ภูมิทัศน์ และโครงสร้างการดูแลรักษา

ภูมิทัศน์ ความหมายโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่มนุษย์นั้นรับรู้ทางสายตาในระยะห่างอาจเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติ ที่ประกอบไปด้วยรูปทรงของแผ่นดินน้ำต้นไม้ตัดและสรรพสิ่งที่มนุษย์ สร้างในสภาพอากาศเย็นและช่วงเวลาหนึ่งที่เรา เรียกว่า ภูมิทัศน์ธรรมชาติ  ภาพรวมของเมืองหรือว่าส่วนของเมือง 

ภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์ทางอย่างหมายความรวมถึง มีดังนี้

จิตกรรมทางภูมิทัศน์  ที่แสดงถึงทิวทัศน์ อย่างเช่น หุบเขา ต้นไม้ แม่น้ำ และป่าไม้ มักจะรวมท้องฟ้าด้วย นอกจากงานสภาวะทางขวาก็จะมีส่วนที่สำคัญในการลงประกอบของภาพ อย่างการเขียนภาพทางภูมิศาสตร์ของจีนเป็นภูมิทัศน์ของร้อน ถ้ามีคนอยู่ในรูปก็จะเป็นส่วนประกอบที่ไม่สำคัญหรือเพียง เป็นสิ่งที่ถึงขนาดของธรรมชาติ รวมถึงการเชิญชวนให้ผู้เข้าชมมีความรู้สึก และมีส่วนร่วมในการเขียนภาพ มีการเกี่ยวกับลักษณะที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่การเขียนภาพด้วยหมึก

ภาพถ่ายภูมิทัศน์ คือ งานการถ่ายภาพทางวิวทิวทัศน์

ภูมิสถาปัตยกรรม  เป็นศิลปะแบบวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการออกแบบแผนผังรายการอนุรักษ์ การจัดการพื้นที่ใช้สอยของอาคารเรียนรวมให้ลงตัวมากที่สุด โดยจะมีลักษณะโดยรวมอาจควบคุมตั้งแต่การจัดสรรสวนสาธารณะรวมถึงถนนอุทยาน ไปจนถึงการวางแผนผังบริเวณอาคาร และสำนักงานจากนั้นจะมีการออกแบบอาคารที่พัก รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเมือง  การจัดการธรรมชาติพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่รวมถึงการฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายไปแล้ว อย่างเช่น ขยะจะเป็นงานวิชาชีพที่มีปัจจัยการพิจารณาการออกแบบร่วม หรือขอบเขตกว้างขวางกว่า  คุณค่าที่สำคัญของภูมิสถาปัตยกรรมมักเกิดขึ้นในช่วงแรกโครงการวางแผนแม่บทโครงการมีการระดมความคิด และการการกองที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการสังสรรค์ในพื้นที่การใช้สอย อย่างการเตรียมแผนผังเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดที่ชัดเจนและสามารถที่จะเข้าใจได้ง่าย ๆ เป็นขั้นต่อ ๆ กันมา และมีการจัดทำแบบก่อสร้างประกอบสัญญาจ้าง จัดทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ให้คำปรึกษาเป็นพยานผู้เชี่ยววชาญ และชำนาญการในด้านการใช้พื้นที่เชิงนิเวศ 

ภูมิทัศน์ชุมชน เป็นการออกแบบหรือว่าปรับปรุงสภาพทางทัศนียภาพให้สิ่งแวดล้อมมันเป็นอีกส่วนหนึ่งของเมือง โดยเฉพาะชุมชนให้มีความร่มรื่นสัมผัสได้ถึงธรรมชาติได้มีเอกลักษณ์

ภูมิทัศน์นิเวศวิทยา ที่แยกออกมาเป็นสาขาย่อยในวิชานิเวศวิทยาที่เราได้ศึกษาสาเหตุ และผลกระทบกระบวนการของรูปลักษณ์ทางภูมิทัศน์พื้นที่บางส่วนได้ถูกเปลี่ยนแปลง

•ภูมิทัศน์วัฒนธรรม  พื้นที่ที่ได้รับนิยามโดยกลุ่มมาที่การมรดกโลกว่าเป็นพื้นที่เด่นทางภูมิศาสตร์ และเป็นทรัพย์สินอีกด้วย ความเป็นมาของแนวคิดนี้มีต้นตอมาจากภาพเขียนทางภูมิศาสตร์ แบบประเพณีของยุโรป เมื่อตั้งแต่ปี พ.ศ 2050

ภูมิทัศน์ ประโยชน์ ของการจัดภูมิทัศน์ที่ดี

ภูมิทัศน์ส่วนมากจะเป็นพื้นที่อากาศที่มีการปรับแสงมีประโยชน์การใช้สอยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงความร่มรื่นและความสวยงามทั้งความเป็นเอกลักษณ์รวมถึงองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญนั่นก็ คือ ระบบน้ำต้นไม้ ระบบการระบายน้ำและระบบการป้องกันน้ำท่วม รวมถึงระบบอำนวยความสะดวก อย่างเช่น ม้านั่ง ถังขยะ ป้าย ตลอดจนน้ำตก น้ำพุ หรือสิ่งประติมากรรม

ภูมิทัศน์

การจัดสถานที่อย่างเช่นการจัดสวนมีความสำคัญเกี่ยวกับความคิดสร้างสภาพแวดล้อมกับบรรยากาศที่ดี ให้แก่อาคารบ้านเรือนหรือว่าสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงการออกแบบภูมิทัศน์มักมีการองค์ประกอบอยู่รวมกันหลาย ๆ อย่าง  เช่น การใช้บ่อน้ำหรือสระน้ำขนาดเล็ก วัสดุพืชพรรณที่หลากหลาย เพื่อเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และสร้างบรรยากาศที่ดี

อย่างไรก็ตามด้วยการออกแบบเพื่อตอบสนองต้องอนุรักษ์พลังงานให้แก่สภาพแวดล้อม และอาคารสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

การจัดการภูมิทัศน์ แหล่งความร้อนที่เกิดจากอาคารมักเป็นความร้อนที่เกิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ถูกติดตั้งในตัวอาคารมีแค่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งตัวอาคาร และวัสดุที่ทำให้เกิดความร้อนเป็นภูมิทัศน์ที่ดีอย่างหนึ่ง ภูมิทัศน์ แหล่งความร้อนที่เกิดภายนอกอาคาร ทำให้เกิดอิทธิพลต่อดวงอาทิตย์กระบวนการถ่ายเทความร้อน ไปยังรูปแบบต่าง ๆ อย่างการนำความร้อนหรือ ว่าพาความร้อนแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์มายังตัวกลางวัตถุ ทำให้ตัวอาคารบ้านเรือนนั้นเกิดความร้อน

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Click>>> arki-online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *