญญา รวมถึงการถนัด ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนี้ เนื่องจากจะถูกควบคุมด้วย DNA หรือว่ายีนส์ในนิวเคลียสแล้วยังถูกควบคุมด้วย เอ็นเอไมโทคอนเตรีย แต่ละสิ่งมีชีวิตที่พอจะแตกต่างกันออกไปรับรองสังเขปบุคคลเราข้าวเราจะพบว่าลักษณะที่แตกต่างกัน บางคนมีตาเพียงชั้นเดียว บางคนผมหนาและบางคนผมบาง ตรงลักษณะเหล่านี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรแล้วแต่จะเป็นลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะด้อย ที่เราต่างเรียกกันว่าการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ที่สืบเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรคติดต่อทางพันธุกรรมเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุมาจากการถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพ่อหรือว่าฝั่งแม่ ภาพหน่วยทางพันธุกรรมของพ่อแม่นั้น มีความผิดปกติที่แฝงอยู่นั้น จะเกิดความผิดปกติเหล่านี้ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดขึ้นมาจากการหน่วยพันธุกรรมบรรพบุรุษทำให้หน่วยของพันธุกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม โรคทางพันธุกรรมนี้เป็นโรคติดตัวไปตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมทั้ง 2 ประการ นั่นก็ คือ ผิดปกติของออโตโซม และความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม จุดเด่นและจุดด้อย

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากที่กล่าวมาแล้วไม่ได้หมายความว่าลักษณะทางพันธุกรรมทุกอย่าง จะเปลี่ยนลักษณะทางพันธุกรรมของเราไม่ว่าจะถือเป็นลักษณะเฉพาะ บางอย่างอาจเกิดขึ้นภายหลังไม่ได้เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมอย่างเช่น ลักษณะที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น บาดแผลที่เกิดจากมีหรือว่าการทำศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มเติมทางการแพทย์เป็นต้น ความแปรผันทางพันธุกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์ได้มีการจำแนกสิ่งมีชีวิตละชนิดออกจากกัน โดยดูจากความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นความแตกต่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันมักจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ร่างกายของโลมากับลิง ที่ต่างไปจากพันธุกรรมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าเราทั้งสองนี้จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ความแตกต่างที่เกิดจากการแปรผันภายในและสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน จะมีความแตกต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ซึ่งหลายคนนั้นถูกจับอยู่ในกลุ่มของมนุษย์เนื่องจากเรามีลักษณะหลายอย่างที่เหมือนกัน และมนุษย์หลายคนต่างมีความคิดความคิดเห็นแม้กระทั่งฝาแฝดที่เป็น แฝดร่วมไข่และจะมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกันแต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ที่เราเรียกว่าความแปรผันทางพันธุกรรม 

 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ

ลักษณะความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง นั่นก็ คือ สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ด้วยความแปรผันไม่ต่อเนื่องเกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น ลักยิ้ม ติ่งหู

ลักษณะที่แปรผันอย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนั่นก็ คือ ความสูง น้ำหนัก โครงร่าง สีผิว เป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมถ้าการเดินรับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีการออกกำลังกายเราจะมีร่างกายที่สูงขึ้นไปพร้อมกัน กับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครัวเรือน  

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือว่าวัตถุดิบบ่อย ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ได้มีการศึกษาบทบาท และหน้าที่ของยีนในสิ่งมีชีวิต การพัฒนาวิธีการควบคุมการแสดงออกทางลักษณะพันธุกรรมได้สำเร็จ ดังนั้นจึงได้นำความรู้ความสามารถร่วมกับเทคโนโลยีวิธีอื่น ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตให้ตรงกับความต้องการ และทำให้เกิดประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในปัจจุบันอย่างที่เราได้ได้เห็นถึงการปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใ นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์พืชหรือว่าสัตว์ในกระทั่งมนุษย์

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุกรรมมีลายวิธีเป็นจำนวนมาก ที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ด้านเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการสร้างสายพันธุ์ข้าว หรือว่า สายพันธุ์ วัวนม เป็นการเพิ่มคุณภาพของผู้ผลิตการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ให้มีการปรับปรุงทางพืชตรงตามความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขนาดของผลิตภัณฑ์รูปร่างให้ได้มาตรฐานที่สุด และในด้านการแพทย์ทำให้สามารถผลิตยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งวัคซีนจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพิ่มอีกด้วย 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> vnlabcode

ระบบกล้ามเนื้อ (muscle)-ภายในร่างกาย

ระบบกล้ามเนื้อ  หรือว่า muscle ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อที่มีการหดตัวในอวัยวะของร่างกาย  โดยมีการเปลี่ยนแปลงมาจาก เมโซเดิร์ม  เป็นเนื้อเยื่อส่วนด้านในของตัวอ่อนทั้งในระบบของร่างกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวการใช้ชีวิตประจำวัน สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนนั่นก็ คือ 

กล้ามเนื้อของหัวใจ   เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจของจิตใจที่ถูกควบคุมด้วยระบบประสาท และเซลล์ของกล้ามเนื้อมีลักษณะที่เป็นลายพาดขวางมีหลายนิวเคลียสเช่นเดียวกัน

กล้ามเนื้อโครงร่าง  เป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานอยู่ภายใต้อำนาจของจิตใจ โดยมีการควบคุมระบบประสาทส่วนกลางกล้ามเนื้อลายจะเกาะอยู่ติดกับกระดูกมีบทบาทที่สำคัญต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย   โดยเป็นเซลล์ประสาทของกล้ามเนื้อลาย ระบบกล้ามเนื้อ   จะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกมีหลายนิวเคลียสที่เราเรียกว่าเส้นใยกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อเรียบ กล้ามเนื้อที่ทำงานนอกอำนาจของจิตใจที่พบในอวัยวะภายใน อย่างเช่น หลอดอาหาร หลอดเลือด ลำไส้ ที่มีเซลล์ของนิวเคลียสเดียว มีเยื่อหุ้มอยู่บริเวณที่ถ่ายทอดไปยังกระแสประสาทเพียงเซลล์ข้างเดียวควรพึงการหดตัวของเนื้อประเภทนี้จะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทอัตโนมัติ 

ระบบกล้ามเนื้อ

ระบบกล้ามเนื้อ ความสำคัญและประโยชน์  

ระบบกล้ามเนื้อ   โดยการทำหน้าที่หลักก็ คือ สามารถหดตัวเพื่อให้เกิดแรงและทำให้เกิดการเคลื่อนไหวไปยังพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งการหดตัวของอวัยวะภายใน  ยังจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก   เช่น การบีบตัวของหัวใจเป็นการเกิดผลักดันอาหารเข้าไป  สู่ภายในทางเดินอาหารกล้ามเนื้อจะเกิดการหดตัวอยู่ได้อำนาจจิตใจมีประโยชน์ใ  นการเคลื่อนไหวต่ออวัยวะร่างกายที่สามารถควบคุมการหดตัวได้อย่าง เช่น การกลอกตา  

ก็กล้ามเนื้อที่เราส่วนมากมักพบบ่อยนั่นก็ คือ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง   กล้ามเนื้อเสื่อม กล้ามเนื้อเอ็นอักเสบ ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออักเสบ เป็นต้น 

คุณสมบัติทั่วไปของกล้ามเนื้อจะมีความสามารถที่จะหดตัวได้อย่างที่เรากล่าวไว้ข้างต้นนั้น กล้ามเนื้อสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้สั้นหรือว่าหนาและแข็งแรงได้ท่านยังยืดหยุ่นหรือยืดตัวได้  อย่างที่เรานั้นออกกำลังกายเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้ยาวขึ้น ของความยาวปกติของตัวมันเองเมื่อถูกดึง เช่น กระเพาะอาหาร มดลูก กระเพาะปัสสาวะ เมื่อมีความรู้สึกต่อเสียงเร้าสามารถรับรู้ได้และตอบสนองต่อโดยมีการหดตัวกล้ามเนื้อเส้นประสาทที่กล้ามเนื้อเวลาที่จับโดนความร้อน หรือว่ากระแสไฟฟ้าเราจะเกิดการหลบหนีโดยอัตโนมัติ   ระบบกล้ามเนื้อ    กล้ามเนื้อหดตัวมักมีการเกิดขึ้นเมื่อมีการกระตุ้น และกลไกของการทำงานกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจจะคล้ายกันกับมนุษย์มีการทำงานเกิดขึ้นได้  มีการกระตุ้นระบบประสาทดูความร้อนและสารเคมีนั่นเอง    

รวมถึงกล้ามเนื้อตะคริวจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเกร็งชั่วคราวของกล้ามเนื้อหมัดเล้กหรือว่าทั้งหมด ขณะที่มีการหดตัวของกล้ามเนื้อมักจะมีลักษณะที่แข็งเป็นลูกขึ้นมาสร้างความเจ็บปวดเป็นอย่างมากนอกเหนืออำนาจของจิตใจจะเกิดขึ้น  ในระยะเวลาที่ไม่นานแล้วก็จะหายไปเองสามารถกลับมาเป็นซ้ำได้  ในบางครั้งกล้ามเนื้อจะเป็นตะคริวบ่อย ๆ สาเหตุ มันก็คือสภาวะแวดล้อมในอากาศหรือว่าร่างกายขาดสารหาเลขตัวใดบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคลเซียม  รวมถึงกล้ามเนื้อนั้นขาดการฝึกซ้อมหรือว่าการออกกำลังกาย   

ระบบกล้ามเนื้อ

อย่างไรก็ตามแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็น  อย่างเช่น การตอบสนองที่ไวของอินซูลินซึ่งในทางวิทยาศาสตร์ทางกล้ามเนื้อจะช่วยป้องกันภาวะดื้ออินซูลิน ร่างกายสามารถป้องกันโรคอ้วนลงพุงได้ด้วยตัวเองและโรคเบาหวานที่เกิดจากการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ที่ไม่พอเพียงพร้อมกับกักเก็บคาร์บที่มีมาต่อร่างกาย ระบบกล้ามเนื้อ   ทั้งนี้นักวิจัยยังศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่มีกล้ามเนื้อน้อยมีโอกาส การต่อต้านอินซูลินได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีและกล้ามเนื้อปกติ 

กล้ามเนื้อสามารถให้คุณได้ด้วยอายุที่น้อยกว่าเพราะเมื่อเราอายุเพิ่มขึ้นมักเกิดการเคลื่อนไหว ร่างกายได้น้อยเสี่ยงต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อที่จำเป็นต่อร่างกาย   หากผู้ใดที่มีการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำถือว่ามีการยกน้ำหนักทำกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อพร่องยังช่วยชะลอวัยได้อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  Click>>> arki-online

เทคนิค บทบาทความเป็นผู้นำยุคใหม่

เทคนิค บทบาทและภาวะของผู้นำเริ่มต้นมาช้าแนวคิดของทฤษฎีของชาวกรีกและโรมันสมัยโบราณ ที่เชื่อกันว่าภาวะของการเป็นผู้นำตามธรรมชาติหรือว่าจะเกิดโดยกำเนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนา ได้ในแนวทางที่ดีและไม่ดี ลักษณะของผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพประกอบด้วยบุคลิกที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ ต้องเป็นผู้นำที่มีความสามารถด้วย ความเฉลียวฉลาด การเป็นผู้นําที่ดีต้องเปลี่ยนได้จากการเลือกตั้งหรือมีการแต่งตั้งจากเสียงส่วนรวม และได้รับผิดชอบในบทบาทของผู้นำที่ได้รับเลือกแล้ว แต่อันดับแรกต้องถามตัวเองเสียก่อนว่ามีบทบาทหน้าที่และทัศนคติของการเป็นผู้นำได้หรือไม่ การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำที่ดีในยุคใหม่

เทคนิค บทบาทแนวทางการบริหารของผู้นำ

เทคนิค บทบาทในการกำหนดแนวทางหลัก และการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนพร้อมกับให้ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างเป้าหมายแต่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม การสื่อสารที่ชัดเจน เราจะมองเห็นว่าผู้นำต้องชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีความประสบความสำเร็จ ผลประโยชน์ต่อพนักงานในอนาคตจะได้รับอะไรบ้างจากการทำงาน ตั้งรางวัลในการทำงานซึ่งสามารถเอามาใช้ประโยชน์จริงไหนรางวัลนั้น

เทคนิค

มอบหมายงานและอำนาจ ผู้นำต้องสร้างบรรยากาศที่ดีโครงการทำงานให้มีความสุข  สร้างพลังบวกให้กับทีม ใช้กระบวนการจัดการในรูปแบบของโค้ช  เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพที่สูงในการสร้างสรรค์ผลงานดูเราจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายตามแนวทางหลัก

การสร้างต้นแบบ ผู้นำต้องสร้างความน่าเชื่อถือต้องมีคุณสมบัติที่มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างสูงสุดเทคนิค ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของดุลยภาพและระหว่างคุณสมบัติผมกับความรู้ความสามารถที่ครบถ้วน

ผู้นำในองค์กรเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่อพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้น องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีหรือสามารถเกิดขึ้น หากผู้นำไม่เป็นผู้ริเริ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน อย่างเช่นองค์กรที่เป็นแหล่งความรู้จะต้องทำให้บุคลากรในองค์กร เป็นที่ยอมรับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่ท้าทายในบทบาทที่สำคัญ ของการเป็นผู้นำองค์กร อย่างไรก็ตามในฐานะบทบาทที่สำคัญของระดับองค์กรจะต้องแสดงบทบาทให้ชัดเจนสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตในภายภาคหน้าเทคนิค และสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้นำนั่นก็คือต้องมีคุณสมบัติลักษณะนิสัย แนวทาง ความคิด การวางตัว เป็นผู้ที่มีพลังบวกให้กับคนในองค์กรและจัดตั้งระบบให้ชัดเจน 

เทคนิค

กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญรวมถึงวิธีการจัดการวิสัยทัศน์รวยขั้นตอนการสร้างรวมถึงการรวบรวมพื้นฐานของคนในองค์กร เช่นพันธกิจ เป้าหมาย ความคาดหวัง การคิดวิเคราะห์สถานภาพถึงปัจจุบันขององค์กรเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและทราบถึงสภาพในปัจจุบัน ในมุมมองของผู้บริหารแต่ละท่านมารวมกันและเชื่อมโยง จัดการลำดับความสัมพันธ์รวมถึงแนวคิดมุมมองของบุคลากรของคนในองค์กรด้วย เพื่อที่จะได้คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตขององค์กร ทบทวนประโยคและสำนวนอย่างเช่นการใช้สื่อความหมายอย่างชัดเจน ใช้ความท้าทาย ความปลุกเร้า และการสร้างพลัง

การกระตุ้นพลังบวกของคนในองค์กรคนเรามีทั้งคุณธรรมและความเห็นแก่ตัว พฤติกรรมของการแสดงออกของคนเรา ต่างกันอยู่ที่ว่าอันใดอันหนึ่งจะถูกกระตุ้นให้โดดเด่นและมีพลังมากกว่ากันตัว คือทัศนคติสิ่งแวดล้อมและมุมมองเทคนิค แน่นอนว่าถ้าเราต้องการกระตุ้นจะต้องกระตุ้นพลังงานให้เกิดกับบุคคลครอบครัวองค์กรและชุมชน  การคิดให้ถูกวิธีถูกหลักคิดบวกสามารถ กระตุ้นคุณธรรมขึ้นมาได้เช่นความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทำให้เกิดความเมตตา ไม่อิจฉาริษยา การสื่อสารระหว่างกันสิ่งเหล่านี้ สามารถกระตุ้นคุณธรรมให้เกิดขึ้นมาได้ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีการสื่อสารที่ถูกต้องรวมถึงการเห็นแก่ตัวไม่ควรนำเอามาใช้ในพื้นที่ส่วนรวม

พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีการสร้างอนาคตมีความสามารถที่จะนำพาองค์กร และพนักงานพัฒนาสู่แนวทางที่ดีเป็นคนที่มองไกล  และทิศทางอย่างชัดเจน สร้างผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อมีภาพและเป้าหมายต้องสร้างภาพเป้าหมายให้เกิดจริง ๆ โดยการอาศัยบริหารการจัดการการนำพาทั้งงานและคุณไปด้วยกัน สร้างแรงบันดาลใจนอกจากเป้าหมายในอนาคต และการสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริงผู้นำเอกต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็แล้วแต่พื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเทคนิค เป็นทั้งเรื่องเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมองค์กรความรู้ใหม่ ๆ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

ท่องเที่ยว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ท่องเที่ยว วัดพราตุซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่อันธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขา สูงสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามของเจดีย์ ลวดลายที่ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่าง ๆ ดูงดงามแปลกตา ทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาว เป็นที่โดดเด่นมาก ประดิษญาณเรียงกัน 5 องค์

 สถานที่สำคัญภายในวัดนั้นวัตถุประสงค์ในการสร้างวเจดีย์เพื่อการถวายพระราชกุศลในวโรกาส ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ที่สืบศาสนาให้ดำรงอยู่ในแผ่นดินไทย แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสในการเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์ท่องเที่ยว พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระถราชทานแก่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ด้วยความตัวเจดีย์นี้มีความพิเศษ คือ ลวดลายที่ใคร ๆ เห็นนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่ามีความวิจิตรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยหินต่าง ๆ ที่ดูงดงามแปลกตา บริเวณใต้พระราชเจดีย์นั้น ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งให้กับยใครหลาย ๆ คน ได้เป็นอย่างดี

ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ท่องเที่ยวด้วยภาพที่ปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญภาวนาจิต สำหรับชาวพุทธทั่วไปถสานที่เที่ยวยแห่งนี้นั้นเป็นที่พึ่งทางใจด้านการปฏิบัติธรรมโดยมีศาลให้สงบจิตใจเป็นศาลาที่รูปทรงโปร่งรายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่เพื่อสร้างสัมผัสทางด้านธรรมชาติของขุนเขาเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งสวนดอกไม้นานพันธุ์

พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ พระหยกเขียว แป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน มีหน้าตัก 65 นิ้ว ด้วยพระองค์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลักหยกสีเขียวทั้งก้อน พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสารีริกธาตุที่รับเมตตาประทาน

ท่องเที่ยว

ลานโพธิ์ สถานที่อันมงคลพุทธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ซึ่ง ณ บริเวณกว้างล้านโพธิ์นั้น ปลูกไว้เพื่อ โดยการนำไปกล้าขนาดความสูง 3 นิ้วมาจาก พระครูธรรมศาสตร์อุโมษ  วัดท่ากระชัย ท่านได้นำมาจากบริเวณเจดีย์พุทธคยา และ ได้รับความเมตตาผ่านทางศิษย์

พระอาจารย์อำนาจโอภาโสเพื่อให้นำพามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธา พร้อมทั้งมีการทำพีรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันที่สำคัญทาง ศาสนา มาโดยตลอดนอกจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนำยังมีสถานที่ให้คนที่เดินจงกรม เพื่อได้สงบจิตใจในทางธรรมท่องเที่ยว   สำหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมทางวัดนั้นก่อสร้างอาคารสัจปารมี กุฏิที่พัก เรือนไทย หอฉัน หากท่านใดที่ไม่สามารถจะลงทะเบียนการจองที่พักได้นั้น  ไม่ควรจะเข้าก่อนได้รับอนุญาต เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างจริง ควรใช้สถานที่เกื้อกูลสถานที่ต่อกันให้มากที่สุด ไม่สมควรได้พักในทันทีท่องเที่ยว หรือหาพักใกล้ ๆ การสถานปฏิบัติธรรม และส่วนสุดท้ายและที่อยากจะให้ชมวิวบริเวณรอบ ๆ ซึ่งหากได้มาเยือนเจดีย์นี้นั้น ก็จะได้เห็นตาเปล่าว่าวิวที่นี่คือที่สุดจริง ๆ เป็นการชมวิวแบบ 360 องศา ด้านหน้าจะเป็นหมู่บ้านทางแดง ซึ่งมีหมู่บ้านมาสร้างเพื่อไล่เรียงไปตามหุบเข้าเวลามองลงมาจากที่สูงนั้นก็จะพบภูเขาลูกเล็กน้อย ที่ทอดยาวไปจนถึงถนนใหญ่ 

แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ในช่วงฤดูฝนจะเห็นหมอกได้อย่างชัดเจนสวยงวามสุด ๆ นักท่องเที่ยวตามรอคอยช่วงเวลามานานหลายท่านที่จะเข้ามาดูหมอกที่ในระยะใกล้ เพราะหมอกนั้นมารวมตัวกันตลอดทั้งวัน ด้านหลังเจย์ดีย์นั้นเป็นหุบเขาที่ใหญ่มาก ทั้งเป็นเขตป่าสงวน ด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามตระการตา พื้นผนังของพระธาตุถูกประดับประดาไปด้วยปิดแก้ว เครื่องเบญจรงค์ เครื่องประดับ ลูกแก้ว กระเบื้องสี ตั้งระหง่านอยู่บนภูเขาท่องเที่ยว ล้อมรอบด้วยภูเข้าอันน้อยใหญ่ และอีกข้อสำคัญที่จะขึ้นไปเที่ยวบนผ่าซ้อนแก้วนั้นควรแต่งกายให้เรียบร้อย การแต่งกายด้วยการสุภาพ  เช่น การสวมกางเกงขายาว กระโปรง หรือการนุ่งผ้าถุงผ้าซิ่น ให้เรียบร้อยด้วยการเคารพสถานที่นั้น ๆ เสมือนการให้เกียรติสถานที่อันศักดิ์สิทธิ arki-online

สูตรลดหุ่น เห็นผลจริงภายใน 7 วัน

สูตรลดหุ่น

สูตรลดหุ่น ที่ทุกคนต่างต้องการมาเพื่อทำการน้ำหนัก ซึ่งหลานคนนั้นยังทานอาหารที่แบบผิด ๆ อย่างอาหารที่สำเร็จรูปด้วยการอุ่นออกมาจากไมโครเวฟร้อน ๆ ในหลักการลดหุ่นนั้นไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องมีการอดอาหาร ทั้ง 3 มื้อ เพราะอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการให้พลังงานในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน วันนี้เรามาดูกันว่าเมนูไหนที่จะเป็นสูตรลดหุ่นที่ดีให้กับคุณ

  1. สลัดกุ้งกับไก่

วัตถุดิบ

-ผักสลัด

-มะเขือพันธุ์ไหนก็ได้ตามใจชอบ

-ข้าวโพด

-แครอท

-น้ำสลัด

-ผลไม้ตามใจชอบ

วิธีทำ

-ล้างผักผลไม้

-หั่นผลไม้เป็นชิ้นพอดีคำ

-จัดผักกับผลไม้ที่หั่นแล้วนั้นไปแช่ตู้เย้นใส่จาน/ถ้วย ประมาณ 10 นาที

-เตรียมน้ำสลัดให้เรียบร้อย

-เสร็จแล้วนำน้ำสลัดมาเทราดให้ทั่วผัก สูตรลดหุ่น ตามใจชอบ

เมนูผักหรือว่า จำพวกสลัด ไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนก็รู้เลยว่าการทานสลัดนั้นเป็นวิธีที่คนนิยมทานทั้งดูแลสุขภาพหรือว่าทานให้รูปร่างนั้นดีไม่อ้วน ซึ่งอุดมไปด้วยผักนานาชนิดที่เราสามารถเลือกเองได้เลยว่าจะชอบทานแบบไหน ก่อนที่เรานั้นจะรับประทานอาหารจานหลักแนะนำให้ทานสลัดก่อนน

 เพื่อที่จะตัดกำลังในการทานอาหารมื้อหนัก ๆ ลดลง ความอร่อยจะอยู่ทมี่น้ำสลัด เมื่อเราเทลงในผักที่เตรียมไว้แล้วนั้น ทานคู่กับผักที่กรอบบอกเลยว่าเขากันสุด ๆ สูตรลดหุ่น หากใครที่ไม่ค่อยชอบทานผักสามารถเลือกผลไม้ที่ชอบนั้นผสมลงไปในสลัดก็ได้ สลัดของคุณจะได้รับประทานได้ง่ายขึ้น น้ำสลัดนั้นเป็นที่โปรดปรานของใครหลาย ๆ คน เพราะมีให้เลือกหลายรสชาติไม่ซ้ำกันการทำน้ำสลัดที่เข้มข้นนั้นเรียกว่า  น้ำสลัดมายองเนส  สูตรลับที่สามารถทำให้น้ำสลัดนั้นข้น สูตรลดหุ่น นั้นก็คือไข่ไก่ต้องสดแดงถ้าเป็นวิธีที่ทำแบบเดิมต้องวางไข่ไก่ไว้สักครู่เพื่อให้น้ำนั้นระเหย การคนไข่แดง ต้องทำการคนให้เข้ากันกับเกลือก่อน  ไข่แดงที่ฟูขึ้นเพราะเกลือนั้นดูดน้ำ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจังหวะในการใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันทีละน้อย ต้องคนจนกว่าจะเข้ากันแล้วจึงสามารถที่จะใส่น้ำมันใหม่ การใส่น้ำมันนั้นจะสลับกับการใส่กันกับยน้ำส้มเช่นเดียวกับการใส่น้ำสลัดที่ใส เมื่อเสร็จแล้วนั้นทำการเทรนด้วยการชิมก่อนว่าอร่อยพร้อมที่จะรับประทานหรือยัง

สูตรลดหุ่น สลัดน่าทาน

สูตรลดหุ่น การทำน้ำสลัดหรือการทำสลัดไก่/เนื้อ นั้นง่ายมาก เพียงแค่เตรียมวัตถุดิบอย่างผักต้องสด ผลไม้ที่จะไม่ต้องสดแล้วนั้น ความสะอาดนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าหากเรานั้นล้างไม่สะอาดมากพออาจจะทำให้ท้องเสีย ทั้งนี้ยังให้โภชนาการทางสารอาหารได้อย่างครบถ้วน ด้วยอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่อัดแน่น

ถ้าหากเมื่อทานเป็นเวลาที่ติดต่อกันนั้นอาจจะทำให้ท้องอืดเพราะเป็นผักสดไฟเบอร์จะเยอะมาก อาจจะต้องทานวันเว้นวันจะดีที่สุด  ผลไม้ผักสดนั้นมีธาตุเหล็กและวิตามินซีช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาด้วยกากใยที่ได้จากผักสดจะช่วยล้างผนังลำไส้ได้อย่างดี รสชาติของผักสดผลไม้สดจะทานง่ายกว่าตัวที่เป็นผักลวกและคุณค่าทางอาหารจะเยอะมากกว่าการเอาผักมาลวกที่ทานคู่กับเครื่องเคียงเพราะคุณค่าทางอาหารนั้นจะลดลงเมื่อผักโดนความร้อนแล้วนั้น สูตรลดหุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดหุ่นจริงจัง ได้ทั้งหุ่นที่ดีแล้วนั้นยังได้ทั้งสุขภาพที่ดี ช่วยลดคอเรสตอรอลในเลือด  กำจัดพวกไขมันอนุมูลอิสระอันเป็นที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ ส่วนใหญ่นั้นจะทานเป็นผักสดหรือยำก็ได้เช่นเดียวกัน 

ดังนั้นการดูแลสุขภาพเรื่องการทานอาหารต้องมาก่อนเสมอยิ่งเราทานอาหารที่ดีเราต้องมีหุ่นที่ดีกับสุขภาพที่ดีร่วมกันอีกด้วย arki-online

ผู้ชาย กับข่าวสารสดใหม่

อัพเดทเรื่องสุขภาพ และแฟชั่น ผู้ชาย ทันสมัย มาพร้อมเนื้อหาสาระดีๆ เอาใจคุณผู้ชาย ที่รักในการดูแลตัวเอง มาฝากกัน ไปดูกันดีกว่าจะมีเรื่องไหนน่าสนใจ ที่หลายท่านยังไม่รู้กันบ้าง ไปดูกันเลย !!

ผู้ชาย

ไม่ใช่ว่าผู้หญิงเท่านั้น ที่จะดูแล และรักษาผิวพรรณด้วยการบำรุงเท่านั้น ในปัจจุบัน ผู้ชาย หลายท่านก็หันมา ดูแลสุขภาพ รูปร่าง รวมถึงผิวพรรณ ให้ดูดีขึ้นด้วย แน่นอนว่าวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของ น้ำมันมะพร้าว ? แล้วน้ำมันมะพร้าวนี้ จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชายอย่างไรกัน

หลายคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว เกี่ยวกับประโยชน์ของ น้ำมันมะพร้าว โดยเฉพาะประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งความจริงแล้ว ในน้ำมันมะพร้าวนี้ ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางาม มีน้ำหนัก

วิธีการใช้ คือใช้ก่อนสระผม โดยให้นำน้ำมันมะพร้าว มาชโลมเส้นผม และทำการนวดให้ทั่วศีรษะ จากนั้นหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที โดยสามารถทำได้ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ก็จะช่วยทำให้เส้นผม กลับมาดกดำ เงางาม และมีน้ำหนัก และดูสุขภาพอย่างเป็นธรรมชาติ แถมยังมีส่วนช่วยไม่ใช้ผม เกิดผมหงอก และช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดี อีกด้วย

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยบำรุงผิวหน้า ให้เนียนนุ่ม

นอกจากนี้ คุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง ที่ไม่ว่าจะเป็น ผิวบริเวณผิวหน้า หรือผิวตัว โดยการใช้สำลีชุบน้ำมันมะพร้าว เพียงเล็กน้อย แล้วนำมาทาให้ทั่วบริเวณ ใบหน้า แล้วทิ้งไว้โดยที่ไม่ต้องล้างออก โดยสามารถทำแบบนี้ได้ใน ทุกคืนก่อนนอน รับรองว่าตื่นมาแล้ว ผิวหน้าจะมีความเด้ง เนียนนุ่ม และมีความชุ่มชื้นอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน หาก ผู้ชาย ท่านไหน ที่มีความคล้ำบริเวณใต้ตา ให้หยดน้ำมันมะพร้าว 2-3 หยดลงบนสำลี แล้วนำมาเช็ดรอบๆ บริเวณรอบดวงตา ไม่นานรอยคล้ำบริเวณใต้ตาก็จะเริ่มค่อยๆ จางลง

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยกระชับรูขุมขน พร้อมช่วยลดปัญหาการเกิดสิว

โดยวิธีคือสามารถทำ ก่อนล้างหน้าด้วยสบู่ หรือโฟมล้างหน้า ใช้ใช้น้ำมันมะพร้าว หยดลงบนสำลี แล้วเช็ดหน้าก่อนทุกครั้ง วิธีนี้ก็จะช่วยทำความสะอาดรูขุมขน และช่วยกำจัดสิ่งสกรปกต่างๆ ได้อย่างสะอาด ล้ำลึก และทำให้ปัญหาของสิวลดลงไป และยังช่วยทำให้รูขุมขนมีความกระชับ ได้เล็กลงได้อีกด้วย

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยระงับกลิ่นกาย

ในน้ำมันมะพร้าวนั้น มีกรดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีความสามารถในการ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆ จึงช่วยระงับสาเหตุ ของการเกิดกลิ่นตัวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หลังอาบน้ำให้นำ น้ำมันมะพร้าวมาทารักแร้เป็นประจำ ซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้ จะช่วยลดกลิ่นตัวไม่ให้มากวนใจอีกต่อไป แถมยังช่วยในการประหยัดเงิน โดยไม่ต้องพึ่งโรลออนแพงๆ ระงับกลิ่นกลายอีกด้วย

  • น้ำมะพร้าว ช่วยรักษาอาการส้นเท้าแตกได้

เนื่องจากในน้ำมันมะพร้าวนั้น มีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดี จึงช่วยในการรักษาผิวบริเวณส้นเท้าที่แตกได้ โดยวิธีก็เพียง ใช้น้ำมันมะพร้าวมานวด บริเวณส้นเท้าแตกก่อนนอนทุกครั้ง เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจน แถมผิวบริเวณดังกล่าวที่มีความแตก แห้ง หยาบกร้าน ให้กลับมามีความชุ่มชื้น เนียนนุ่มได้แล้ว

ผู้ชาย

ต้องบอกเลยว่า น้ำมันมะพร้าวนี้ ที่หลายคนมองข้ามไป เพราะคิดว่าคงไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าที่คิด วันนี้ท่านผู้หญิง และคุณ ผู้ชาย หลายท่านคงได้เห็นแล้วว่า ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนั้น มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว รู้แบบนี้ คุณคงไม่พลาดที่จะนำน้ำมะพร้าวมาไว้ให้เองบ้างแล้ว รับรองว่าน้ำมันมะพร้าวนี้ จะเป็นของสำคัญในบ้านที่คุณขาดมาได้เลยละ

และสำหรับใครที่สนใจ ข่าวสาร และเนื้อหาสาระที่สำคัญแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> arki-online

ทางเราได้ทำการอัพเดท ข่าวสาร และเนื้อหาสำคัญ ให้คุณได้รู้ก่อนใคร ซึ่งข่าวสารของเรา ก็จะมาพร้อมประโยชน์ที่มีความหลากหลาย อย่างเช่นเคย แน่นอน ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตาม และรับชมรับอ่าน บทความนี้นะคะ

สุขภาพ อัพเดต ข่าวสดใหม่ล่าสุด

อัพเดต สุขภาพ ข่าวสดใหม่ล่าสุด ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เอาใจสายคนรักการดูแลสุขภาพ พร้อมอัพเดทสัญญาณเตือนภัย ด้านสุขภาพที่ควรรู้ เราไปดูกันดีกว่าว่า วันนี้ จะมีข่าวสาร การอัพเดทด้านสุขภาพ เรื่องไหนที่คุณควรรู้กันบ้างนั้น ไปดูกันเลย !!

สุขภาพ

อีกหนึ่งปัญหาในเรื่องของ สุขภาพ เกี่ยวกับอาการ ปวดหัว ปวดแบบตุบๆ ปวดหัวข้างเดียว ปวดขมับ แม้ว่าอาการปวดหัวเหล่านี้จะสามารถเกิดได้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นช่วงอายุ หรือเพศไหนก็ตาม และดูเหมือนจะเป็นอาการ ที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง แต่ก็อย่าได้มองข้ามอาการพวกนี้ โดยเด็ดขาด!! เพราะแต่ละจุดที่คุณมีอาการปวด ก็สามารถบ่งบอก อาการของโรคได้ แล้วตรงไหน ที่คุณมีอาการปวดหัว ที่จะบอกว่าคุณเป็น โรคอะไรได้บ้าง ?

  1. อาการปวดบริเวณ ขมับทั้งสองข้าง

อาการของผู้ที่ ปวดบริเวณขมับ ทั้งสองข้าง หรือปวดไปทั่วรอบศีรษะเหมือนโดนกดบีบ จะรู้สึกปวดตื้อๆไปทั่วศีรษะ อาการนี้พบได้บ่อยที่สุด สาเหตุมาจาก ความเครียด พักผ่อนน้อย มีความวิตกกังวล การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มากจนเกินไป

วิธีแก้ไขที่ง่ายที่สุด คือการได้พักจาก กิจกรรมที่กำลังทำอยู่ แล้วหาเครื่องดื่มชาขิง ทำการนวดหัวเบาๆ หายาดมเปปเปอร์มินต์มาสูดดม ก็จะสามารถช่วยบรรเทา อาการปวดศีรษะได้ หลังจากนั้นก็ให้พยายามนอนพักผ่อน ให้เพียงพอในแต่ละวัน ทานอาหารให้ตรงตามเวลา พักผ่อนสายตาบ้าง ในเวลาทำงาน 

  • อาการปวดหัวในบริเวณส่วนข้างเดียว

สำหรับผู้ที่มีอาการปวดหัว ในบริเวณส่วนข้างเดียว และปวดในบริเวณส่วนของขมับ บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของหัว ซึ่งอาจจะมีอาการปวดร้าว มาก มาจนถึงกระบอกตา อาการในลักษณะนี้อาจ ที่อาจจะบ่งบอกถึงอาการของ โรคไมเกรน ( Migraine ) ซึ่งในบางรายที่เป็นหนักๆ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ร่วมด้วย

โดยทั่วไปแล้ว อาการแบบนี้ มักจะพบ และเกิดกับผู้หญิง มากกว่าผู้ชาย เนื่องด้วยจากฮอร์โมน ของร่างกาย โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีประจำเดือน หากมีอาการปวดหัวอย่างหนักมาก แนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ ส่วนวิธีการแก้ไข และป้องกันคือ ควรระวัง และพยายามอย่าให้เกิดความเครียด มากจนเกินไป หาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ และสำหรับในบางคน ที่มีอาการเช่นนี้ เหมือนกัน ให้หลีกเสี่ยงแสงสว่างจัดๆ หรือเสียงดังมากๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้เกิดอาการของโรคไมเกรน ได้นั่นเอง

  • อาการปวดบริเวณรอบๆ ดวงตา หรือบริเวณขมับ

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดบริเวณรอบๆดวงตา หรือบริเวณขมับ ปวดแบบตุบๆ เหมือนโดนทุบแรงๆ อาการปวดแบบนี้ มักมาแบบปวดเฉียบพลัน และรุนแรง ซึ่งมีชื่อเรียกอย่าง เป็นทางการว่าปวดหัวแบบคลัสเตอร์ ซึ่งอาการนี้มักจะพบบ่อย ในเพศชาย และมักเกิดกับคนที่มีพฤติกรรมชอบสูบบุหรี่ อยู่เป็นประจำ

หากเกิดอาการแบบนี้ อย่างต่อเนื่อง และปวดแบบรุ่นแรงทุกครั้งเบื้องต้นแนะนำว่า ให้งดการสูบบุหรี่ และแนะนำให้ปรึกษาแพทย์จะดีกว่า 

  • อาการปวดหัว และปวดบริเวณหน้าผาก กระบอกตา

สำหรับผู้ป่วยที่มี อาการปวดหัว และ ปวดบริเวณหน้าผาก กระบอกตา อาการแบบนี้เกิดจาก ไซนัสอักเสบ ความรู้สึกจะเหมือนตอนเราเป็นหวัด บางรายอาจมีน้ำมูกไหล คัดจมูก มีไข้ร่วมด้วย

ในอาการเหล่านี้ หากเป็นมากๆ นานๆ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ด้านนี้โดยตรง เพราะอาจเป็นอาการ การติดเชื้อ หรือมีความผิดปกติของฟันได้ ซึ่งในแต่ละสาเหตุ จะสามารถรักษา ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น เพราะในบางราย มักจะมีอาการปวด และมีผลข้างเคียงตามมา ที่ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นควรทำการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเข้ารับการรักษา อย่างจริงจังจะดีกว่ามาก เพื่อที่ไม่ให้เกิดปัญหา ในมาในระยะยาว ที่อาจจะมีความรุ่นแรง มากกว่าที่เริ่มมีอาการในช่วงแรกๆ

ปัญหา และอาการปวดหัว อาทำให้เกิดผลเสียต่อ สุขภาพ อย่าละเลย ท่านสามารถนำวิธีการ รักษาเบื้องต้น และข้อแนะนำในการรักษานี้ ที่เรานำมาฝากกับตัวคุณเองได้ เพราะให้คุณทราบ ปัญหาของอาการปวดหัวที่แท้จริงได้ สุขภาพคือสิ่งที่จะต้องอยู่ กับเราไปตลอดอายุไข เพราะนั้นแล้ว อย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพ กันด้วยนะคะ ติดตามข่าวสาร การอัพเดทสดใหม่ ทุกวันได้ที่ >> arki-online