เทคนิค บทบาทความเป็นผู้นำยุคใหม่

เทคนิค บทบาทและภาวะของผู้นำเริ่มต้นมาช้าแนวคิดของทฤษฎีของชาวกรีกและโรมันสมัยโบราณ ที่เชื่อกันว่าภาวะของการเป็นผู้นำตามธรรมชาติหรือว่าจะเกิดโดยกำเนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถพัฒนา ได้ในแนวทางที่ดีและไม่ดี ลักษณะของผู้นำที่ดีมีประสิทธิภาพประกอบด้วยบุคลิกที่แสดงถึงการเป็นผู้นำ ต้องเป็นผู้นำที่มีความสามารถด้วย ความเฉลียวฉลาด การเป็นผู้นําที่ดีต้องเปลี่ยนได้จากการเลือกตั้งหรือมีการแต่งตั้งจากเสียงส่วนรวม และได้รับผิดชอบในบทบาทของผู้นำที่ได้รับเลือกแล้ว แต่อันดับแรกต้องถามตัวเองเสียก่อนว่ามีบทบาทหน้าที่และทัศนคติของการเป็นผู้นำได้หรือไม่ การแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำที่ดีในยุคใหม่

เทคนิค บทบาทแนวทางการบริหารของผู้นำ

เทคนิค บทบาทในการกำหนดแนวทางหลัก และการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนพร้อมกับให้ทุกคนเข้าใจไปในแนวทางเดียวกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างเป้าหมายแต่ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม การสื่อสารที่ชัดเจน เราจะมองเห็นว่าผู้นำต้องชี้ให้เห็นว่าเมื่อมีความประสบความสำเร็จ ผลประโยชน์ต่อพนักงานในอนาคตจะได้รับอะไรบ้างจากการทำงาน ตั้งรางวัลในการทำงานซึ่งสามารถเอามาใช้ประโยชน์จริงไหนรางวัลนั้น

เทคนิค

มอบหมายงานและอำนาจ ผู้นำต้องสร้างบรรยากาศที่ดีโครงการทำงานให้มีความสุข  สร้างพลังบวกให้กับทีม ใช้กระบวนการจัดการในรูปแบบของโค้ช  เพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพที่สูงในการสร้างสรรค์ผลงานดูเราจะมุ่งหน้าสู่เป้าหมายตามแนวทางหลัก

การสร้างต้นแบบ ผู้นำต้องสร้างความน่าเชื่อถือต้องมีคุณสมบัติที่มีภาวะความเป็นผู้นำอย่างสูงสุดเทคนิค ต้องเข้าใจถึงความสำคัญของดุลยภาพและระหว่างคุณสมบัติผมกับความรู้ความสามารถที่ครบถ้วน

ผู้นำในองค์กรเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กรเพื่อพัฒนาในแนวทางที่ดีขึ้น องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่ดีหรือสามารถเกิดขึ้น หากผู้นำไม่เป็นผู้ริเริ่มหรือมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ตัวเองก่อน อย่างเช่นองค์กรที่เป็นแหล่งความรู้จะต้องทำให้บุคลากรในองค์กร เป็นที่ยอมรับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่ท้าทายในบทบาทที่สำคัญ ของการเป็นผู้นำองค์กร อย่างไรก็ตามในฐานะบทบาทที่สำคัญของระดับองค์กรจะต้องแสดงบทบาทให้ชัดเจนสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรไปสู่การเติบโตในภายภาคหน้าเทคนิค และสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้นำนั่นก็คือต้องมีคุณสมบัติลักษณะนิสัย แนวทาง ความคิด การวางตัว เป็นผู้ที่มีพลังบวกให้กับคนในองค์กรและจัดตั้งระบบให้ชัดเจน 

เทคนิค

กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญรวมถึงวิธีการจัดการวิสัยทัศน์รวยขั้นตอนการสร้างรวมถึงการรวบรวมพื้นฐานของคนในองค์กร เช่นพันธกิจ เป้าหมาย ความคาดหวัง การคิดวิเคราะห์สถานภาพถึงปัจจุบันขององค์กรเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและทราบถึงสภาพในปัจจุบัน ในมุมมองของผู้บริหารแต่ละท่านมารวมกันและเชื่อมโยง จัดการลำดับความสัมพันธ์รวมถึงแนวคิดมุมมองของบุคลากรของคนในองค์กรด้วย เพื่อที่จะได้คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตขององค์กร ทบทวนประโยคและสำนวนอย่างเช่นการใช้สื่อความหมายอย่างชัดเจน ใช้ความท้าทาย ความปลุกเร้า และการสร้างพลัง

การกระตุ้นพลังบวกของคนในองค์กรคนเรามีทั้งคุณธรรมและความเห็นแก่ตัว พฤติกรรมของการแสดงออกของคนเรา ต่างกันอยู่ที่ว่าอันใดอันหนึ่งจะถูกกระตุ้นให้โดดเด่นและมีพลังมากกว่ากันตัว คือทัศนคติสิ่งแวดล้อมและมุมมองเทคนิค แน่นอนว่าถ้าเราต้องการกระตุ้นจะต้องกระตุ้นพลังงานให้เกิดกับบุคคลครอบครัวองค์กรและชุมชน  การคิดให้ถูกวิธีถูกหลักคิดบวกสามารถ กระตุ้นคุณธรรมขึ้นมาได้เช่นความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ทำให้เกิดความเมตตา ไม่อิจฉาริษยา การสื่อสารระหว่างกันสิ่งเหล่านี้ สามารถกระตุ้นคุณธรรมให้เกิดขึ้นมาได้ทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีการสื่อสารที่ถูกต้องรวมถึงการเห็นแก่ตัวไม่ควรนำเอามาใช้ในพื้นที่ส่วนรวม

พื้นฐานของการเป็นผู้นำที่ดีต้องมีการสร้างอนาคตมีความสามารถที่จะนำพาองค์กร และพนักงานพัฒนาสู่แนวทางที่ดีเป็นคนที่มองไกล  และทิศทางอย่างชัดเจน สร้างผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจริงเมื่อมีภาพและเป้าหมายต้องสร้างภาพเป้าหมายให้เกิดจริง ๆ โดยการอาศัยบริหารการจัดการการนำพาทั้งงานและคุณไปด้วยกัน สร้างแรงบันดาลใจนอกจากเป้าหมายในอนาคต และการสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริงผู้นำเอกต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานทุกคน พัฒนาตัวเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้นำสไตล์ไหนก็แล้วแต่พื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นผู้นำที่ดีนั้นต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอมีทั้งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเทคนิค เป็นทั้งเรื่องเทคโนโลยีสภาพแวดล้อมองค์กรความรู้ใหม่ ๆ

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> arki-online

เทคโนโลยี จักรยานไฟฟ้าต่อชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยี จักรยานไฟฟ้าที่เรียกกันว่า E-BILK ที่เป็นจักรยานมอเตอร์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่สามารถวิ่งได้ด้วยความเร็ว  ในส่วนความเร็วนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายว่าการกำหนดแต่ละประเทศ จักรยานไฟฟ้าคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ที่สนใจจะลดมลพิษที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถที่จะออกกำลังกายไปในตัวได้อีกด้วย เป็นการชาร์จแบต จักรยานไฟฟ้านั้นเริ่มที่จะเติบโตขึ้นและได้มีการพัฒนากันอย่างจริงจังในปี พ.ศ 1998 ในประเทศจีนประมาณ 120ล้าน

เทคโนโลยี

ส่วนในทวีปยุโรปนั้นมียอดขายอยู่ที่  700,000คัน เทคโนโลยี จักรยานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ของ Schnepf ที่ได้นำมาปรับปรุงในปี พ.ศ 1969 

ในช่วงหลังปี 1990 เซนเซอร์แรงบิดนั้นและการควบคุมการกำลังของมอเตอร์ได้ถูกพัฒนาขึ้น จากประเทศญี่ปุ่น และยังได้จดลิทธิในปีพ.ศ 1997 ที่เกี่ยวกับเครื่องมือ  ซึ่งได้ใช้แบตเตอร์นิคเกิลแคดเมียม ในขณะที่จักรยานไฟฟ้านั้นได้ถูกผสมกับมอเตอร์ ดังกล่าวมาแล้วก่อนนี้ ในปี พ.ศ 1897 ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นโดย HOSEA W LIBBEY  เป็นแรงถีบของมอเตอร์ที่เชื่อมโยงกันกับทางกลไกผ่านดุมล้อด้านล่างของล้อหลังหรือเป็นล้อหน้า

เทคโนโลยี สมัยใหม่

เทคโนโลยี จักรยานไฟฟ้าเริ่มเข้ามีบทบาทมากขึ้นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะทำให้เกิดปรนธโยชน์อันสูงสุดต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จะเห็นได้ว่าในตอนนี้ได้มีหลายตคนให้ความสนใจในการใช้ระบบไฟฟ้าอย่างจริงจัง แม้จะยังมองไม่ออกว่าการใช้ประโชยน์จะยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นอย่างไร วันนี้เรามาดูกันเลยว่าสประโยชน์ของการใช้จักรยานไฟฟ้านั้นมีความสำคัญที่เกิดในปัจจุบันยังไง

 5 ข้อ จักรยานไฟฟ้าที่มีต่อชีวิตประจำวันเวลา เป็นการตอบโจทย์อย่างยิ่งใน เทคโนโลยี สังคมปัจจุบันที่เรานั้นเจอปัญหาเกี่ยวกับรถติดในยามเช้าทำให้การเดินทางที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคไปทำงานที่สาย  หากที่ทำงานของคุณนั้นอยู่ไม่ไกลมากนักก็ลองหันมาใช้จักรยานไฟฟ้า เพราะในช่วงโมงที่เร่งด่วนคุณสามารถที่จะใช้จักรไฟฟ้าในการลัดเลาะได้ สิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีนั้นก็คือ จักรยานไฟฟ้า ทั้งยังประหยัดเงินกระเป๋า เทคโนโลยี ได้อีกด้วยจากการเติมน้ำมันหรือว่าค่ารถเดินทางประจำวัน เมื่อได้เทียบกันกับจักรยานฟ้านั้นจะใช้เพียงไฟฟ้าที่ชาร์จเพียงเท่านั้น  คุณสมบัติของจักรยานไฟฟ้านั้นใช้เพียงแค่ 1 บาทต่อ20กิโลเมตร ถือว่าประหยัดมากจากที่เรานั้นเติมน้ำมันอาทิตย์ละ 500 บาท/สัปดาห์ หรือว่าบางคนนั้นอาจจะมากกว่านั้น

เทคโนโลยี
  1. สุขภาพ ในสิ่งแรกที่คุณนั้นจะต้องเห็นได้อย่างชัดเจน การใช้ชีวิตในแต่วันตั้งแต่การเดินทางออกไปทำงาน/เลิกงาน พนักงานออฟฟิตส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลาในการออกกำลัง

ถ้าได้ปั่นจักรไฟฟ้าเพื่อชาร์จแบตไปในตัวงแล้วนั้นละก็เป็นการออกกำลังที่ดีเป็นอย่างยิ่ง เทคโนโลยี  เป็นการเอาเวลาที่นั่งรถติดไฟแดงในตอนเลิกงานก็เปลี่ยนเป็นการปั่นจักรยานกลับบ้านด้วยวิธีง่าย ๆ เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ยังสามารถที่จะทำงานต่อได้อีกโดยที่ไม่อ่อนล้าเพราะการปั่นแบบต่อเนื่องร่างกายจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการเจ็บได้มาก

  • เพื่อนใหม่ การเดินทางแบบใหม่ไม่ใช้ว่ามีแค่คุณนั้นหันมาการเดินทางแบบใหม่ ยังเป็นการพบเจอเพื่อนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทางเพราะในปัจจุบันมีการหันมาเดินทางด้วยจักรยานไฟฟ้าเป็นอย่างมากจากที่เริ่มนั้นพบเห็นตามทางถนน และยังมีเลนจักรยานเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เทคโนโลยี รับรองเลยว่าคุณนั้นจะต้องรู้สึกสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้เปิดโลกแล้ว ทั้งยังช่วยลดอาการหงุดหงิดได้ดีจากการเจอรถติดในท้องถนนที่น่าเบื่อ ลดปัญหาที่จอดรถที่มักพบเจอที่จอดรถในเมืองหลวงนั้นมีน้อยมากบางทียังมีการแย่งที่จอดรถกันอย่างเป็นประจำ

การใช้จักรยานไฟฟ้าเป็นการฝึกสมาธิเป็นอย่างดีเพื่อให้ระบบการทำงานของสมองได้คิดวิเคราะห์ต่อเหตุการณ์ที่เรานั้นจะเจอภายในการเดินทางข้างหน้า และมีการวางแผนอย่างจุดหมาย arki-online

ท่องเที่ยว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ท่องเที่ยว วัดพราตุซ่อนแก้ว ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นสถานที่อันธรรมภูมิที่งดงาม รายล้อมด้วยทิวเขา สูงสลับซับซ้อน ที่มีความงดงามของเจดีย์ ลวดลายที่ตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่าง ๆ ดูงดงามแปลกตา ทั้งองค์พระพุทธรูปสีขาว เป็นที่โดดเด่นมาก ประดิษญาณเรียงกัน 5 องค์

 สถานที่สำคัญภายในวัดนั้นวัตถุประสงค์ในการสร้างวเจดีย์เพื่อการถวายพระราชกุศลในวโรกาส ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ที่สืบศาสนาให้ดำรงอยู่ในแผ่นดินไทย แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสในการเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์ท่องเที่ยว พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระถราชทานแก่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ด้วยความตัวเจดีย์นี้มีความพิเศษ คือ ลวดลายที่ใคร ๆ เห็นนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่ามีความวิจิตรเป็นอย่างยิ่ง ด้วยหินต่าง ๆ ที่ดูงดงามแปลกตา บริเวณใต้พระราชเจดีย์นั้น ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งให้กับยใครหลาย ๆ คน ได้เป็นอย่างดี

ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ

ท่องเที่ยวด้วยภาพที่ปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญภาวนาจิต สำหรับชาวพุทธทั่วไปถสานที่เที่ยวยแห่งนี้นั้นเป็นที่พึ่งทางใจด้านการปฏิบัติธรรมโดยมีศาลให้สงบจิตใจเป็นศาลาที่รูปทรงโปร่งรายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่เพื่อสร้างสัมผัสทางด้านธรรมชาติของขุนเขาเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งสวนดอกไม้นานพันธุ์

พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ พระหยกเขียว แป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน มีหน้าตัก 65 นิ้ว ด้วยพระองค์นั้นถูกสร้างขึ้นโดยการแกะสลักหยกสีเขียวทั้งก้อน พระเศียรได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสารีริกธาตุที่รับเมตตาประทาน

ท่องเที่ยว

ลานโพธิ์ สถานที่อันมงคลพุทธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ซึ่ง ณ บริเวณกว้างล้านโพธิ์นั้น ปลูกไว้เพื่อ โดยการนำไปกล้าขนาดความสูง 3 นิ้วมาจาก พระครูธรรมศาสตร์อุโมษ  วัดท่ากระชัย ท่านได้นำมาจากบริเวณเจดีย์พุทธคยา และ ได้รับความเมตตาผ่านทางศิษย์

พระอาจารย์อำนาจโอภาโสเพื่อให้นำพามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวศรัทธา พร้อมทั้งมีการทำพีรอบต้นพระศรีมหาโพธิ์ในวันที่สำคัญทาง ศาสนา มาโดยตลอดนอกจากผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนำยังมีสถานที่ให้คนที่เดินจงกรม เพื่อได้สงบจิตใจในทางธรรมท่องเที่ยว   สำหรับสถานที่ปฏิบัติธรรมทางวัดนั้นก่อสร้างอาคารสัจปารมี กุฏิที่พัก เรือนไทย หอฉัน หากท่านใดที่ไม่สามารถจะลงทะเบียนการจองที่พักได้นั้น  ไม่ควรจะเข้าก่อนได้รับอนุญาต เพราะจะเป็นการรบกวนผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างจริง ควรใช้สถานที่เกื้อกูลสถานที่ต่อกันให้มากที่สุด ไม่สมควรได้พักในทันทีท่องเที่ยว หรือหาพักใกล้ ๆ การสถานปฏิบัติธรรม และส่วนสุดท้ายและที่อยากจะให้ชมวิวบริเวณรอบ ๆ ซึ่งหากได้มาเยือนเจดีย์นี้นั้น ก็จะได้เห็นตาเปล่าว่าวิวที่นี่คือที่สุดจริง ๆ เป็นการชมวิวแบบ 360 องศา ด้านหน้าจะเป็นหมู่บ้านทางแดง ซึ่งมีหมู่บ้านมาสร้างเพื่อไล่เรียงไปตามหุบเข้าเวลามองลงมาจากที่สูงนั้นก็จะพบภูเขาลูกเล็กน้อย ที่ทอดยาวไปจนถึงถนนใหญ่ 

แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่ในช่วงฤดูฝนจะเห็นหมอกได้อย่างชัดเจนสวยงวามสุด ๆ นักท่องเที่ยวตามรอคอยช่วงเวลามานานหลายท่านที่จะเข้ามาดูหมอกที่ในระยะใกล้ เพราะหมอกนั้นมารวมตัวกันตลอดทั้งวัน ด้านหลังเจย์ดีย์นั้นเป็นหุบเขาที่ใหญ่มาก ทั้งเป็นเขตป่าสงวน ด้วยสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามตระการตา พื้นผนังของพระธาตุถูกประดับประดาไปด้วยปิดแก้ว เครื่องเบญจรงค์ เครื่องประดับ ลูกแก้ว กระเบื้องสี ตั้งระหง่านอยู่บนภูเขาท่องเที่ยว ล้อมรอบด้วยภูเข้าอันน้อยใหญ่ และอีกข้อสำคัญที่จะขึ้นไปเที่ยวบนผ่าซ้อนแก้วนั้นควรแต่งกายให้เรียบร้อย การแต่งกายด้วยการสุภาพ  เช่น การสวมกางเกงขายาว กระโปรง หรือการนุ่งผ้าถุงผ้าซิ่น ให้เรียบร้อยด้วยการเคารพสถานที่นั้น ๆ เสมือนการให้เกียรติสถานที่อันศักดิ์สิทธิ arki-online

สูตรลดหุ่น เห็นผลจริงภายใน 7 วัน

สูตรลดหุ่น

สูตรลดหุ่น ที่ทุกคนต่างต้องการมาเพื่อทำการน้ำหนัก ซึ่งหลานคนนั้นยังทานอาหารที่แบบผิด ๆ อย่างอาหารที่สำเร็จรูปด้วยการอุ่นออกมาจากไมโครเวฟร้อน ๆ ในหลักการลดหุ่นนั้นไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องมีการอดอาหาร ทั้ง 3 มื้อ เพราะอาหารเป็นปัจจัยที่จำเป็นในการให้พลังงานในการใช้ชีวิตในปัจจุบัน วันนี้เรามาดูกันว่าเมนูไหนที่จะเป็นสูตรลดหุ่นที่ดีให้กับคุณ

  1. สลัดกุ้งกับไก่

วัตถุดิบ

-ผักสลัด

-มะเขือพันธุ์ไหนก็ได้ตามใจชอบ

-ข้าวโพด

-แครอท

-น้ำสลัด

-ผลไม้ตามใจชอบ

วิธีทำ

-ล้างผักผลไม้

-หั่นผลไม้เป็นชิ้นพอดีคำ

-จัดผักกับผลไม้ที่หั่นแล้วนั้นไปแช่ตู้เย้นใส่จาน/ถ้วย ประมาณ 10 นาที

-เตรียมน้ำสลัดให้เรียบร้อย

-เสร็จแล้วนำน้ำสลัดมาเทราดให้ทั่วผัก สูตรลดหุ่น ตามใจชอบ

เมนูผักหรือว่า จำพวกสลัด ไม่ต้องเอ่ยชื่อทุกคนก็รู้เลยว่าการทานสลัดนั้นเป็นวิธีที่คนนิยมทานทั้งดูแลสุขภาพหรือว่าทานให้รูปร่างนั้นดีไม่อ้วน ซึ่งอุดมไปด้วยผักนานาชนิดที่เราสามารถเลือกเองได้เลยว่าจะชอบทานแบบไหน ก่อนที่เรานั้นจะรับประทานอาหารจานหลักแนะนำให้ทานสลัดก่อนน

 เพื่อที่จะตัดกำลังในการทานอาหารมื้อหนัก ๆ ลดลง ความอร่อยจะอยู่ทมี่น้ำสลัด เมื่อเราเทลงในผักที่เตรียมไว้แล้วนั้น ทานคู่กับผักที่กรอบบอกเลยว่าเขากันสุด ๆ สูตรลดหุ่น หากใครที่ไม่ค่อยชอบทานผักสามารถเลือกผลไม้ที่ชอบนั้นผสมลงไปในสลัดก็ได้ สลัดของคุณจะได้รับประทานได้ง่ายขึ้น น้ำสลัดนั้นเป็นที่โปรดปรานของใครหลาย ๆ คน เพราะมีให้เลือกหลายรสชาติไม่ซ้ำกันการทำน้ำสลัดที่เข้มข้นนั้นเรียกว่า  น้ำสลัดมายองเนส  สูตรลับที่สามารถทำให้น้ำสลัดนั้นข้น สูตรลดหุ่น นั้นก็คือไข่ไก่ต้องสดแดงถ้าเป็นวิธีที่ทำแบบเดิมต้องวางไข่ไก่ไว้สักครู่เพื่อให้น้ำนั้นระเหย การคนไข่แดง ต้องทำการคนให้เข้ากันกับเกลือก่อน  ไข่แดงที่ฟูขึ้นเพราะเกลือนั้นดูดน้ำ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจังหวะในการใส่น้ำมัน ใส่น้ำมันทีละน้อย ต้องคนจนกว่าจะเข้ากันแล้วจึงสามารถที่จะใส่น้ำมันใหม่ การใส่น้ำมันนั้นจะสลับกับการใส่กันกับยน้ำส้มเช่นเดียวกับการใส่น้ำสลัดที่ใส เมื่อเสร็จแล้วนั้นทำการเทรนด้วยการชิมก่อนว่าอร่อยพร้อมที่จะรับประทานหรือยัง

สูตรลดหุ่น สลัดน่าทาน

สูตรลดหุ่น การทำน้ำสลัดหรือการทำสลัดไก่/เนื้อ นั้นง่ายมาก เพียงแค่เตรียมวัตถุดิบอย่างผักต้องสด ผลไม้ที่จะไม่ต้องสดแล้วนั้น ความสะอาดนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าหากเรานั้นล้างไม่สะอาดมากพออาจจะทำให้ท้องเสีย ทั้งนี้ยังให้โภชนาการทางสารอาหารได้อย่างครบถ้วน ด้วยอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารที่อัดแน่น

ถ้าหากเมื่อทานเป็นเวลาที่ติดต่อกันนั้นอาจจะทำให้ท้องอืดเพราะเป็นผักสดไฟเบอร์จะเยอะมาก อาจจะต้องทานวันเว้นวันจะดีที่สุด  ผลไม้ผักสดนั้นมีธาตุเหล็กและวิตามินซีช่วยในเรื่องการบำรุงสายตาด้วยกากใยที่ได้จากผักสดจะช่วยล้างผนังลำไส้ได้อย่างดี รสชาติของผักสดผลไม้สดจะทานง่ายกว่าตัวที่เป็นผักลวกและคุณค่าทางอาหารจะเยอะมากกว่าการเอาผักมาลวกที่ทานคู่กับเครื่องเคียงเพราะคุณค่าทางอาหารนั้นจะลดลงเมื่อผักโดนความร้อนแล้วนั้น สูตรลดหุ่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดหุ่นจริงจัง ได้ทั้งหุ่นที่ดีแล้วนั้นยังได้ทั้งสุขภาพที่ดี ช่วยลดคอเรสตอรอลในเลือด  กำจัดพวกไขมันอนุมูลอิสระอันเป็นที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ ส่วนใหญ่นั้นจะทานเป็นผักสดหรือยำก็ได้เช่นเดียวกัน 

ดังนั้นการดูแลสุขภาพเรื่องการทานอาหารต้องมาก่อนเสมอยิ่งเราทานอาหารที่ดีเราต้องมีหุ่นที่ดีกับสุขภาพที่ดีร่วมกันอีกด้วย arki-online

ผู้ชาย กับข่าวสารสดใหม่

อัพเดทเรื่องสุขภาพ และแฟชั่น ผู้ชาย ทันสมัย มาพร้อมเนื้อหาสาระดีๆ เอาใจคุณผู้ชาย ที่รักในการดูแลตัวเอง มาฝากกัน ไปดูกันดีกว่าจะมีเรื่องไหนน่าสนใจ ที่หลายท่านยังไม่รู้กันบ้าง ไปดูกันเลย !!

ผู้ชาย

ไม่ใช่ว่าผู้หญิงเท่านั้น ที่จะดูแล และรักษาผิวพรรณด้วยการบำรุงเท่านั้น ในปัจจุบัน ผู้ชาย หลายท่านก็หันมา ดูแลสุขภาพ รูปร่าง รวมถึงผิวพรรณ ให้ดูดีขึ้นด้วย แน่นอนว่าวันนี้ เราจะมาพูดถึงเรื่องของ น้ำมันมะพร้าว ? แล้วน้ำมันมะพร้าวนี้ จะมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชายอย่างไรกัน

หลายคนคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้ว เกี่ยวกับประโยชน์ของ น้ำมันมะพร้าว โดยเฉพาะประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งความจริงแล้ว ในน้ำมันมะพร้าวนี้ ก็ยังมีประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ดังนี้

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงางาม มีน้ำหนัก

วิธีการใช้ คือใช้ก่อนสระผม โดยให้นำน้ำมันมะพร้าว มาชโลมเส้นผม และทำการนวดให้ทั่วศีรษะ จากนั้นหมักทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที โดยสามารถทำได้ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ก็จะช่วยทำให้เส้นผม กลับมาดกดำ เงางาม และมีน้ำหนัก และดูสุขภาพอย่างเป็นธรรมชาติ แถมยังมีส่วนช่วยไม่ใช้ผม เกิดผมหงอก และช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้เป็นอย่างดี อีกด้วย

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยบำรุงผิวหน้า ให้เนียนนุ่ม

นอกจากนี้ คุณสมบัติของน้ำมันมะพร้าว ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนัง ที่ไม่ว่าจะเป็น ผิวบริเวณผิวหน้า หรือผิวตัว โดยการใช้สำลีชุบน้ำมันมะพร้าว เพียงเล็กน้อย แล้วนำมาทาให้ทั่วบริเวณ ใบหน้า แล้วทิ้งไว้โดยที่ไม่ต้องล้างออก โดยสามารถทำแบบนี้ได้ใน ทุกคืนก่อนนอน รับรองว่าตื่นมาแล้ว ผิวหน้าจะมีความเด้ง เนียนนุ่ม และมีความชุ่มชื้นอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน หาก ผู้ชาย ท่านไหน ที่มีความคล้ำบริเวณใต้ตา ให้หยดน้ำมันมะพร้าว 2-3 หยดลงบนสำลี แล้วนำมาเช็ดรอบๆ บริเวณรอบดวงตา ไม่นานรอยคล้ำบริเวณใต้ตาก็จะเริ่มค่อยๆ จางลง

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยกระชับรูขุมขน พร้อมช่วยลดปัญหาการเกิดสิว

โดยวิธีคือสามารถทำ ก่อนล้างหน้าด้วยสบู่ หรือโฟมล้างหน้า ใช้ใช้น้ำมันมะพร้าว หยดลงบนสำลี แล้วเช็ดหน้าก่อนทุกครั้ง วิธีนี้ก็จะช่วยทำความสะอาดรูขุมขน และช่วยกำจัดสิ่งสกรปกต่างๆ ได้อย่างสะอาด ล้ำลึก และทำให้ปัญหาของสิวลดลงไป และยังช่วยทำให้รูขุมขนมีความกระชับ ได้เล็กลงได้อีกด้วย

  • น้ำมันมะพร้าว ช่วยระงับกลิ่นกาย

ในน้ำมันมะพร้าวนั้น มีกรดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีความสามารถในการ ฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่างๆ จึงช่วยระงับสาเหตุ ของการเกิดกลิ่นตัวได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หลังอาบน้ำให้นำ น้ำมันมะพร้าวมาทารักแร้เป็นประจำ ซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้ จะช่วยลดกลิ่นตัวไม่ให้มากวนใจอีกต่อไป แถมยังช่วยในการประหยัดเงิน โดยไม่ต้องพึ่งโรลออนแพงๆ ระงับกลิ่นกลายอีกด้วย

  • น้ำมะพร้าว ช่วยรักษาอาการส้นเท้าแตกได้

เนื่องจากในน้ำมันมะพร้าวนั้น มีส่วนช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น ให้แก่ผิวได้เป็นอย่างดี จึงช่วยในการรักษาผิวบริเวณส้นเท้าที่แตกได้ โดยวิธีก็เพียง ใช้น้ำมันมะพร้าวมานวด บริเวณส้นเท้าแตกก่อนนอนทุกครั้ง เพียงแค่สัปดาห์เดียวก็จะเห็นผลได้อย่างชัดเจน แถมผิวบริเวณดังกล่าวที่มีความแตก แห้ง หยาบกร้าน ให้กลับมามีความชุ่มชื้น เนียนนุ่มได้แล้ว

ผู้ชาย

ต้องบอกเลยว่า น้ำมันมะพร้าวนี้ ที่หลายคนมองข้ามไป เพราะคิดว่าคงไม่ได้มีประโยชน์มากเท่าที่คิด วันนี้ท่านผู้หญิง และคุณ ผู้ชาย หลายท่านคงได้เห็นแล้วว่า ประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวนั้น มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว รู้แบบนี้ คุณคงไม่พลาดที่จะนำน้ำมะพร้าวมาไว้ให้เองบ้างแล้ว รับรองว่าน้ำมันมะพร้าวนี้ จะเป็นของสำคัญในบ้านที่คุณขาดมาได้เลยละ

และสำหรับใครที่สนใจ ข่าวสาร และเนื้อหาสาระที่สำคัญแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >> arki-online

ทางเราได้ทำการอัพเดท ข่าวสาร และเนื้อหาสำคัญ ให้คุณได้รู้ก่อนใคร ซึ่งข่าวสารของเรา ก็จะมาพร้อมประโยชน์ที่มีความหลากหลาย อย่างเช่นเคย แน่นอน ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ติดตาม และรับชมรับอ่าน บทความนี้นะคะ