การถ่ายทอดทางพันธุกรรม และความแปรผัน

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม ลักษณะบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในรุ่นของบรรพบุรุษและมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนั้น ๆ จากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าจะเป็น สีผม สีผิว ความสูง น้ำหนัก หรือว่าสติปัญญา รวมถึงการถนัด ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนี้ เนื่องจากจะถูกควบคุมด้วย DNA หรือว่ายีนส์ในนิวเคลียสแล้วยังถูกควบคุมด้วย เอ็นเอไมโทคอนเตรีย แต่ละสิ่งมีชีวิตที่พอจะแตกต่างกันออกไปรับรองสังเขปบุคคลเราข้าวเราจะพบว่าลักษณะที่แตกต่างกัน บางคนมีตาเพียงชั้นเดียว บางคนผมหนาและบางคนผมบาง ตรงลักษณะเหล่านี้มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ควรแล้วแต่จะเป็นลักษณะเด่นหรือว่าลักษณะด้อย ที่เราต่างเรียกกันว่าการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ที่สืบเนื่องมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโรคติดต่อทางพันธุกรรมเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยสาเหตุมาจากการถ่ายทอด ไม่ว่าจะเป็นฝั่งพ่อหรือว่าฝั่งแม่ ภาพหน่วยทางพันธุกรรมของพ่อแม่นั้น มีความผิดปกติที่แฝงอยู่นั้น จะเกิดความผิดปกติเหล่านี้ การถ่ายทอดทางพันธุกรรม เกิดขึ้นมาจากการหน่วยพันธุกรรมบรรพบุรุษทำให้หน่วยของพันธุกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม โรคทางพันธุกรรมนี้เป็นโรคติดตัวไปตลอดชีวิตไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมทั้ง 2 ประการ นั่นก็ คือ ผิดปกติของออโตโซม และความผิดปกติของโครโมโซมเพศ

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม จุดเด่นและจุดด้อย

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากที่กล่าวมาแล้วไม่ได้หมายความว่าลักษณะทางพันธุกรรมทุกอย่าง จะเปลี่ยนลักษณะทางพันธุกรรมของเราไม่ว่าจะถือเป็นลักษณะเฉพาะ บางอย่างอาจเกิดขึ้นภายหลังไม่ได้เกิดขึ้นจากการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมอย่างเช่น ลักษณะที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ เช่น บาดแผลที่เกิดจากมีหรือว่าการทำศัลยกรรมตกแต่งเพิ่มเติมทางการแพทย์เป็นต้น ความแปรผันทางพันธุกรรมโดยนักวิทยาศาสตร์ได้มีการจำแนกสิ่งมีชีวิตละชนิดออกจากกัน โดยดูจากความคล้ายคลึงกัน และแตกต่างของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นความแตกต่างสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันมักจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ร่างกายของโลมากับลิง ที่ต่างไปจากพันธุกรรมเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าเราทั้งสองนี้จะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม แต่ความแตกต่างที่เกิดจากการแปรผันภายในและสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน จะมีความแตกต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกัน ซึ่งหลายคนนั้นถูกจับอยู่ในกลุ่มของมนุษย์เนื่องจากเรามีลักษณะหลายอย่างที่เหมือนกัน และมนุษย์หลายคนต่างมีความคิดความคิดเห็นแม้กระทั่งฝาแฝดที่เป็น แฝดร่วมไข่และจะมีหน้าตาที่ใกล้เคียงกันแต่ก็มีลักษณะที่แตกต่างกัน ที่เราเรียกว่าความแปรผันทางพันธุกรรม 

 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมสามารถจำแนกได้ 2 ประเภท คือ

ลักษณะความแปรผันแบบไม่ต่อเนื่อง นั่นก็ คือ สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ด้วยความแปรผันไม่ต่อเนื่องเกิดจากอิทธิพลทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว อย่างเช่น ลักยิ้ม ติ่งหู

ลักษณะที่แปรผันอย่างต่อเนื่อง เป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแยกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนนั่นก็ คือ ความสูง น้ำหนัก โครงร่าง สีผิว เป็นลักษณะที่ได้รับอิทธิพลทางพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อมถ้าการเดินรับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ มีการออกกำลังกายเราจะมีร่างกายที่สูงขึ้นไปพร้อมกัน กับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในครัวเรือน  

การถ่ายทอดทางพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งมีชีวิตหลาย ๆ ชนิดไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือว่าวัตถุดิบบ่อย ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ล้วนแล้วแต่ได้มีการศึกษาบทบาท และหน้าที่ของยีนในสิ่งมีชีวิต การพัฒนาวิธีการควบคุมการแสดงออกทางลักษณะพันธุกรรมได้สำเร็จ ดังนั้นจึงได้นำความรู้ความสามารถร่วมกับเทคโนโลยีวิธีอื่น ทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตให้ตรงกับความต้องการ และทำให้เกิดประโยชน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในปัจจุบันอย่างที่เราได้ได้เห็นถึงการปรับปรุงดัดแปลงให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใ นสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์พืชหรือว่าสัตว์ในกระทั่งมนุษย์

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพันธุกรรมมีลายวิธีเป็นจำนวนมาก ที่จะนำเอามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ด้านเกษตรกรเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตในการสร้างสายพันธุ์ข้าว หรือว่า สายพันธุ์ วัวนม เป็นการเพิ่มคุณภาพของผู้ผลิตการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ให้มีการปรับปรุงทางพืชตรงตามความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ขนาดของผลิตภัณฑ์รูปร่างให้ได้มาตรฐานที่สุด และในด้านการแพทย์ทำให้สามารถผลิตยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคต่าง ๆ รวมทั้งวัคซีนจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เพิ่มอีกด้วย 

สามารถติดตามข่าวสารสาระดี ๆ เพิ่มเติมได้ที่คลิก>>> vnlabcode

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *