ค่านิยม (Value) ปัจจัยสำคัญหลักและประเภท

ค่านิยม   ค่านิยมเป็นตัวเปลี่ยนแปลงของหลาย ๆ สิ่งหลาย ๆ อย่างนี้อีกมากมายของผู้คนที่เกิดจากทัศนะต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับความหมายของค่านิยมเมื่อประมวลขึ้นมาแล้ว สรุปได้ว่าคำว่าค่านิยมนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ในการคงอยู่ในสังคมของมนุษย์ค่านิยมที่มีบทบาทต่อความคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมทำให้สังคมนี้มีแนวโน้มเอียงไปในทางเดียวกัน ซึ่งในสังคมนั้น ๆอันเป็นแนวทางที่มนุษย์นั้นปฏิบัติตนไป ในแนวทางที่ต้องการได้รับการพิจารณาไต่ตรองเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตนเอง ค่านิยม หรือสังคมนั้นยอมรับนับถือการปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยจะอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ตามกาลเวลาสมัยและการพัฒนาความคิดของมนุษย์ในสังคมนั้น ๆ ดูเรามักจะแบ่งแยกออกได้ 6 ประเภทนั่นก็ คือ 

1.ค่านิยมทางด้านสังคม ที่จะช่วยให้เกิดความรักความเข้าใจกันความต้องการ ทางด้านอารมณ์ของบุคคล 

2.ค่านิยมทางวัตถุ เป็นค่านิยมที่ช่วยให้ชีวิตของร่างกายเรานั้นสามารถดำเนินอยู่ภายในต่อไปได้แก่ปัจจัย 4 อย่างได้แก่ คือ อาหารที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรค 

3.ค่านิยมทางความเป็นจริง เป็นค่านิยมเกี่ยวกับความจริงซึ่งจะเป็นค่านิยมที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้ และนักวิทยาศาสตร์พร้อมที่จะค้นหาของกฎแห่งธรรมชาติ

4. ค่านิยมจริยธรรม เป็นค่านิยมทำให้เกิดความรับผิดชอบแล้วความสำนึก

5. ค่านิยมทางสุนทรียะ เป็นความซาบซึ้งใจในความดีและความงามของสิ่งต่าง ๆ ในรอบรอบข้าง

6.ค่านิยมทางด้านศาสนา เป็นค่านิยมที่เกี่ยวกับความปรารถนาและความต้องการความเชื่อ 

ค่านิยม

ค่านิยม หน้าที่และบทบาททั่วไป

หน้าที่ของค่านิยมนี้มักจะมีบรรทัดฐานที่เป็นมาตรฐานของพฤติกรรมทั้งหมดของบุคคลของคนคนหนึ่ง และคนจำนวนมากโดยค่านิยมจะเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรม หรือเป็นตัวกำหนดการแสดงออกของพฤติกรรมเราว่าบุคคลควรทำหรือไม่ ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะช่วยกำหนดจุดยืนในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจภาวะทางสังคมการเมืองและยังทำหน้าที่ประเมินพฤติการณ์ต่าง ๆ ทั้งตัวบุคคลเองและตัวคนอื่นทั้งนี้ยังเป็นแผลในการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาขัดแย้งต่าง ๆ ในบางกรณีของบุคคลต้องเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่ขัดแย้งกันทำให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่ง อย่างเช่น การปฏิบัติความคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดกับความเป็นส่วนตัว หรือว่ารักษาอิสรภาพของตัวเองการปฏิบัติงานด้วยความเชื่อสุจริตแต่ยากจนกับการปฏิบัติงานในที่ไม่สุจริต แต่ทำให้ร่ำรวยกว่าอีกทางหนึ่งบุคคลนั้น ๆจะเลือกเดินทางไปทิศทางไหนขึ้นอยู่กับค่านิยม ที่คนคนนั้นยืนอยู่เป็นตัวกำหนดหรือว่าคนนั้นจะอยู่ในค่านิยมอื่น ๆ และมีจุดยืนอยู่แล้วพร้อมจะฉี่กความคิดออกมา โดยธรรมชาติกระบวนการของค่านิยมให้เห็นแนวทางและกรอบทฤษฎีนาน ๆ ตั้งอยู่บนฐานที่เกี่ยวกับธรรมชาติแห่งค่านิยมของมนุษย์อยู่ 5 ประการนั่นก็ คือ

1.จำนวนของค่านิยม แต่ละคนมีไม่มากนักแต่อยู่กับเครือข่ายที่จะนับถือและศึกษา

2. ความแตกต่าง ค่านิยมการแสดงออกในระดับต่าง ๆ

3. ค่านิยมและสามารถจะรวมกันเป็นระบบค่านิยม

4. ค่านิยมของมนุษย์สามารถสืบไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์เกือบในทุกรูปแบบที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ 

5. ค่านิยมของมนุษย์ แสดงออกทางจิตคติและพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกรูปแบบสามารถที่จะนำมาวิเคราะห์

ปกติแล้วค่านิยมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความนิยมกันอย่างยาวนานค่านิยม และมักจะมีการพัฒนาและเกิดขึ้นรวมถึงการต่อยอดของความคิดของมนุษย์ เพื่อที่จะเกิดค่านิยมใหม่ ๆ แม้กระทั่งเรื่องวิธีคิดวิเคราะห์ค่านิยมเหมือนกับผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้น จากกิจการมันไม่ได้มีหลักการอะไรมากมายรองรับจ้างบริษัทนั้นจ่ายเงินซื้อในราคาที่แพงจะเป็นการจ่ายเสมือนค่านิยมเอาไว้เยอะ ๆ และทำต่อ ๆกันมาเรื่อย ๆ

ความสำคัญของค่านิยม เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ควบรวมควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม รวมถึงมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพนิสัยใจคอของคนส่วนมาก เพราะบุคคลในสังคมนี้ย่อมได้รับอิทธิพลจากค่านิยมของคนส่วนใหญ่ ในสังคมจะช่วยให้คนในสังคมและมีจุดมุ่งหมาย ในแนวทางเดียวกันทำให้มีความเชื่อในเรื่องราวต่าง ๆ เช่นเดียวกันอีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คลิก>>> vnlabcode

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *