ตับแข็ง (Liver Cirrhosis)วิธีการป้องกันและการรักษา

ตับแข็ง   เป็นโรคที่มาจากเนื้อเยื่อตับถูกทำลายอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอยู่ด้วยกันจนเกิดแผล ที่เป็นพังผืดขึ้นมาทำให้ตามนั้นไม่สามารถที่จะทำงานได้ปกติ และอาจจะหยุดการทำงานจนทำให้จากนั้นนำพาสู่ภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยตามนั้นเป็นอวัยวะภายในที่มีความสำคัญต่อการทำงานในด้านร่างกาย อย่างเช่น กันของสารอาหารที่สำคัญกับเข้าไปสู่กระแสเลือด และกรองของเสียออกนอกร่างกายผลิตโปรตีนที่มีส่วนช่วย ในการแข็งตัวของเลือดขนส่งออกซิเจนหรือส่วนประกอบของระบบภูมิคุ้มกันผลิตน้ำดี ที่เป็นสารสำคัญในการช่วยย่อยไขมันเป็นแหล่งผสมน้ำตาล สำหรับการใช้พลังงานสำรองที่ร่างกายนำอยู่ในรูปแบบของไกลโคเจน และเมื่อมีการทำงานของตับที่ลดลงแต่หากเกิดความปกติใด ๆ จะทำให้ตับม้ามทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพ  อาการของโรคตับแข็งไม่มีอาการที่เฉพาะเจาะจง โดยส่วนมากในช่วงแรกของการเกิดโรค ตับแข็ง แทบจะไม่พบอาการถือว่าการแสดงที่น้อยลงผู้ป่วยจึงไม่ทราบความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แต่เมื่อทำนั้นถูกทำร้ายมากจึงพบอาการที่ผิดปกติดังต่อไปนี้นั่นก็ คือ เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียมีเลือดออกง่ายเกิดรอยช้ำ หรือเลือดได้ง่ายคันตามผิวหนังตัวเหลืองตาเหลืองไม่อยากอาหารน้ำหนักลด เกิดเส้นเลือดฝอยมากผิดปกติตามตัว และฝ่ามือมีอาการทางสมองหรือว่าสมองที่เสื่อมทำให้ผู้ป่วยแล้วรู้สึกสับสนพูดจาไม่ชัดเจน 

ตับแข็ง

ตับแข็ง การวินิจฉัยอาการและสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค

หากผู้ป่วยพบความผิดปกติของร่างกายจากอาการเบื้องต้นแล้วเข้าพบและปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงและความผิดปกติของร่างกายให้แน่ชัดบางอาการอาจเป็นสัญญาณของโรคตับแข็ง ที่ทำให้เกิดการรักษาทำให้ง่ายขึ้น และเมื่อใดที่เป็นครั้งแรกแต่อาการมันอาจจะเป็นสัญญาณของโรคอื่นได้

สาเหตุของโรคตับแข็ง ส่วนได้หลายสาเหตุส่งผลต่อร่างกายของตับแข็งนำสู่การเกิดโรคตับแข็งได้มากที่สุด มาจากสาเหตุใหญ่ๆดังนี้ คือ

•ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้มีสาเหตุจาก Alcohol ก็ คือ ภาวะไขมันพอกตับ คือโรคอ้วนดูอายุเบาหวาน

•การดื่มสุราที่มากจนเกินไปติดต่อกันหลาย ๆ ปี

•เกิดจากโรคเรื้อรังและการติดเชื้อของตับ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบบีและไวรัสตับอักเสบซีที่พบบ่อย

สาเหตุที่มาอาจนำไปสู่โรคตับแข็งมันก็ คือโรคคนอื่นที่ทำให้เกิดภาวะท่อน้ำดีอุดตัน อย่างเช่น โรคบิริอารียะทีเรีย ในทารกแรกเกิดจะไม่มีท่อน้ำดีมากมาตั้งแต่กำเนิด โดยโรคตับแข็งที่ไม่ทราบสาเหตุในผู้ใหญ่อีกด้วย เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวติดต่อกันหลาย ๆ ครั้ง จนทำให้น้ำไหลเข้าตับ โรคทางพันธุกรรมมันก็ คือ โรคหลอดลมของโรคพันธุกรรมเมตาบอลิกที่ไม่สามารถที่จะสะสมไกลโคเจนไว้ใน พลังงานร่างกายได้ การรับประทานยา หรือว่าสมุนไพรบางชนิดเป็นเวลานาน การติดเชื้อปรสิต การได้รับสารพิษ

การวินิจฉัยโรคตับแข็ง โดยทั่วไปในระยะแรกอาจไม่พบอาการที่ผิดปกติของร่างกายแต่ในบางราย อาจจะมีการตรวจพบโรคตับแข็งในระหว่างการตรวจสุขภาพของปีแรก จะมีการตรวจพบอาการในเบื้องต้นด้วยการสอบถาม หรือ ว่าซักประวัติอาการผิดปกติที่จะพบ

โดยจะมีการตรวจสอบพฤติกรรมการดื่มสุรา หรือ การตรวจร่างกายโดยทั่วไป โดยเฉพาะคำดูขนาดและตำแหน่งของตับ เพื่อประเมินให้มีการตรวจสอบในลักษณะที่พิเศษ  จะมีดุลพินิจในการตรวจร่างกายมันก็คือการตรวจเลือดขั้นตอนที่ จะเป็นการตรวจสารเคมีในเลือดเพื่อวัดประสิทธิภาพ ในการทำงานด้วยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในตับ 

การสแกนตับ เป็นการถ่ายภาพของตับด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อดูสภาพของเนื้อเยื่อว่าเกิดพังผืดหรือรอยแผลหรือไม่ 

การอัลตร้าซาวด์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องซีทีสแกน การตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเป็นชิ้นเนื้อตัวอย่างบางส่วนของเนื้อเยื่อตับที่ได้ จากผู้ป่วยไปตรวจหาทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยยืนยัน การวินิจฉัยของแพทย์และช่วยหาสาเหตุของโรค 

การผ่าตัดผ่านกล้อง จะใช้ในบางกรณีที่ต้องใช้กล้องส่องบริเวณช่องท้องเพื่อให้เห็นทั้งหมดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

การป้องกันโรคตับแข็ง และลดโอกาสในการพัฒนาต่อโรคด้วยการเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะเอื้อต่อการเกิดโรคไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการดื่มแอลกอฮอล์และการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ รวมถึงการดูแลสุขภาพอนามัยตามคำแนะนำก็ คือ การหลีกเลี่ยงและข้อจำกัดของการดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัจจัยหลักของการเกิดโรคตับแข็งเป็นอันดับ 1 

โดยไม่ควรดื่มเกิน 14 หน่วยมาตรฐานต่อสัปดาห์ตับแข็ง และควรกระจายความเสี่ยงกันหรือไม่ให้คืนมากเกินไปในแต่ละวัน ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี โดยปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบซี ควรป้องกันตนเองก่อนใช้ หรือว่าสัมผัสสารเคมีต่าง ๆ อย่างเช่นยาฆ่าแมลงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและการควบคุมน้ำหนักให้อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดภาวะไขมันพอกตับนำพาไปสู่โรคได้ควรระมัดระวัง การใช้สมุนไพรดูเห็ดบางชนิดอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อตับหลีกเลี่ยง การรับประทานอาหารที่สุกๆดิบๆเนื่องจากจะมีพยาธิใบไม้ในตับมิอาจ เป็นสาเหตุที่ทำให้ตับเกิดการแข็งตัวได้ในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ค่านิยม (Value) ปัจจัยสำคัญหลักและประเภท

ค่านิยม   ค่านิยมเป็นตัวเปลี่ยนแปลงของหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างนี้อีกมากมายของผู้คนที่เกิดจากทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความหมายของค่านิยมเมื่อประมวลขึ้นมาแล้ว สรุปได้ว่าคำว่าค่านิยมนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการคงอยู่ในสังคมของมนุษย์ค่านิยมที่มีบทบาทต่อความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมทำให้สังคมนี้มีแนวโน้มเอียงไปในทางเดียวกัน ซึ่งในสังคมนั้น ๆอันเป็นแนวทางที่มนุษย์นั้นปฏิบัติตนไป ในแนวทางที่ต้องการได้รับการพิจารณาไต่ตรองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง ค่านิยม หรือสังคมนั้นยอมรับนับถือการปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ตามกาลเวลาสมัยและการพัฒนาความคิดของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ดูเรามักจะแบ่งแยกออกได้ 6 ประเภทนั่นก็ คือ 

1.ค่านิยมทางด้านสังคม ที่จะช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจกันความต้องการ ทางด้านอารมณ์ของบุคคล 

2.ค่านิยมทางวัตถุ เป็นค่านิยมที่ช่วยให้ชีวิตของร่างกายเรานั้นสามารถดำเนินอยู่ภายในต่อไปได้แก่ปัจจัย 4 อย่างได้แก่ คือ อาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรค 

3.ค่านิยมทางความเป็นจริง เป็นค่านิยมเกี่ยวกับความจริงซึ่งจะเป็นค่านิยมที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ และนักวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะค้นหาของกฎแห่งธรรมชาติ

4. ค่านิยมจริยธรรม เป็นค่านิยมทำให้เกิดความรับผิดชอบแล้วความสำนึก

5. ค่านิยมทางสุนทรียะ เป็นความซาบซึ้งใจในความดีและความงามของสิ่งต่าง ๆ ในรอบรอบข้าง

6.ค่านิยมทางด้านศาสนา เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับความปรารถนาและความต้องการความเชื่อ 

ค่านิยม

ค่านิยม หน้าที่และบทบาททั่วไป

หน้าที่ของค่านิยมนี้มักจะมีบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลของคนคนหนึ่ง และคนจำนวนมากโดยค่านิยมจะเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรม หรือเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรมเราว่าบุคคลควรทำหรือไม่ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะช่วยกำหนดจุดยืนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภาวะทางสังคมการเมืองและยังทำหน้าที่ประเมินพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งตัวบุคคลเองและตัวคนอื่นทั้งนี้ยังเป็นแผลในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ ในบางกรณีของบุคคลต้องเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกันทำให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง อย่างเช่น การปฏิบัติความคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดกับความเป็นส่วนตัว หรือว่ารักษาอิสรภาพของตัวเองการปฏิบัติงานด้วยความเชื่อสุจริตแต่ยากจนกับการปฏิบัติงานในที่ไม่สุจริต แต่ทำให้ร่ำรวยกว่าอีกทางหนึ่งบุคคลนั้น ๆจะเลือกเดินทางไปทิศทางไหนขึ้นอยู่กับค่านิยม ที่คนคนนั้นยืนอยู่เป็นตัวกำหนดหรือว่าคนนั้นจะอยู่ในค่านิยมอื่น ๆ และมีจุดยืนอยู่แล้วพร้อมจะฉี่กความคิดออกมา โดยธรรมชาติกระบวนการของค่านิยมให้เห็นแนวทางและกรอบทฤษฎีนาน ๆ ตั้งอยู่บนฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งค่านิยมของมนุษย์อยู่ 5 ประการนั่นก็ คือ

1.จำนวนของค่านิยม แต่ละคนมีไม่มากนักแต่อยู่กับเครือข่ายที่จะนับถือและศึกษา

2. ความแตกต่าง ค่านิยมการแสดงออกในระดับต่าง ๆ

3. ค่านิยมและสามารถจะรวมกันเป็นระบบค่านิยม

4. ค่านิยมของมนุษย์สามารถสืบไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์เกือบในทุกรูปแบบที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 

5. ค่านิยมของมนุษย์ แสดงออกทางจิตคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกรูปแบบสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์

ปกติแล้วค่านิยมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความนิยมกันอย่างยาวนานค่านิยม และมักจะมีการพัฒนาและเกิดขึ้นรวมถึงการต่อยอดของความคิดของมนุษย์ เพื่อที่จะเกิดค่านิยมใหม่ ๆ แม้กระทั่งเรื่องวิธีคิดวิเคราะห์ค่านิยมเหมือนกับผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้น จากกิจการมันไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายรองรับจ้างบริษัทนั้นจ่ายเงินซื้อในราคาที่แพงจะเป็นการจ่ายเสมือนค่านิยมเอาไว้เยอะ ๆ และทำต่อ ๆกันมาเรื่อย ๆ

ความสำคัญของค่านิยม เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ควบรวมควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพนิสัยใจคอของคนส่วนมาก เพราะบุคคลในสังคมนี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของคนส่วนใหญ่ ในสังคมจะช่วยให้คนในสังคมและมีจุดมุ่งหมาย ในแนวทางเดียวกันทำให้มีความเชื่อในเรื่องราวต่าง ๆ เช่นเดียวกันอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ระบบเผาผลาญ ที่พังเกิดจากอะไร?

ระบบเผาผลาญ นั้นสำคัญมาก ๆ ต่อร่างกายของเราอย่างที่เราเข้าใจกันดีว่าเรามีน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้น เป็นผลกระทบของระบบการเผาผลาญที่ทำงานช้าลง แต่บางคนนั้นรับประทานอาหารที่น้อยแต่ทำไมยังอ้วนเนื่องจากการอดอาหาร หรือการรับประทานอาหารที่น้อยลงจะลดอัตราระบบการเผาผลาญของร่างกายได้ ทั้งนี้ร่างกายยังสลายไขมันกล้ามเนื้อเพื่อนำเอามาใช้ในพลังงาน เมื่อมวลกล้ามเนื้อนั้นน้อยลงจะส่งผลกระทบต่อการทำงานกระบวนการเผาผลาญ ทำให้เกิดการระหว่างที่ช้าลงซึ่งส่งผลทำให้การสะสมของไขมันนั้นง่ายขึ้นส่งผลกระทบให้ระบบเผาผลาญเสื่อมนั้นเอง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการแพทย์เข้ามาช่วยทำให้เราสามารถที่จะวัดค่า และตรวจสอบการมีปัญหาของระบบการเผาผลาญ ในร่างกายว่ามีความปกติหรือว่าไม่ดีอย่างไรหรือว่าระบบเผาผลาญ ของเรานั้นไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าเสื่อมและลดลง ปัจจุบันเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยสะดวกสบายรวดเร็วต่อการวัดและอัตราการเผาผลาญของร่างกาย โดยการวัดอัตราการเผาผลาญของร่างกายนั้นสามารถวัดได้ด้วย วิธีการวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของร่างกาย และอัตราการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ว่าสามารถที่จะสร้างได้เท่าไหร่ ซึ่งจะบอกได้ว่าร่างกายมีอัตราการเผาผลาญอยู่ที่เท่าไหร่ การควบคุมอาหารที่ผิดวิธีก็เป็นหนึ่งวิธีและกระดาษปัจจัยที่ส่งผลให้ระบบการเผาผลาญของเรานั้น เสื่อมลงทำให้เราไม่สามารถที่จะสลายอาหารที่รับประทานเข้าไป กลายเป็นพลัง ได้ตามปกติการควบคุมอาหาร โดยใช้วิธีการอดอาหารหรือว่าน้ำหนักลดลงในเฉพาะช่วงแรก ๆ เท่านั้นแต่พอผ่านไปเวลานานที่ไม่ได้รับอาหารได้เพียงพอก็จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน และเก็บสะสมอาหารทุกอย่างที่คิดไว้อยู่ ในรูปแบบของไขมันซึ่งผลที่จะได้นอกจากไม่ยอมผอมแล้วก็ยังจะทำให้ระบบเผาผลาญของเรา และเสื่อมลงนั่นเองและอาจจะกลายเป็นปัญหาร่วมด้วยในอนาคต 

ระบบเผาผลาญ

ระบบเผาผลาญ การทำงานที่ดี

เราจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบเผาผลาญ ของร่างกายเสียงดีก่อนโดยปกติคนเรานั้นจะมีการเผาผลาญอยู่ตลอดเวลา ถึงแม้จะเป็นเวลาที่นอนนิ่งอยู่กับที่ร่างกายก็จะมีการเผาผลาญอยู่ด้วยเรียกว่า อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน โดยแต่ละบุคคลจะมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป เมื่อร่างกายมีการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือว่าการใช้แรงเดินพูดคุยกันร่างกายจะมีอัตราการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ขณะที่ร่างกายทำการย่อยอาหาร และดูดซึมมีการเผาผลาญที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน อัตราการเผาผลาญของร่างกายสามารถวัดได้จากที่เราทำผู้ที่จะมีแนวโน้ม หรือว่าอัตราการเกิดปัญหาของเรื่องระบบการเผาผลาญที่ผิดปกติเท่านั้น หรือว่าคนไข้ที่มีโรคต่างโลกที่จะทำให้เกิดอัตราการเผาผลาญที่ได้ไม่แม่นยำ ก็ใช้งานวิจัยซึ่งจะต้องมีการผ่านพิจารณาทางแพทย์ โดยตรงอย่างเช่นคนที่พยายามลดน้ำหนักแต่ไม่เป็นผลสำเร็จหรือผู้ป่วยที่วิกฤต มีอาการบาดเจ็บสาหัส อย่างเช่นแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกขั้นรุนแรงเป็นต้น 

โดยก่อนการวัดจะต้องเตรียมตัวมาก่อนอย่างเช่น การเจาะเลือดงดน้ำงดอาหารวิธีการตรวจวัดจะให้คนไข้นอนนิ่งประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นการวัดอัตราการให้ออกซิเจนของคนไข้ ระบบเผาผลาญ  และอัตราการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์สามารถที่จะสร้างได้เท่าไร ซึ่งจะเหมาะได้ว่าร่างกายมีอัตราการเผาผลาญพื้นฐานอยู่ที่เท่าไหร่ หรือว่าระบบการเผาผลาญพลังงานได้กี่แคลอรี่ 

วิธีการสังเกตระบบเผาผลาญที่เสื่อมคือรับประทานอาหารน้อยหรือเท่ากับคนอื่นแต่น้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าคือว่าอ้วนผิดปกติพยายามจะลดน้ำหนักแต่น้ำหนักไม่ยอมลงสักที 

สาเหตุที่เกิดให้ระบบการเผาผลาญที่เสื่อม นี้คือผู้ป่วยมีบางรูปบางชนิดอย่างเช่น ไทรอยด์ทำงานผิดปกติอายุที่เพิ่มขึ้นอัตราการเผาผลาญพื้นฐานมากต่ำลงคนที่ตัวเล็กกว่า มักจะมีอัตราการเผาผลาญที่ต่ำกว่าคนที่ตัวใหญ่คนที่มีน้ำหนักมากขึ้น วิธีการลดน้ำหนักที่ผิดวิธีส่งผลให้อัตราการเผาผลาญขั้นต่ำมันลดลงอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> vnlabcode

ของสะสม การลงทุนที่มีคุณค่าทางจิตใจ

ของสะสม  คือการลงทุนที่มีคุณค่าทางจิตใจ ในเรื่องของความผันผวนของมูลค่าการซื้อขาย ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยราคาที่ประเมินค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของและความปรารถนาของผู้ครอบครองไม่มีมาตราการวัด หรือชั่งวัดดวงที่ตายตัวแต่จะเอาทำนองรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องเป็นคอลเลคชั่นที่ ไม่ควรพลาดผู้ที่มีแต่สังคมที่จะผลักดันและแสวงหาเป็นของตัวเอง และนี่จึงเป็นปัจจัยในการลงทุนประเภทนี้ มีทั้งเสน่ห์และความประหลาดอยู่ในตัวตนให้ผู้คนภายนอกจำนวนหลายอย่างที่เสมอ เมื่อราคาการศึกษาหรือว่าประมูลของสะสมอุทยาน ของสะสม คือติดแถวหน้าแบบไม่แพ้ทรัพย์สินใดในโลกนอกจากนี้ยังมีของสะสมเป็นสิ่งของอย่าง นาฬิกา อัญมณี กระเป๋า รถคลาสสิค หรือว่าเครื่องประดับต่าง ๆนานาที่เป็น Item ยอดนิยม อย่างเช่นหนังสือที่หายาก ลองสังเกตกันไหมว่าจะมีหนังสือคำว่าหนังสือพิมพ์ที่วางขายในแผงครั้งแรก ๆทำให้คนต่อคิวยาวไม่ต่างอะไรจากการเข้าแถวรอซื้อโทรศัพท์มือถือที่มีราคาแพงสูง นอกจากนี้ยังมีความยาวรู้เนื้อหาเป็นคนแร กตามประสาหนอนหนังสือที่มีคำอ่านและคำตีพิมพ์ตั้งแต่ครั้งแรกเท่านั้น เป็นมนต์ขลังเสมอสำหรับผู้ที่เป็นความชอบในการสะสมหนังสือตัวยุงยิ่งหาก ได้ฉบับการตีพิมพ์ครั้งแรกแล้วเราก็จะมีลายเซ็นของผู้เขียนอีกด้วย ในหนังสือเล่มนั้นอาจจะเพิ่มมูลค่าหลาย ๆ ตัวเข้าไปในอนาคตเธอว่าผู้เขียนได้รับความนิยมขึ้นมาจากบวกเพิ่มมูลค่าของหนังสือเพิ่มขึ้นอีกด้วย วันนี้เราจะมายกตัวอย่างของสะสม ที่ส่วนมากชอบ

ของสะสม

ชุดของเล่น คือว่าตัวต่อเลโก้ มีความฝันของเด็ก ๆใหม่ๆจะต้องมีของสะสมเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่เป็นของเล่นหรือว่าชุดต่อตัวเลโก้กว่าจะเป็นผลตอบแทน เพราะว่าของเล่นนั้นสามารถเสริมสร้างจินตนาการจากแบรนด์ดัง ๆ ในรายการและขึ้นแท่นเป็นของสะสม เพื่อการลงทุนราคาที่ส่งเหล็กไม่แพ้กับตลาดมือ 2 โดยมีงานวิจัยเมื่อในปี พ.ศ2563 นี้มีการลงทุนในตัวต่อเลโก้ที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูง กว่าหุ้นบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าทองคำเสียอีกเพราะมีค่าเฉลี่ยผลตอบแทนขั้นต่ำอยู่ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นเก็บตัวอย่างวิจัยระหว่างปี 1987 แถมยังเป็นการลงทุนที่ลอยตัวเหนือความเสี่ยง ที่การลงทุนประเภทอื่นมักจะเจอด้วยด้วยการเล่น ของสะสม และระดับตำนานจะอยู่ที่เด็กทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 1958 ซึ่งมีโมเดลรุ่นที่ทำให้นักสะสมต่าง ค้นหาเอามาครอบครองอยู่ หลายรุ่นที่หายากโดยเฉพาะรุ่น Lego ที่ร่วมมือกันกับภาพยนตร์มีการผลิตหมายออกมาเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ควรจะเลิกจำหน่ายกลายเป็นของหายากที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วย ยิ่งหากคุณมีเซตเราเองไม่เคยเปิดเผยว่าภายในกล่องแล้วก็ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นสูงถึง 30 เปอร์เซ็นต์ 

ภาพถ่ายในงานศิลปะถือว่าเป็นภาพยอดฮิตจะเป็นของสะสมของมหาเศรษฐีโดยทั่วโลก เป็นการสะสมภาพถ่ายในการลงทุนที่เป็นกระแสซึ่งเติบโตขึ้นมาในยุคต่าง ๆจากเหตุที่ทำให้นักสะสมนั้นหันมาสนใจในภาพถ่ายนี้อาจเป็นเพราะมุมมอง และความคิดในการถ่ายภาพสามารถที่จะทำซ้ำได้ง่ายกว่าศิลปะประเภทอื่น และอาจทำให้การลงทุนเพื่อครอบครองถ่ายภาพนั้นไม่คุ้มค่ามากพอ ช่วงในยุคหลังมีการประมูลภาพถ่ายเริ่มคึกคัก แล้วแตกแขนงไปสู่ภาพถ่ายในสาขาหลากหลายวิชาไม่ใช่เฉพาะจากศิลปินชื่อดังเท่านั้นและยังมีภาพช่างภาพที่โดดเด่น ในเรื่องของการถ่ายทางธรรมชาติขาวดำแต่จะขยายไปจนถึงการถ่ายภาพเพื่อแฟชั่นอีกด้วย 

การสะสมรองเท้าเป็นของสะสมที่หรือว่าตามกระแสเพิ่มมูลค่าของตลาดที่ไม่เล็กเลย เมื่อพบว่ามีขนาดที่มากกว่าและราคาที่ค่อนข้างสูงค่ะเป็นรุ่นที่หายากแล้วก็ราคาจะเกินคาดและทะยานแตะไปสู่ 7 หลักปัจจัยที่ทำให้คนนั้นหันมาสนใจ และหากมีคนสนใจในคู่ใดคู่หนึ่ง ที่หายากและมีจำนวนจำกัดในการผลิตออกมา นอกจากจะไม่เคยสงสัยแล้วนักสะสมรองเท้ามักถนอมไม่อยากมีชีวิตที่ไร้รอยต่อ เพราะความเป็นรุ่น Limited Edition ของแบรนด์ ๆ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> vnlabcode

Ice cream ประเภทรสชาติต่าง ๆ ที่นิยม

เรามาดูต้นกำเนิดของ Ice cream กันว่ามาจากไหนและมีไอศกรีมประเภทไหนบ้างเราต้องย้อนไปก่อนสมัย 200 ปีในคริสตศักราชของชาวจีนในสมัยกษัตริย์ของราชวงศ์ที่มีการผสมนมแกะ นมวัว ผสมแป้งและนมควาย ในการบูทอัดใสแท่งเหล็กแช่ไว้ให้แข็งตัวแล้วนำเอามารับประทาน  โดยต่อมาก่อนปีคริสตศักราชเหล่าธาตุไปขุดน้ำแข็งจากถ้ำมาผสมกับน้ำผึ้งและผลไม้ และในปี ค.ศ 1254 มีนักเดินทางชาวอิตาลีได้นำวิธีการทำไอศกรีมอย่างเอร็ดอร่อย มาจากเมืองจีนกลับไปยังยุโรปมีการปรับสูตรจนกลายมาเป็นเจรจาต่ออันโด่งดังในสมัยนั้น ไอศกรีมเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาในราว พ.ศ 1700 เป็นที่โปรดปรานของคนเป็นอย่างมาก ด้วยจุดที่เปลี่ยนทำให้ผู้คนนั้นได้ลองรสชาติของ ความเย็นและความชื่นใจแก้หายร้อนและหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีการคิดเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงผลอย่างแรงงานต่าง ๆ ทำให้เกิดการพัฒนาและการทำสูตรไอศกรีมที่เข้าง่ายกับผู้คนมากยิ่งขึ้น

Ice cream

Ice cream อาหารหวานช่วยกระตุ้นความสดชื่น

ประเภทของไอศกรีมนี้เป็นของหวานที่ชื่นใจแล้วยังเรียกติดปากว่าเป็นของหวานที่แสนอร่อยสามารถที่จะแบ่งประเภทและส่วนผสมตามขั้นตอนออกมาได้อีกเยอะแยะมากมาย ทั้งนี้จะขอมายกตัวอย่างไอศกรีมยอดฮิตให้ทุกคนรู้จักกัน

Ice cream ที่เป็นรูปร่างเดิมเราต่างชื่นใจดีใส่ครีมและน้ำตาลไข่แต่ถ้าย้อนกลับไปตามสูตรดั้งเดิมแล้วไอศกรีม ในอเมริกาแต่ก่อนจะไม่ใส่ไข่แต่มีการปรับสูตรมาในปัจจุบันแต่ไข่อยู่ที่ 10 ถึง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นรสชาตินี้ส่วนมากจะทำเป็นรสนม และช็อกโกแลตวนิลาทำให้ทุกคนต่างชื่นชอบกันมากในหมู่เด็ก ๆ เพราะว่าเป็นรสชาติที่ทานง่าย

Gelato จะมีสัดส่วนของไขมันอยู่ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นเนื่องจากไม่ใส่นมมากกว่าครีมมีการปั่นอย่างช้า ๆ วิธีทำเพื่อให้ได้สัมผัสผิวของครีมกันอย่างเข้มข้นและเหนียวนุ่ม เป็นการคิดค้นของชาวอิตาลีซึ่งข้างในเจลาโต้มาก ในระดับที่เรียกว่าหากินได้ทุกหัวมุมของเมืองอิตาลีเลยก็ว่าได้

Sorbet เป็นไอศกรีมที่มีส่วนผสมเพียงแค่ผลไม้ และน้ำตาลโดยไม่มีผลิตภัณฑ์จากนมเข้ามาใส่เพิ่มรสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานจะได้รสชาติของความเป็นผลไม้กันอย่างเต็มที่ Ice cream แถมยังมีไขมันน้อยอีกด้วยมักจะนำมาครีมคั่นกลางระหว่างเมนู เพื่อเปิดรสชาติการสัมผัสกั้นเข้าสู่อาหารจานหลัก

Sherbet เป็นไอศกรีมของดื่มที่เราใส่นม และไข่บวกกับเจลาตินทำให้เนื้อสัมผัสนั้นนุ่มมากยิ่งขึ้นจะออกรสครีมมีความรู้สึกเบาบางไม่หนานุ่มมากจนเกินไป โดยไอศกรีมประเภทนี้จะมีส่วนผสมของไขมันที่น้อยกว่า 2% ส่วนมากจะเป็นพวกที่รักสุขภาพ และสัดส่วนเพราะว่ามันสามารถที่จะทานง่ายกว่าไม่เปรี้ยวจนเกินไป 

soft cream ยอดฮิตในปัจจุบันเป็นการสัมผัสฟองนมที่นุ่มฟูถูกอกถูกใจเป็นอย่างมาก กับหมู่วัยรุ่นยิ่งกินยิ่งเพลินเพราะว่าครีมนั้นจะถูกปั่นให้ละเอียดโดยจะใช้ตู้เฉพาะที่เรียกว่าซอฟครีมฟรีเซอร์ ช่วยในการปรับระบายอากาศเรียกว่า overrun ถ้าปริมาณอากาศมันน้อยจนเกินไปจะทำให้เก็บน้ำแข็งไม่เนียนนุ่ม ถ้าเกินจะทำให้ฟองอากาศตอบครีมจะเหลวมีไขมันเพียง 3-6 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

โดยการทำ Ice cream จะมีวิธีการทานที่แตกต่างกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการทานแบบผสมผสานดื่มด่ำรสชาติไอศกรีมผสมกับกาแฟที่เราเรียกว่า  อัฟโฟกาโต เป็นการทานไอศกรีมวนิลากับกาแฟซึ่งสามารถที่จะรวมตัวกันอย่างประหลาดใจ หรือว่าครีมคุกกี้มีการใส่ท็อปปิ้งคุกกี้เข้าไปในไอศกรีมวนิลาเป็นรสชาติที่โปรดปรานอีกรสชาติใดที่มีการสัมผัสคุกกี้กับไอศกรีมประกบเข้าหากัน โดยไอศกรีมคุกกี้ประเภทหินมีมานานตั้งแต่ยุค 40 และเริ่มเฉลิมฉลองวันครบรอบของไอศกรีมคุกกี้แห่งชาติด้วยในวันที่ 2 สิงหาคม และอีกหลากหลายเมนูที่นำเอาผลไม้มาเป็น Toppingหรือว่าแต่น่าจะคีย์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามสูตรที่เราเห็นตามท้องตลาดและร้านไอศกรีมชั้นนำ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่>>> vnlabcode

กีฬา ดำน้ำ (diving)เพื่อกิจกรรมและผ่อนคลาย

กีฬา การดำน้ำหรือว่าเริ่มต้นการทำและกีฬาชนิดอื่น ๆ ก็ต้องอาศัยการเรียนรู้การฝึกฝนอย่างถูกต้อง เพื่อที่จะสามารถดำน้ำให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยในการเรียนรู้อยู่ภายใต้การดูแลของครูสอน ใช้ความสามารถในการเอาตัวรอดให้ได้ ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินด้วยนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาที่มีความสนุก และความท้าทายความน่าตื่นเต้นนักกีฬาดำน้ำมาที่จะสัมภาษณ์ เกี่ยวกับสภาพเติมเงินได้อยู่ในอีกมุมนึงของโลกที่มีความวุ่นวายของผู้คนคนส่วนใหญ่ที่มีรูปส่วนตัวค่อนข้างสูงจะชอบอยู่ใต้น้ำ หรือว่าชอบค้นหาเหมือนได้อยู่อีกมุมนึงตัวได้ที่มีความมั่นคงวางของผู้คนสักเท่าไหร่ ปล่อยความคิดไปกับปลาและสัตว์น้ำ และพืชที่มีความสวยงามขอธรรมธรรมชาติที่สร้างขึ้นเอง และนักกีฬาดำน้ำจิตสำนึกที่ดี 

กีฬา

ในการช่วยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในน้ำอีกด้วย โดยเฉพาะใต้ทะเลน้ำลึกที่มีคนช่วยอนุรักษ์ให้คงอยู่ในความสวยงามอีกต่อไป โดยในปัจจุบันนี้การดำน้ำได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งได้มีการจัดนักกีฬาได้หลายประเภท และเป็นสายการออกไป กีฬา ดูประเภทของกีฬาดังนี้สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆได้ก็ คือ

1. การดำน้ำแบบ scuba diving เป็นการดำน้ำที่อาศัยอุปกรณ์ช่วย หรือว่าเสื้อชูชีพหน้ากากดำที่มีเครื่องช่วยหายใจ คล้ายกับอุปกรณ์ในการฝึกดำน้ำของ Snorkeling ทำให้สามารถที่จะดำน้ำได้อย่างไม่รู้สึกอึดอัด มีความแตกต่างทั้งระดับความลึกของการดำและสามารถที่จะดำน้ำได้ลึกกว่าถึง 30 เมตร ถือว่าเพิ่มระดับความชำนาญและสั่งสมประสบการณ์มากยิ่งขึ้น

2. การดำน้ำแบบ Snorkeling ซึ่งเป็นการดำน้ำตื้น โดยบริเวณการดำน้ำจะอยู่แค่ผิวน้ำลึกประมาณ 1 เมตร เหมาะสำหรับนักดำน้ำมือใหม่มาก ๆ เป็นการฝึกการดำน้ำ แต่ต้องจำเป็นต้องสวมแว่นและอุปกรณ์เซฟตี้ ท่อช่วยหายใจชูชีพ แต่มักไม่เน้นเรื่องการแข่งขันให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาส และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ของผิวน้ำทะเล

3. การดำน้ำแบบ freediving การดำน้ำประเภทนี้ต้องอาศัยความชำนาญความแข็งแรงของปอดกีฬา ที่มีประสบการณ์และสภาวะของร่างกายที่ดีมาก ๆ เพราะไม่ต้องใช้อุปกรณ์หลาย ๆ ชนิดในส่วนของการดำน้ำจะอาศัย และการสะสมอยู่ที่บ่อเท่านั้นจึงจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อย ๆแล้วค่อย  ๆเพิ่มความลึกลงไปใต้น้ำเพื่อ ที่จะให้สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานและฝึกสมาธิได้ดีอีกด้วย

เปิดประสบการณ์ กีฬา ดำน้ำที่ถูกต้อง

ข้อดีของใครหลายๆคนที่อยากจะเปิดประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับการดำน้ำและสัมผัสใต้ท้องทะเลถือว่าดีมาก ๆ กีฬาเพราะว่ากีฬานี้ได้ทั้งฝึกสมาธิและจิตใจก็จะได้สงบจดจ่ออยู่กับสิ่งที่จะเจอในใต้น้ำ แบบนักกีฬามืออาชีพแนะนำให้มีการฝึกฝนเป็นอย่างดี ควรที่จะลงได้น้ำลึกเป็นการฝึกหายใจอย่างถูกต้องก่อนที่จะเริ่มการฝึกดำน้ำ และการให้ออกซิเจนเข้าไปเต็มปอดโดยเฉพาะการฝึก freediving ใดเพื่อเกิดความเคยชิน  เมื่อเราอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ๆ ก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นควรฝึกและ warm up ร่างกายยืดคลายกล้ามเนื้อเหมือน กับการเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ แต่เน้นกล้ามเนื้อช่วงปอดจะเป็นกรณีพิเศษเพราะปอดนำสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ และทำจิตใจให้สงบผ่อนคลายจากการตึงเครียดที่มีอยู่นอกจากอารมณ์ ของความเครียดจะเป็นศูนย์ผลเสียของออกซิเจนในลมหายใจได้มาก จนทำให้มีประสิทธิภาพของการดำน้ำไม่ดีเท่าไหร่ และมีแต่ละพื้นที่จัดกิจกรรมการดำน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ เพื่อที่จะตอบโจทย์และหยิบเอาความนิยมประเภทนี้ขึ้นมาเปลี่ยนกิจกรรม ในการบริการลูกค้าในหลายๆด้านกีฬา อย่างเช่น หมู่เกาะที่อยู่บริเวณติดแถบทะเล คือ เกาะจานเกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง เกาะช้าง เกาะแสรแสบ เป็นการพานักท่องเที่ยวลงไปชมในเชิงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัมผัส 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

Technical พื้นฐานการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม

Technical  คือบุคลิกของบุคคลโดยส่วนรวมแล้วทางระหว่างทางกายและรูปร่างปฏิกิริยาท่าทาง น้ำเสียง คำพูด รวมถึงความสามารถทางสมองทักษะกิจกรรมต่าง ๆ และลักษณะทางจิตความรู้สึกในจิตติค่านิยมความสนใจ ความมุ่งมั่นเป้าหมายและอุดมคติมีความสามารถในการปรับตัวที่จะเข้าร่วมกับสภาแวดล้อม ในแต่ละคนที่เป็นอยู่ ความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดีนี้ของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ประจำตัว และมีสิ่งที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป แต่จะมีคนที่บุคลิกภาพที่เป็นตัวของตัวเองมาก ๆ ซึ่งผลอาจจะเป็นผลต่อการทำงาน และมีการประสานทางสมองขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและประสบการณ์ ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมนั่น ๆ โดยประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีการพัฒนา และส่งผลถึงบุคลิกถ้าบุคคลใดที่มีแรงจูงใจและสัมฤทธิ์ค่อนข้างสูง เป็นการผลักดันและกระตุ้นดำเนินงานสู่ความสำเร็จทำให้บุคคลนั้น มีความอดทนต่อสู้ใช้ความสามารถลดทุนลงแรง เพื่อที่จะพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้าถ้าบุคคลใดที่มีความจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่ำ ก็จะลงทุนแรงน้อยและใช้ทุนเยอะทำให้งานนั้นขาดประสิทธิภาพ เพราะความน่าเชื่อถือของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนรักษาคำพูดอะไรมั่นค งมีเหตุผลรวมถึงการวางตัวตามกาลเทศะมีน้ำใจรู้สึกนึกคิดTechnical ถ้าเป็นหัวหน้าทีมก็จะเป็นที่ยอมรับความคิดเห็นลูกน้องและมิตรภาพที่ดี 

Technical

Technical การวางตัวและองค์ประกอบบุคลิก

เป็นการสร้างความรู้สึกและความไว้ใจให้แก่คนรอบข้าง ถ้าคนไหนที่มีบุคลิกภาพที่ไม่ดี Technical มักจะมีความไม่น่าเชื่อถือและเกิดปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานต่าง ๆ ผู้อื่นอาจไม่ไว้วางใจไม่เชื่อศรัทธาและไม่ยอมรับที่จะร่วมงานอีกด้วย องค์ประกอบหลัก ๆของบุคลิกภาพรวมที่ตัวเรานั้นแสดงออกทั้งที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว มักจะมองอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราแสดงออกนั้นเป็นตัวตนของเราจริงหรือไม่ จึงต้องมีการระมัดระวังและตกแต่งเสริมเติมให้บุคลิกภาพของเรานั้นยิ่งน่ามองเพิ่มอีกด้วย และเป็นที่น่าประทับใจของคนรอบข้างโดยองค์ประกอบของบุคลิกภาพที่จะกล่าวถึงประกอบนี้นั่นก็ คือ บุคลิกภาพกาย บุคลิกสภาพทางด้านอารมณ์บุคลิกภาพจิตวิทยาทางสังคม บุคลิกภาพทางสติปัญญา  โดยแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพเป็นการพัฒนาเป็นตัวแปลที่ได้ตามบทบาทและอาชีพ  การพัฒนาบุคลิกภาพโดยทั่วไปและบุคลิกภาพในด้านของความเป็นผู้ใหญ่ จึงมีแนวทางในการพัฒนาโดยทั่วไป คือ การใช้เครื่องแบบการแต่งกายให้ดูสะอาดเรียบร้อยเหมาะสม กับรูปร่างของแต่ละคนไม่นำเสนอสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากจนเกินไป เพราะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ประทับใจครั้งแรกที่ได้เจอ ของผู้ที่ดูแลตนเองทั้งเรื่องการแต่งกายความสะอาดควรตรวจสอบสิ่งที่ตนเองนั้นที่มีความสอดคล้อง เกี่ยวกับภาษาและกิริยาท่าทาง 

การเสริมสร้างบุคลิกภาพการมองต้องใช้สายตาด้วยความสุภาพก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึก ความรัก ความเกลียดชัง ความปราณี รวมถึงความโกรธและความเคารพควร ระวังสายตาเหล่านี้และอย่าเกิดความเข้าใจผิดและรู้สึกติดลบ  

หากท่านใดที่มีการพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญาความรู้สึกนึกคิดเจตคติ รวมถึงความสนใจเมื่อคืนเมื่อบุคคลคิดว่าตนเองมีความสามารถในด้านใดเป็นพิเศษแล้ว ต้องพัฒนาในด้านนำต่อต่อไปให้ประสบความสำเร็จรวมถึงความสะสมความรู้รอบด้าน และความสนใจในสิ่งใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   

โดยทั่วไปบุคลิกภาพที่มีความสำคัญต่อบุคคลจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน Technical โดยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานที่ ได้แก่ ความคิดริเริ่มความกล้าได้กล้าเสียมีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างจะสูงดำเนินงาน โดยการคิดค้นความแปลกใหม่อยู่เสมอรวมถึงผลผลิตหรือการบริการรวมทั้งการใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อลดการตลาดในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อที่จะเอาคู่แข่งและทำให้งานนั้นก้าวหน้าต่อไป

หากใครที่มีเสน่ห์ในการพูดดูแล้วให้ดึงศิลปะในการพูดมาเอาชนะใจผู้ฟังอยู่แล้ว เพิ่มหละกการใช้คำพูดที่มีเหตุผลสุภาพไพเราะ ร่วมเสริมเพิ่มน้ำเสียงที่ชวนฟัง หรือว่าจะเป็นการดับเสียงคำพูดให้ดูชัดเจนเหมาะสมกับผู้ฟัง โดยคำนึงถึง เพศ วัย อายุ ระดับการศึกษา รวมถึงอาชีพและสถานที่นาน ๆ  เพราะเมื่อคุณนั้นมีสิ่งเหล่านี้จะยกระดับความเป็นมืออาชีพและความมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode